Tekst

Kennisplein

Welkom op het kennisplein! Op deze pagina vind je inspirerende nieuwsbrieven en sites over de thema's Basisvaardigheden, Leven Lang Ontwikkelen, Lezen & Digitale Geletterdheid. 

De belangrijkste pagina's hebben we hieronder samengevoegd. Veel kennisplezier!

Basisvaardigheden

 • Zet je je in om basisvaardigheden van laaggeletterden te verhogen? Kijk dan op het Expertisepunt Basisvaardigheden dé plek waar je terecht kunt voor kennis, inspiratie en samenwerking: basisvaardigheden.nl
  Meld je ook aan voor de nieuwsbrief.

 • De website Gecijferdheid telt mee is de Inspiratiebox Rekenen-Gecijferdheid en biedt praktische handvatten om bewustwording te creëren, deskundigheid te bevorderen en onderzoek te delen over gecijferdheid: https://gecijferdheidteltmee.nl/ 

 • Trefpunt leermiddelen: Je vindt in deze interactieve catalogus een overzicht van educatieve programma's voor laaggeletterden, minder digivaardigen, nieuwkomers, werkzoekenden, enzovoorts. Hier kies je makkelijk de juiste leermiddelen voor de bezoekers van jouw bibliotheek of (digi)taalhuis. Ga naar: bibliotheeknetwerk.nl/nieuws/trefpunt-leermiddelen-live  

 • Bij het Infomatiepunt Digitale Overheid kunnen mensen terecht met vragen over de digitale overheid. Denk aan vragen over DigiD, toeslagen, zorg, moeilijke brieven, werk & uitkering, rijbewijs, AOW aanvragen, verkeersboetes betalen, inburgering, corona (booster)prik en nog veel meer. De website informatiepuntdigitaleoverheid.nl (ontwikkeld in opdracht van de KB) toont het aanbod basisvaardigheden van bibliotheken en (lokale) partners en de praktische ondersteuning om mensen te helpen bij hun dagelijkse zelfredzaamheid. over de digitale .

 • Bekijk hier alle relevantie informatie over het programma Digitale inclusie voor Brabantse bibliotheken: cubiss.nl/digitale-inclusie

 • In het Dashboard Basisvaardigheden voor volwassenen 2020 kun je individuele resultaten van de dienstverlening afzetten tegen landelijke en provinciale resultaten of tegen bibliotheken van vergelijkbare grootte. Bekijk het dashboard op: bibliotheeknetwerk.nl/dashboard/dashboard-basisvaardigheden-voor-volwassenen.

 • Het kennisplatform BiebtoBieb is het platform van de openbare bibliotheken. Je kunt er berichten posten, informatie vinden, mensen ontdekken, op elkaar reageren en in gesprek raken, samenwerken in groepen en vinden wat er te doen is in bibliotheekland. Interessante groepen op het gebied van Basisvaardigheden zijn: ‘Bibliotheek & integratie’, ‘Participatie & zelfredzaamheid’ en ‘BNB actiegroep basisvaardigheden’. Ga naar: biebtobieb.nl.

 • Op Bnetwerk vind je een overzicht van alle programma's en diensten die de KB voor en in samenwerking met openbare bibliotheken, provinciale ondersteuningsinstellingen (POI's) en partners ontwikkelt. Met interessante thema’s als: ‘Lezen & leesbevordering volwassenen’, ‘Basisvaardigheden volwassenen’, ‘Gezinsaanpak’, en ‘Digitaal burgerschap’. Bekijk de pagina: bibliotheeknetwerk.nl of meld je aan voor de nieuwsbrief: bibliotheeknetwerk.nl/nieuwsbrieven 

 • De nieuwsbrief Veranderopgave Inburgering (VOI) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) informeert over ontwikkelingen met betrekking tot het nieuwe inburgeringsstelsel: Voor meer info klik hier. 

 • Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. Blijf op de hoogte van de sociale sector. Bekijk de nieuwsbrieven: movisie.nl. 
   
 • Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws van de Sociaal-Economische Raad (SER)? Bekijk hier de nieuwsbrief: ser.nl/nl/actueel/nieuwsbrief-aanmelden.
   
 • Het landelijk expertisecentrum Pharos draagt bij aan het terugdringen van grote gezondheidsverschillen. Lees in de nieuwsbrief alles over hun activiteiten. Bekijk hier de nieuwsbrief: pharos.nl/nieuwsbrief
   
 • Ontvang maandelijks nieuwe inspiratie en tips rond taalcoaching van Stichting Het begint met taal. Bekijk hier de nieuwsbrief: hetbegintmettaal.nl/nieuwsbrief 

 • Iedere maand bericht Bibliotheekinzicht over recente onderzoeken in het bibliotheekveld met nieuwe publicaties, onderzoeken om aan deel te nemen en extra leesmateriaal. Ga naar bibliotheekinzicht.nl. Meld je aan voor de nieuwsbrief door een mail naar bibliotheekinzicht@kb.nl te sturen.

Leven lang ontwikkelen (LLO)

 • Op cubiss.nl/leven_lang_ontwikkelen_in_Brabant vind je alle relevantie informatie over het programma Leven lang ontwikkelen.
   
 • Op Bnetwerk vind je een overzicht van alle programma's en diensten die de KB voor en in samenwerking met openbare bibliotheken, provinciale ondersteuningsinstellingen (POI's) en partners ontwikkelt. Met het volgende interessante thema: ‘Leven lang ontwikkelen'. Bekijk de pagina: bibliotheeknetwerk.nl of meld je aan voor de nieuwsbrief: bibliotheeknetwerk.nl/nieuwsbrieven. 

 • De Sociaal Economische Raad (SER) is de belangrijkste adviesraad voor regering en parlement. Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen. Meld je aan voor de nieuwsbrief SER Leven lang ontwikkelen: ser.nl/nl/actueel/nieuwsbrief-aanmelden. 

 • Met maatregelen, experimenten en regelingen moedigt de overheid het aan om jezelf een leven lang te blijven ontwikkelen. Informatie hierover vind je via het Kennispunt van de Rijksoverheidrijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-ontwikkelen

 • Via beroepsonderwijs bedrijsleven (sbb) lees je over mbo-certificaten, pilots en experimenten. En kom meer te weten over de ideeën van beroepsonderwijs en bedrijfsleven en de toekomst van praktijkleren. Bekijk de pagina: s-bb.nl/llo. 

 • Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) coördineert en financiert onderzoek ter verbetering en vernieuwing van het onderwijs. NRO onderzoekt daarbij ook het effect van het programma LLO op o.a. de leercultuur. Bekijk de pagina: nro.nl/calls/leven-lang-ontwikkelen-2021.

 • ECBO is het Expertisecentrum Beroepsonderwijs van CINOP. Zij doen onderzoek en delen hun kennis rondom het (middelbaar)beroepsonderwijs en een leven lang ontwikkelen. Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief: ecbo.nl/ecbo-nieuwsbrief. 

 • Het kennisplatform BiebtoBieb is het platform van de openbare bibliotheken. Je kunt er berichten posten, informatie vinden, mensen ontdekken, op elkaar reageren en in gesprek raken, samenwerken in groepen en vinden wat er te doen is in bibliotheekland. Meld je aan voor de groep ‘Persoonlijke Ontwikkeling' via biebtobieb.nl. 

 • Iedere maand bericht Bibliotheekinzicht over recente onderzoeken in het bibliotheekveld met nieuwe publicaties, onderzoeken om aan deel te nemen en extra leesmateriaal. Ga naar bibliotheekinzicht.nl. Meld je aan voor de nieuwsbrief door een mail naar bibliotheekinzicht@kb.nl te sturen.

Lezen

 • Stichting Lezen is er om alle kinderen het plezier in lezen te laten ontdekken, zodat ze kunnen uitgroeien tot blijvende lezers. Dit doen ze met een effectieve leesbevorderingsaanpak. Zo doen ze onderzoeken, ontwikkelen ze campagnes en meer: lezen.nl

 • Met de Bibliotheek op school werken bibliotheken, scholen en gemeenten structureel samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. Vind op deze website voor professionals informatie, toolkits, monitors en meer: pro.debibliotheekopschool.nl.

 • Het kennisplatform BiebtoBieb is het platform van de openbare bibliotheken. Je kunt er berichten posten, informatie vinden, mensen ontdekken, op elkaar reageren en in gesprek raken, samenwerken in groepen en vinden wat er te doen is in bibliotheekland. Meld je aan voor de groep 'Jeugd en onderwijs' via biebtobieb.nl.

 • Op Bnetwerk vind je een overzicht van alle programma's en diensten die de KB voor en in samenwerking met openbare bibliotheken, provinciale ondersteuningsinstellingen (POI's) en partners ontwikkelt. Met interessante thema’s als: ‘Lezen & leesbevordering jeugd’, ‘Lezen & leesbevordering volwassenen’ en ‘Gezinsaanpak’.Bekijk de pagina: bibliotheeknetwerk.nl of meld je aan voor de nieuwsbrief: bibliotheeknetwerk.nl/nieuwsbrieven. 

 • Digitale inclusie in beeld deelt haar onderzoeksbevindingen en activiteiten over de online wereld en (online) dienstverlening. Ze reflecteren in dialoog met alle betrokkenen op de snel digitaliserende samenleving en gerelateerde sociaal-politieke thema’s. Ga naar: digitaleinclusie.com

0 - 6 jaar

 • BoekStartPro is een website om professionals te ondersteunen bij de uitvoering van het programma BoekStart in de bibliotheek, de kinderopvang en het consultatiebureau: boekstartpro.nl. 

 • Tijdens de Media Ukkie Dagen wordt er aandacht gevraagd voor mediawijsheid in de opvoeding van kinderen van 0 tot 6 jaar. Bekijk hier de campagne, de activiteiten en doe zelf mee:  
  mediaukkiedagen.nl.

 • Leesplan: Op deze site van Stichting Lezen kun je een eigen voorleesplan maken: leesplan.nl/nl/
  kinderopvang/voorleesplan-maken

6 - 12 jaar

12 - 23 jaar

Digitale geletterdheid

 • Met het programma Digitale geletterdheid jeugd zorgt de KB er samen met haar netwerkpartners voor dat kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar digitaal vaardiger en mediawijzer worden. Vind hier de collectie en campagnes: bibliotheeknetwerk.nl/digitale-geletterdheid-jeugd.

 • Netwerk Mediawijsheid maakt zich hard voor een Nederland waarin iedereen mediawijs is of bezig is dat te worden. Meer dan duizend organisaties hebben zich aangesloten. Ga naar: netwerkmediawijsheid.nl.

 • Mediawijsheid.nl wijst je de weg binnen het onderwerp mediawijsheid. Op deze website krijg je informatie over veilig en slim gebruik van (digitale) media. Per thema laten ze zien bij welke organisaties je terecht kunt voor meer informatie en/of hulp: mediawijsheid.nl. 

 • De Week van de Mediawijsheid is een campagne met elk jaar een ander thema om mensen mediawijzer te maken: weekvandemediawijsheid.nl.

 • Het kennisplatform BiebtoBieb is het platform van de openbare bibliotheken. Je kunt er berichten posten, informatie vinden, mensen ontdekken, op elkaar reageren en in gesprek raken, samenwerken in groepen en vinden wat er te doen is in bibliotheekland. Meld je aan voor de groep 'Digitale geletterdheid' via biebtobieb.nl.

 • Op Bnetwerk vind je een overzicht van alle programma's en diensten die de KB voor en in samenwerking met openbare bibliotheken, provinciale ondersteuningsinstellingen (POI's) en partners ontwikkelt. Met interessante thema’s als: 'Digitale geletterdheid jeugd' en 'Digitaal Burgerschap'. Bekijk de pagina: bibliotheeknetwerk.nl of meld je aan voor de nieuwsbrief: bibliotheeknetwerk.nl/nieuwsbrieven. 

 • Iedere maand bericht Bibliotheekinzicht over recente onderzoeken in het bibliotheekveld met nieuwe publicaties, onderzoeken om aan deel te nemen en extra leesmateriaal. Ga naar bibliotheekinzicht.nl. Meld je aan voor de nieuwsbrief door een mail naar bibliotheekinzicht@kb.nl te sturen.

Tekst

Zijn we iets vergeten? Of heb je nog andere vragen of opmerkingen. Mail dan naar redactie@cubiss.nl