Onderwijs

De ontwikkeling van het individuele kind centraal

Ontwikkelen van kinderen tot gelukkige, (media)wijze, actieve burgers die mee kunnen doen in onze samenleving; dat is waar Cubiss warm voor loopt. We ondersteunen voorschoolse instellingen, instellingen binnen het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. We adviseren en ondersteunen deze organisaties en bieden hen producten en diensten op het gebied van leesbevordering, mediawijsheid en 21e eeuwse vaardigheden, voor kinderen van 0-18 jaar. Vaak doen we dit in samenwerking met de bibliotheek.

Cubiss stelt de ontwikkeling van het individuele kind hierbij centraal, we geloven in ervaringsleren en beseffen dat leren een sociaal proces is. Je leert met al je zintuigen.

Naast onze producten op het gebied leesbevordering en mediawijsheid en meer plezier bij kinderen in lezen en leren door de Bibliotheek op school, biedt Cubiss ook dienstverlening voor professionals en management van onderwijsinstellingen. Denk aan vaardigheidsbevordering voor docenten of pedagogische medewerkers. Samen gaan we voor een optimale ontwikkeling van het kind!

Cubiss is Cultuurkaart-acceptant. Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen met de CJP Cultuurkaart bij verschillende activiteiten terecht. Informeer hierover bij ons!