IDO logo wit.png

Programma digitale inclusie

Bibliotheken intensiveren de cursussen digivaardigheid om meer mensen zelfredzamer te maken. Daarnaast is er het Informatiepunt Digitale Overheid waar mensen terechtkunnen met vragen. Bekijk hier alle relevantie informatie over het programma Digitale Inclusie.

icoon programma id.png

Programma 

Bibliotheken bieden cursussen digivaardigheid om burgers zelfredzamer te maken. Daarnaast is er een Informatiepunt Digitale Overheid waar mensen terechtkunnen met vragen.

icoon dienstverlening di.png

Dienstverlening landelijk en provinciaal 

Er wordt zowel op landelijk als op provinciaal niveau dienstverlening aangeboden, bijvoorbeeld op het gebied van deskundigheidsbevordering.

icoon ontwikkelingen en inspiratie di.png

Ontwikkelingen en inspiratie 

Blijf op de hoogte hoe onder andere collega-bibliotheken het programma digitale inclusie in de praktijk uitwerken. Maak gebruik van elkaars ervaringen.

Programma

De individuele onderdelen waarop het programma digitale inclusie zich richt. 

klein_Digitale cursusaanbod in de bibliotheek.jpg

Cursussen digivaardigheid 

Mensen die moeite hebben met computers en internet worden doorverwezen naar een bibliotheek in de buurt. Hier kunnen ze deelnemen aan cursussen rond digivaardigheden, zoals Klik & Tik en DigiSterker.

Naar het digivaardige aanbod >>  

klein_Bibliotheek als informatiepunt digitale overheid.png

Informatiepunten Digitale overheid 

Mensen kunnen terecht bij de Informatiepunten Digitale Overheid als zij vragen hebben over de overheid.  Bibliotheken huisvestigen deze informatiepunten.

Meer over IDO in de bibliotheek >>

klein_Partners in IDO.jpg

Publieke dienstverleners 

De publieke dienstverleners waarmee de bibliotheken in dit traject samenwerken zijn verenigd in de Manifestgroep, uitvoeringsorganisaties van de overheid. 

Meer over de publieke dienstverleners >> 

Dienstverlening landelijk en provinciaal

Een overzicht van landelijke en provinciale ondersteuning rond de implementatie van het Informatiepunt Digitale Overheid. 

klein_Training en professionalisering ido.jpg

Deskundigheidsbevordering 

Training van de medewerkers vormt een belangrijk onderdeel van het programma Digitale inclusie.

Overzicht mogelijke ondersteuning >>

klein_Gids! de sociaal educatievekaart als hulpmiddel bij doorverwijzing bibliotheek.jpg

Sociaal-educatieve kaart via G!DS

Voer de gegevens van je lokale netwerk in G!DS. Hiermee realiseer je een lokale sociaal-educatieve kaart waarmee mensen eenvoudig kunnen worden doorverwezen naar het cursusaanbod in hun buurt. 

Meer over G!DS >>

klein_Promotie en communicatie ido.png

Promotie en communicatie

Vanuit het landelijke programma én vanuit de POI’s is er veel ondersteuningsmateriaal beschikbaar. 

Beschikbaar ondersteuningsmateriaal >>

klein_Deskundigheidsbevordering in IDO.jpg

Advies en kennisdeling 

Hoe wil je de IDO dienstverlening inbedden in je bibliotheek? Hoe wil je het IDO positioneren? 

Meer over het beleid >>

klein_e-learning informatiepunt digitale overheid bibliotheekcampus.jpg

E-learning

Bereid je voor op je rol bij het IDO. Maak kennis met uitvoeringsorganisaties van de overheid. Leer welke regelingen zij uitvoeren en hoe je snel informatie vindt op hun website. 

Naar de bibliotheekcampus >>

klein_IDO ervaringsdeskunidge aan het woord.jpg

Kennisbijeenkomst digitale inclusie

Donderdag 25 juni was de online kennisdelingsbijeenkomst 'Digitale Inclusie'. De focus van de bijeenkomst lag op het delen van de ervaringen van de Brabantse kopgroep-bibliotheken.

Bekijk de padlet met achtergrond informatie >>
 

Ontwikkelingen en inspiratie 

Blijf op de hoogte van wat er binnen de bibliotheekbranche speelt rond het Informatiepunt Digitale Overheid.

klein_Actualiteiten rond het ido.jpg

Actuele ontwikkelingen 

Blijf op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen met betrekking tot het programma digitale inclusie! 

Bekijk de basisvaardigheden website >>

Bekijk de biebtobieb groep >>

klein_IDO ervaringsdeskunidge aan het woord.jpg

Ervaringsdeskundigen aan het woord 

Lees hoe de bibliotheek in Kaatsheuvel het programma Digitale Inclusie binnen hun organisatie heeft vormgegeven. 

Lees het interview >>

klein_IDO interview Nieuwe Veste.jpg

Ervaringsdeskundige aan het woord

Lees hoe de Nieuwe Veste aan de slag is gegaan met Digitale Inclusie in hun programma. 

Lees het interview >>

klein_Sjablonen en formats van de koninklijke bibliotheek.jpg 

Sjablonen en formats 

Er zijn sjablonen van het projectplan, de begroting, het marketing & communicatieplan en het registratieformulier beschikbaar.

Beschikbaar ondersteuningsmateriaal >>

Meer informatie

Neem voor meer informatie over het programma Digitale inclusie contact op met Yvonne van den Berg (projectleider Brabant) of Ivette Sprooten (projectleider Limburg).