Kennisplein

Welkom op het kennisplein! Op deze pagina vind je inspirerende nieuwsbrieven en sites over de thema's Basisvaardigheden, Leven Lang Ontwikkelen, Lezen & Digitale Geletterdheid. 

De belangrijkste pagina's hebben we hieronder samengevoegd. Veel kennisplezier!

Basisvaardigheden

 • Zet je je in om basisvaardigheden van laaggeletterden te verhogen? Kijk dan op het Expertisepunt Basisvaardigheden dé plek waar je terecht kunt voor kennis, inspiratie en samenwerking: https://basisvaardigheden.nl
  Meld je ook aan voor de nieuwsbrief.

 • het Trefpunt leermiddelen is online! https://www.bibliotheeknetwerk.nl/nieuws/trefpunt-leermiddelen-live Je vindt in deze interactieve catalogus een overzicht van educatieve programma's voor laaggeletterden, minder digivaardigen, nieuwkomers, werkzoekenden, enzovoort. Hier kies je makkelijk de juiste leermiddelen voor de bezoekers van jouw bibliotheek of (digi)taalhuis.

 • Bij Infomatiepunt Digitale Overheid kunnen mensen terecht met vragen. Bekijk hier alle relevantie informatie over het programma Digitale inclusie voor Brabantse bibliotheken: https://www.cubiss.nl/digitale-inclusie

 • Het kennisplatform biebtobieb.nl is het platform van de openbare bibliotheken. Je kunt er berichten posten, informatie vinden, mensen ontdekken, op elkaar reageren en in gesprek raken, samen werken in groepen, vinden wat er te doen is in bibliotheekland. 
  Interessante groepen zijn: ‘Bibliotheek & integratie’, ‘Participatie & zelfredzaamheid’ en ‘BNB actiegroep basisvaardigheden’.

 • Op Bnetwerk vind je een overzicht van alle programma's en diensten van de KB voor en met het Nederlandse bibliotheeknetwerk met interessante thema’s als: ‘Lezen & leesbevordering volwassenen’, ‘Basisvaardigheden volwassenen’, ‘Gezinsaanpak’, en ‘Digitaal burgerschap’.
  Bekijk de pagina: https://www.bibliotheeknetwerk.nl of meld je aan voor de nieuwsbrief: https://www.bibliotheeknetwerk.nl/nieuwsbrieven 

 • De nieuwsbrief Veranderopgave Inburgering (VOI) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) informeert over ontwikkelingen met betrekking tot het nieuwe inburgeringsstelsel: Voor meer info klik hier. 

 • Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. Blijf op de hoogte over de sociale sector. Bekijk de nieuwsbrieven: https://www.movisie.nl/ 
   
 • Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws van de Sociaal-Economische Raad (SER)? Bekijk hier de nieuwsbrief: https://www.ser.nl/nl/actueel/nieuwsbrief-aanmelden
   
 • Het landelijk expertisecentrum Pharos draagt bij aan het terugdringen van grote gezondheidsverschillen. Lees in de nieuwsbrief alles over hun activiteiten. Bekijk hier de nieuwsbrief: https://www.pharos.nl/nieuwsbrief/
   
 • Sinds 2015 heeft de KB een regierol op het gebied van openbare bibliotheken. Via de Bnetwerk-site en de nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de activiteiten.

 • Ontvang maandelijks nieuwe inspiratie en tips rond taalcoaching van Stichting Het begint met taal. Bekijk hier de nieuwsbrief: https://www.hetbegintmettaal.nl/nieuwsbrief/ 

 • Deze website (ontwikkeld in opdracht van de KB) toont het aanbod basisvaardigheden op aanbodniveau: concrete activiteiten en diensten. Niet alleen van de Bibliotheek; ook van (lokale) partners. En de praktische ondersteuning om mensen te helpen bij hun dagelijkse zelfredzaamheid. Voor meer info: https://www.hetinformatiepunt.nl/ 

 • Iedere maand bericht Bibliotheekinzicht over recente onderzoeken in het bibliotheekveld met nieuwe publicaties, onderzoeken om aan deel te nemen en extra leesmateriaal. Meld je aan voor de nieuwsbrief door een mail naar bibliotheekinzicht@kb.nl te sturen.

leren.jpg

Leven lang ontwikkelen

 • Op Bnetwerk vind je een overzicht van alle programma's en diensten van de KB voor en met het Nederlandse bibliotheeknetwerk. Met de volgende interessante thema: ‘Leven lang ontwikkelen’. Bekijk de pagina https://www.bibliotheeknetwerk.nl of meld je aan voor de nieuwsbriefhttps://www.bibliotheeknetwerk.nl/nieuwsbrieven 

 • SER Leven lang Onwikkelen: Sociaal-Economische Raad (SER) is de belangrijkste adviesraad voor regering en parlement. Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen. Meld je aan voor de nieuwsbrief: https://www.ser.nl/nl/actueel/nieuwsbrief-aanmelden 

 • Via de rijksoverheid is er een Kennispunt speciaal voor professionals voor het thema levenlang ontwikkelen. Via het kennispunt kun je de maatregelen, experimenten en regelingen vinden: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-ontwikkelen 

 • Via beroepsonderwijs bedrijsleven (sbb) lees je over mbo-certificaten en pilots en experimenten. En kom meer te weten over de ideeën van beroepsonderwijs en bedrijfsleven over de toekomst van praktijkleren. Bekijk de pagina: https://www.s-bb.nl/llo 

 • Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) onderzoekt LLO. Informatie over onderzoekresultaten over de maatregelen die zijn getroffen om een positieve en sterke leercultuur tot stand te brengen. Bekijk de pagina: https://www.nro.nl/calls/leven-lang-ontwikkelen-2021

 • Kennispact MBO Brabant matcht vraag en aanbod op de arbeidsmarkt door een samenwerking van bedrijfsleven, overheid en mbo-instellingen. Je leest hier o.a samenwerkingsvormen tussen instellingen op het gebied van https://www.kennispactmbobrabant.nl/leven-lang-ontwikkelen 

 •  ECBO is het Expertisecentrum Beroepsonderwijs van CINOP voor leren door onderzoek en kennisverspreiding. Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief: https://ecbo.nl/ecbo-nieuwsbrief/ 

 • Het kennisplatform biebtobieb.nl is het platform van de openbare bibliotheken. Je kunt er berichten posten, informatie vinden, mensen ontdekken, op elkaar reageren en in gesprek raken, samen werken in groepen, vinden wat er te doen is in bibliotheekland. 
  Meld je aan voor de groep ‘Persoonlijke Ontwikkeling' via https://www.biebtobieb.nl/do/portal 

 • Iedere maand bericht Bibliotheekinzicht over recente onderzoeken in het bibliotheekveld met nieuwe publicaties, onderzoeken om aan deel te nemen en extra leesmateriaal. Meld je aan voor de nieuwsbrief door een mail naar bibliotheekinzicht@kb.nl te sturen.

37644219_s.jpg

Lezen

36444909_l.jpg

0 - 6 jaar

25842138_m.jpg

6 - 12 jaar

32283926_s.jpg

12 - 23 jaar

129682517_m.jpg

Algemeen

 • Stichting Lezen is er om alle kinderen het plezier in lezen te laten ontdekken zodat ze kunnen uitgroeien tot blijvende lezers. Dit doen ze met een effectieve leesbevorderingsaanpak. Zo doen ze onderzoeken, ontwikkelen ze campagnes en meer: https://www.lezen.nl/ 

 • Met de Bibliotheek op school werken bibliotheken, scholen en gemeenten structureel samen aan taalontwikkelingen, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. Vind op deze website informatie, toolkits, monitors en meer: https://pro.debibliotheek
  opschool.nl/home.html

 • Het kennisplatform biebtobieb.nl is het platform van de openbare bibliotheken. Je kunt er berichten posten, informatie vinden, mensen ontdekken, op elkaar reageren en in gesprek raken, samen werken in groepen, vinden wat er te doen is in bibliotheekland:  https://www.biebtobieb.nl/do/portal. Interessant in deze is de groep ‘Jeugd en onderwijs’.

 • Op Bnetwerk vind je een overzicht van alle programma's en diensten van de KB voor en met het Nederlandse bibliotheeknetwerk:  
  Denk aan de thema’s: ‘Lezen & leesbevordering jeugd’, ‘Lezen & leesbevordering volwassenen’ en ‘Gezinsaanpak’. https://www.bibliotheek
  netwerk.nl
  .
  Meld je ook gelijk aan voor de nieuwsbrief: https://www.bibliotheek
  netwerk.nl/nieuwsbrieven

 • Iedere maand bericht Bibliotheekinzicht over recente onderzoeken in het bibliotheekveld met nieuwe publicaties, onderzoeken om aan deel te nemen en extra leesmateriaal. Meld je aan voor de nieuwsbrief door een mail naar bibliotheekinzicht@kb.nl te sturen.

Digitale geletterdheid

 • Met het programma 'Digitale geletterdheid jeugd' zorgt de KB er samen met haar netwerkpartners voor dat kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar digitaal vaardiger en mediawijzer worden. Vind hier de collectie en campagnes: 
  https://www.bibliotheeknetwerk.nl/digitale-geletterdheid-jeugd

 • Netwerk Mediawijsheid maakt zich hard voor een Nederland waarin iedereen mediawijs is – of bezig is dat te worden. Het bestaat uit meer dan duizend organisaties en je vindt drie initiatieven op de website: 
  https://www.netwerkmediawijsheid.nl/

 • Mediawijsheid.nl wijst je de weg binnen het onderwerp mediawijsheid. Op deze website krijg je informatie over veilig en slim gebruik van (digitale) media. Per thema laten ze zien bij welke organisaties je terecht kunt voor meer informatie en/of hulp: https://www.mediawijsheid.nl/ 

 • De Week van de Mediawijsheid is een campagne met elk jaar een ander thema om mensen mediawijzer te maken:  
  https://www.weekvandemediawijsheid.nl/

 • Het kennisplatform biebtobieb.nl is het platform van de openbare bibliotheken. Je kunt er berichten posten, informatie vinden, mensen ontdekken, op elkaar reageren en in gesprek raken, samen werken in groepen, vinden wat er te doen is in bibliotheekland:https://www.biebtobieb.nl/do/portal Dan gaat het hier bijvoorbeeld over de groep ‘Digitale geletterdheid’.

 • Op Bnetwerk vind je een overzicht van alle programma's en diensten van de KB voor en met het Nederlandse bibliotheeknetwerk. Bijvoorbeeld de thema’s: ‘Digitale geletterdheid jeugd’ en ‘Digitaal burgerschap’. https://www.bibliotheeknetwerk.nl. Meld je ook gelijk aan voor de nieuwsbrief: https://www.bibliotheeknetwerk.nl/nieuwsbrieven

 • Iedere maand bericht Bibliotheekinzicht over recente onderzoeken in het bibliotheekveld met nieuwe publicaties, onderzoeken om aan deel te nemen en extra leesmateriaal. Meld je aan voor de nieuwsbrief door een mail naar bibliotheekinzicht@kb.nl te sturen.

Inzicht in mediaopvoeding met iene miene media onderzoek 2020.jpg

Zijn we iets vergeten? Of heb je nog andere vragen of opmerkingen. Mail dan naar redactie@cubiss.nl