Tekst

Trends en ontwikkelingen

Aan de hand van deskresearch hebben we relevante trends en ontwikkelingen in kaart gebracht over diverse onderwerpen. Voor de analyses is gebruik gemaakt van publicaties (cijfermateriaal, onderzoeken en artikelen) van gerenommeerde instituten en instanties en van expertisecentra en (regionale) brancheorganisaties.

We beginnen de reeks met de vier thema’s in het kader van Versterken taalvaardigheid: Taal op het werk, ​Nieuwe Brabanders, Jeugd en jongeren taalsterker en Duurzame infrastructuur. De vraag die daarbij centraal stond was: welke veranderingen en uitdagingen met betrekking tot de genoemde thema’s kunnen we de komende jaren verwachten en wat betekent dat voor het welzijn en welbevinden van de verschillende Brabantse doelgroepen.

Ook de trends en ontwikkelingen rondom de Schijf van vijf basisvaardigheden zijn in kaart gebracht.

Tekst

Alle thematische rapporten rondom de thema's van het project Versterken taalvaardigheid hebben eenzelfde bijhorende inleiding. Ga naar de inleiding >>

Bekijk de geraadpleegde bronnen >>

Tekst

Ook zijn de trends en ontwikkelingen binnen de Schijf van vijf basisvaardigheden in kaart gebracht.

De thematische rapporten hebben eenzelfde bijhorende inleiding