15 september 2016 Publicatie

Het verbeteren van basisvaardigheden

Sinds 2015 zijn gemeenten onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet en de Wmo. Deze wetten, evenals de Web-wetswijziging, raken aan de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen.

Cubiss heeft de mogelijke rol van de bibliotheek in relatie tot deze wetten in kaart gebracht.

Het verbeteren van basisvaardigheden
Meer weten?
Neem contact op met: