Header4.png

Iedereen doet mee!

Natuurlijk ook in Limburg! Dat is ook hier de opgave die wij als POI, Provinciale Ondersteuning Instelling, oppakken. Dit doen we aan de hand van een werkplan dat we samen met bibliotheken en andere partners in Limburg opstellen. Daarbij leggen we logischerwijs de verbinding naar het bibliotheekconvenant en de netwerkagenda waarvan we actief deel uit maken.

Onze rol is behalve ondersteuning op het vlak van kennisdeling en logistiek, vooral gericht op innovatie die dan ook terug komt in workshops, producten en diensten voor bibliotheken. Wij hebben binnen onze projecten extra aandacht voor de 150.000 laaggeletterden en 300.000 digibeten in Limburg.

Specifiek voor Limburg is er natuurlijk ook aandacht voor het Limburgs als onderdeel van meertaligheid en de gezinsaanpak. Op deze pagina vind je onze actuele projecten, plannen en contactpersonen. Schroom niet om lid te worden van de nieuwsbrief voor Limburgse bibliotheken.

Egid van Houtem, programmaleider Cubiss Limburg

PROJECTEN

Geletterde Samenleving (0-23 jr)

Wat houdt het in?

Projectleider: Nicole Samson

Jongeren laten opgroeien tot geletterde en digitaal vaardige burgers: dat is waar wij samen met bibliotheken op inzetten in deze programmalijn. Dat begint al bij het voorlezen aan de allerkleinsten. We zoeken de samenwerking op met partners in de kinderopvang, consultatiebureaus en scholen. Daarnaast is het bewust maken van ouders in hun rol als leesbevorderaar richting hun kinderen opnieuw een speerpunt. Ouders geven immers hun (laag)geletterdheid door aan de volgende generatie. We zetten daarbij in 2022 extra in op de periode vanaf de zwangerschap tot de leeftijd van 2 jaar. Deze periode is cruciaal voor een kansrijke start in onze maatschappij.

Uitgelicht

  • De rol van bibliotheken in kansrijke start
  • Workshops voor bibliotheken en pedagogisch medewerkers in de gezinsaanpak
  • Voorleesgemeente

 

Op stap met de BieBie Bakfiets - De mascotte van de Voorleesgemeente

 

 

 

 

De MOP komt naar je toe! De MOP? De Mobiele OntmoetingsPlek!

 

 

 

Een Leven Lang Leren & Ontwikkelen

De participatiesamenleving.

Projectleider: Ivette Sprooten

In Limburg mist substantieel deel van beroepsbevolking (12,8% ROA 2015) aansluiting met gedigitaliseerde kenniseconomie. De hedendaagse maatschappij vraagt ook veel (kennis) van on allemaal. Niet alleen taalvaardigheden zoals lezen en schrijven, maar ook digitale, financiële, gezondheid, juridische én sociale. Door alles wat we niet goed vanuit thuis meekrijgen of leren op school, wordt de kloof naar de maatschappij steeds groter. Zeker omdat reguliere loketten en dienstverlening vaak eng, lastig of een te hoge drempel zijn voor mensen om hulp te zoeken. De bibliotheek en bibliotheekvoorzieningen bieden voor iedereen openbare, veilige en laagdrempelige leer- en ontwikkelplek, waar men een leven lang kan ontwikkelen.

Highlights

 

Informatiesamenleving

Participatie in de informatiesamenleving

Projecleider: Dionne Klein

Digitaal Burgerschap

Wat houdt het in?

Digitaal burgerschap betekent dat mensen zich actief vaardig en weerbaar kunnen bewegen in de online informatiesamenleving. De programmalijn digitaal burgerschap ondersteunt bibliotheken hun rol in dit landschap te verstevigen en uit te breiden. Tot eind maart 2022 wordt de programmalijn ingericht, onder meer door een netwerk rond dit thema te bouwen, te experimenteren met de aanpak, onderzoek in gang te zetten en bibliotheken te ondersteunen bij hun ontwikkeling op dit gebied.  

  • deskundigheidsbevordering en privacy in het IDO
  • extra training weerbaarheid

Uitgelicht

  • netwerk opbouwen en ToC opstellen
  • pilot online Kidzcollege over nepvideo's
  • terugkomdag voor Klik&Tik-kers over hun eigen digitale weerbaarheid
  • Glass Room expositie

 

Digitaal Burgerschap infomercial

 

 

 

Van droom naar werkelijkheid - Invoering nieuw CRM bij Bibliotheek Venlo

 

De basis op orde

Projectleider: Egid van Houtem

Binnen de basis op orde borgen we veel van onze ondersteunende fucties. Met als uithangbord onze logistiek die met de nieuwe kratten (link) elke dage het transport van materialen verzorgt voor de Limburgse bibliotheken. Contactpersoon is Geert Welten.

Op digitaal vlak hebben we een servicedesk voor het Limburgse programma, dat is de plek voor vragen rondom G!DS. Worldcat en LDI. Er is zelfs een eigen nieuwsbrief voor Digitale Diensten en Digitale Veiligheid. Ook communicatie en strategie hoort bij de basis. Daarbij zetten we campagnes op, presenteren we programmering en experimenteren met nieuwe manieren om burgers te bereiken en te bedienen met behulp van technologie en nieuwe diensten.

Uitgelicht

ALTIJD OP DE HOOGTE

Deze maand in de schijnwerper:

Symposium kansengelijkheid jongvolwassenen

 

Kansengelijkheid, we kunnen er wél wat aan doen! 

Op 20 oktober organiseren wij bij Dynamo in Eindhoven het symposium Dicht de kloof: draag bij aan kansengelijkheid voor jongvolwassenen! De focus ligt binnen het symposium op jongvolwassenen (18-25 jaar). Het gaat hierbij niet alleen om kansarme jongvolwassenen, maar om alle jongvolwassenen. Ook de doelgroep nieuwkomers nemen we hierin mee. 

Zien we jou ook? Meld je hier aan!

shutterstock_1986564008.png

 

 

Nieuwsbrief Cubiss Limburg

Samen met de bibliotheken in Limburg wordt wekelijks de Cubiss Limburg Nieuwsbrief verstuurd. Deze nieuwsbrief is gevuld met alles wat de bieb beweegt. Wat gebeurt er in jouw bieb, welke projecten komen eraan, wat wil je delen? Blijf op de hoogte van wat Cubiss Limburg te bieden heeft en laat je inspireren door waar andere bibliotheken mee bezig zijn.

Heb jij ook een leuk bericht voor in de nieuwsbrief? Laat het ons weten! Mail naar limburg@cubiss.nl

Ontvang je de nieuwsbrief nog niet? Schrijf je in!

Hier vind je een overzicht van eerder verschenen edities Nieuwsbrief Cubiss Limburg. 

Leuke activiteit op de agenda? Meld die bij bibliothekenlimburg.nl Zodat de gezamenlijke agenda goed gevuld blijft.

 

klein_Jonge_mensen_lezend_op_grote_stapel_boeken.jpg

 

DE STAMTAFELS

DE STAMTAFEL

Wil je meer weten? Kom naar een van onze Stamtafels! Vrijwel alle bijeenkomsten zijn te vinden in de agenda onder de noemer Stamtafels. Bijeenkomsten voor inspiratie, kennisdeling met en voor bibliotheken en hun partners. De laatste jaren logischerwijs vooral als online concept, maar hopelijk snel weer vaker fysiek ook als netwerkmoment voor bibliotheekmedewerker.

Stamtafel gemist? Op de Padlets vind je alle informatie en presentaties terug.

Stamtafel2022.jpg