Participatie in de informatiesamenleving

De samenleving wordt steeds complexer en stelt hoge eisen. Mensen kunnen voor hulp daarbij terecht bij de Bibliotheek. Cubiss helpt bij het versterken en bestendigen van het aanbod.  

Man op leeftijd die in gesprek is met jongere man, terwijl ze iets bekijken op een scherm en tablet