org en innov.jpgLimburg

Als Cubiss geven wij invulling aan onze rol als Provinciale Ondersteuning Instelling (POI), zoals deze is verankerd in de WSOB. Aan de hand van ons werkplan werken we met bibliotheken aan projecten op het vlak van jeugd en onderwijs, zelfredzaamheid en participatie en bibliotheekinnovatie. Daarnaast verzorgen wij voor het interbibliothecair leenverkeer en bieden wij ondersteuning op het vlak van ICT. 

Ons werkplan stellen we samen met de Limburgse bibliotheken, maatschappelijke partners en de provincie Limburg op. In dit werkplan is aandacht voor verschillende Limburgse uitdagingen en kansen. Lees hier binnenkort het plan

Meer weten over wat wij in Limburg doen? Neem dan contact op met de programmaleider Egid van Houtem.  

Samenwerken aan de bibliotheek voor nu!

 

Projecten

Jeugd & Onderwijs, projectleider Pascalle Haenen 
Participatie & Zelfredzaamheid, projectleider Ilse Lodewijks
Bibliotheekinnovatie, projectleider Frederik Theuwis
Distributie, projectleider Hens Koreman
Programmamanager, Egid van Houtem

In Limburg werken wij op het vlak bibliotheekinnovatie samen in studio Babel, een samenwerking met studenten en professionals van Media Valley

Trainingskalender

Cubiss verzorgt trainingen en workshops gerelateerd aan diverse thema’s. In deze trainingskalender staat per thema aangegeven welke trainingen er worden georganiseerd en wat de training inhoud. Daarnaast staat er waar mogelijk al aangegeven wanneer de training plaatsvindt of er kosten aan de training zijn verbonden. De trainingskalender wordt het hele jaar door bijgewerkt zodat dit een centraal informatiepunt rond de trainingen vormt. 

Kwartiermakers laaggeletterheid 

Als Cubiss vullen wij de rol in van kwartiermaker laaggeletterdheid. Met deze functie proberen we partijen bijeen te brengen om laaggeletterdheid in Limburg nog beter te bestrijden, met nieuwe initiatieven en samenwerkingsverbanden. Vaak begint dit bij een bibliotheek, maar het gaat om het hele veld van organisaties die te maken hebben met Limburgers die moeite hebben met lezen en schrijven. 

logo prov limburg.pngCubiss Limburg
Mercator 1
6135 KW  Sittard