Gemeenten

Gemeenten kiezen integrale aanpak voor kwetsbare groepen

Cubiss volgt en anticipeert op de ontwikkelingen binnen de participatiesamenleving en meer specifiek binnen het sociaal domein. We adviseren en ondersteunen gemeenten in het kader van het sociaal domein bij vraagstukken uit de schijf van 5 basisvaardigheden (taalvaardigheden, digitale- vaardigheden financiële vaardigheden, gezondheidsvaardigheden, sociale vaardigheden) en komen samen tot passende oplossingen.

Samen met onze klanten maken we een vuist tegen eenzaamheid, en bieden we oplossingen op het gebied van sociale inclusie, laaggeletterdheid, taalachterstanden en leefbaarheid. We zijn regievoerder en makelaar. We geloven in verbinding en een integrale aanpak en bieden aantoonbaar effectieve maatwerk oplossingen.