volwasseneneducatie.jpgVolwasseneneducatie

Cubiss streeft naar een innovatief en duurzaam Brabant en Limburg waarbinnen alle burgers actief kunnen participeren.

De nadruk ligt op persoonlijke ontwikkeling. Dankzij volwasseneneducatie kunnen volwassenen uiteenlopende vaardigheden ontwikkelen voor werk en dagelijkse leven. Het gaat dan om basisvaardigheden, taalverwerving en beroepsopleidingen. Maar ook over hobbycursussen, projecten rondom gezin en gezondheidszorg.

Samen met taalhuizen, bibliotheken en andere partners gaan we aan de slag. We stimuleren schoolverlaters om de onderwijsdraad weer op te pakken. We zoeken naar mogelijkheden om ouders ondersteuning te bieden bij hun opvoedkundige taken. We maken werkgevers bewust van mogelijke laaggeletterdheid in hun bedrijf en helpen hen verder. En we vinden het belangrijk dat migranten uitgroeien tot actieve burgers.
Kijk voor voorbeelden en achtergronden op onze verzamelpagina.

Ons droombeeld? Iedereen, van jong tot oud, neemt deel aan culturele en maatschappelijke activiteiten