Bibliotheekorganisaties

Van uitleenfabriek naar informatiemakelaar

Een veranderende samenleving vraagt om een vernieuwende bibliotheek. De bibliotheek ontwikkelt zich van uitleenfabriek naar informatiemakelaar. Digitale ontwikkelingen volgen elkaar snel op, budgetten krimpen, bibliotheken herontdekken en herpositioneren zichzelf. Nieuwe concepten en diensten ontstaan, zoals makersplaatsen, idea stores, de pop-up bibliotheek. De bibliotheek is geen gebouw met boeken maar meer een platform, waar kennis, informatie en mensen samenkomen.

De samenwerking met het onderwijs evolueert, onder meer met de Bibliotheek op School,  en ook nieuwe samenwerkingen met andere lokale partijen komen tot stand. De relatie met de gemeente verzakelijkt waarbij (aan)tonen van de maatschappelijke meerwaarde van de bibliotheek steeds belangrijker wordt.

Hoe geef je als bibliotheek vorm aan de nieuwe rol? Hoe blijf je aansluiting maken bij de maatschappelijke doelstellingen van de subsidieverstrekkers? Hoe kunnen vrijwilligers succesvol ingezet worden in je bibliotheek?

In Noord-Brabant en Limburg vervult Cubiss, in haar rol als Provinciale Ondersteuningsinstelling, de brugfunctie tussen landelijk beleid en de individuele lokale bibliotheken. Samen met bibliotheken, onderwijs en maatschappelijke partners en in opdracht van de provincies Noord-Brabant en Limburg dragen we bij aan de transities die noodzakelijk zijn voor de vernieuwing van de bibliotheeksector.