8 maart 2023
/
Oplossingen

Analyse “Ken uw doelgroep” 

Inzicht in kwetsbare doelgroepen

Meedoen in de maatschappij is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Gemeenten, bibliotheken en andere maatschappelijke organisaties hebben een belangrijke rol in de ondersteuning en begeleiding van inwoners die het niet op eigen kracht redden. Maar hoe is deze groep samengesteld? In welke wijken wonen zij? Hoe kunt u hen het beste ondersteunen? En wat betekent dit voor de dienstverlening van uw organisatie?

Ken uw doelgroep

Ken uw doelgroep van Cubiss geeft antwoorden op deze vragen. Het geeft u inzicht in welke mate een gemeente te maken heeft met kwetsbare groepen en in welke wijken en kernen een oververtegenwoordiging is van laaggeletterden en andere maatschappelijke kwetsbaren. In 2015 en 2016 is bij alle Brabantse en Limburgse gemeentes de Ken uw doelgroep-analyse toegepast (bekijk de analyses hier). 

Gemeenten maken volop gebruik van de uitkomsten van Ken uw doelgroep. Benieuwd naar de situatie binnen de gemeente(n) van uw bibliotheek? Ook toe aan harde cijfers, als onderlegger voor nieuw beleid van uw organisatie en het samenwerkingsverband waarin u opereert?

Deze situatiebepaling biedt u input en onderbouwing voor het beleid van uw organisatie en het samenwerkingsverband waarin u opereert ten aanzien van kwetsbare groepen.

Een prima onderlegger voor het vastleggen van gezamenlijke beleidsuitgangspunten en doelstellingen - Elly van Hoof, Bibliotheek ’s-Hertogenbosch

 

Uw voordeel

  • Verantwoording naar stakeholders en opdrachtgever (geen aannames maar feiten). 
  • Objectieve cijfers en vergelijkingen als basis onder keuzes voor dienstverlening voor kwetsbare groepen. 
  • Onderbouwing van samenwerkingskansen richting andere partijen. 
  • Eenvoudig te doorgronden en overzichtelijk gevisualiseerde factsheet.
     

Opzet van ken uw doelgroep

Ken uw doelgroep analyseert de volgende doelgroepen:

  1. Laaggeletterden: een laaggeletterde heeft (grote) moeite met lezen en schrijven. Hij of zij zit op taalniveau 1F (het niveau waarmee een kind de basisschool hoort te verlaten) of lager.
  2. Maatschappelijke kwetsbaarheid: is er sprake van of dreigt er een achterstand en/of sociaal isolement als gevolg van verschillende problemen of oorzaken? Factoren die doorgaans in verband worden gebracht met maatschappelijk kwetsbare groepen zijn - naast de vaardigheid om te kunnen lezen en schrijven - de financiële situatie, de sociale situatie en de mate van gezondheid.

De analyse wordt kort en bondig gepresenteerd op een factsheet, waarin veelvuldig gebruik wordt gemaakt van infographics en kaarten.

Op basis van de Ken uw doelgroep-analyse brengt Cubiss een advies uit. Dit advies kan bijvoorbeeld de vorm van een plan van aanpak aannemen, waarin onder meer aandacht besteed wordt aan een structurele netwerkaanpak en de realisatie van Taalhuizen en Taalakkoorden.

Prijs

We maken voor u een offerte op maat.