Onderwijsinstellingen

Cubiss draagt bij aan de optimale ontwikkeling van kinderen tot (media)wijze, actieve burgers die mee kunnen doen in onze samenleving. Dat doen we door bibliotheken te ondersteunen bij hun dienstverlening aan professionals en het management van voorschoolse instellingen, het primair- en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. 

Naast advies, bieden we producten en diensten aan, gericht op kinderen van 0-18 jaar, bijvoorbeeld op het gebied van leesbevordering en digitale geletterdheid.  

Meer weten? 

Neem contact op met Anneke Oonincx (Programmaleider Brabant) of Dionne Klein (Programmaleider Limburg).