Deskundigheidsbevordering IDO

Training medewerkers rond digitale inclusie

Training van de medewerkers vormt een beduidend onderdeel van het programma Digitale inclusie. Het is belangrijk dat de medewerkers in het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) de informatie van de deelnemenden partijen aan de Manifestgroep goed weten te vinden en zich kunnen inleven in de klant. De IDO-medewerker is tenslotte wegwijzer en doorverwijzer. 

Landelijke bijeenkomst IDO

Tweemaal per jaar wordt er door SPN een landelijke bijeenkomst georganiseerd om kennis te maken met de uitvoeringsorganisaties. De bijeenkomst richt zich op projectleiders IDO binnen de bibliotheken. 

De laatste bijeenkomst was in juni. Belangrijke informatie is teug te lezen op de website.  Het idee is om in het najaar nog een bijeenkomst in te plannen.

E-learning deskundigheid rond IDO

Er is een e-learning om de deskundigheid rond IDO van medewerkers op te frissen. De kartrekker van de IDO binnen de bibliotheek kan de namen en e-mailadressen van zijn/haar collega's mailen naar info@bibliotheekcampus.nl. De bibliotheekcampus zorgt voor de toegang tot de e-learning.

De e-learning kost ongeveer zes uur per persoon. Denk er vooraf over na hoe je de e-learning aan collega's aanbied. Geef je de mogelijkheid om een dagdeel samen te volgen? Moet de e-learning in eigen tijd (met compensatie van uren) of werktijd gevolgd worden?

Let op! Vanwege de corona-maatregelen lopen bibliotheken die dit jaar starten met IDO vertraging op. Medewerkers van deze bibliotheken kunnen wel alvast aan de slag met de e-learning voor het IDO.  Zodra de vaardigheidstraining in jouw organisatie aan de orde is, kun je de kennis uit de e-learning weer even opfrissen. Die kost je dan veel minder tijd. De lokale kick-off wordt uitgesteld. Praktische vragen kunnen verzameld worden bij de coördinator. 

Lokale training met Cubiss

Plan samen met Cubiss een datum voor een lokale training. De insteek van deze training is het delen van lokale plannen en het oefenen met de casuïstiek van het Informatiepunt Digitale Overheid. Tijdens de bijeenkomst is een acteur aanwezig. Voor de start van de lokale training moeten de werkafspraken (werkwijze, afspraken met partners, balie-inrichting) duidelijk zijn, zodat de POI-begeleider en de trainingsacteur weten hoe de lokale situatie eruit ziet. Maximaal 15 deelnemers per bibliotheek.

Optionele trainingen

Naast de lokale training, bieden we ook een aantal optionele trainingen op maat:

  • Privacy in het IDO: Tijdens deze bijeenkomst krijgen medewerkers informatie over privacy zaken rond digitale inclusie. Ook gaan ze in gesprek over huidige obstakels. 
  • Organiseer een IDO bijeenkomst: Deze train-de-trainer sessie gaat over hoe je lokale IDO-bijeenkomsten organiseert voor bijvoorbeeld medewerkers van andere vestigingen of vrijwilligers. 
  • Verdiepingsessie IDO: Een op maat gemaakte verdiepingssessie waarbij we echt duiken in specifieke vragen rond IDO.
  • Intervisie sessie: Een op lokale terugkombijeenkomst nadat het IDO al een aantal maaanden open is en draait. 

 

IDO-adviseurs binnen Cubiss

Mocht jouw bibliotheek aanvullende opleidingswensen hebben, ga hierover dan in gesprek met jouw IDO-adviseur binnen Cubiss.  

IDO-adviseurs Limburg:

IDO-adviseurs Brabant: 

Meer over het Informatiepunt Digitale Overheid vind je bij het programma Digitale Inclusie. Vragen over digitale inclusie? Neem contact op met de projectleiders Yvonne van den Berg (Brabant) of Ivette Sprooten (Limburg)

Meer weten?
Neem contact op met: