Deskundigheidsbevordering IDO

Training medewerkers rond digitale inclusie

Training van de medewerkers vormt een belangrijk onderdeel van het programma Digitale inclusie. Belangrijk is immers dat de mensen in het IDO de informatie van de deelnemende Manifestgroep-partijen goed weten te vinden en zich kunnen inleven in de klant. De IDO-medewerker is wegwijzer en doorverwijzer. 

Kennismaken met het Netwerk van Publieke Dienstverleners

Tweemaal per jaar wordt er door SPN een landelijke bijeenkomst georganiseerd om kennis te maken met de uitvoeringsorganisaties. De bijeenkomst richt zich op projectleiders IDO binnen de bibliotheken. 

De volgende centrale bijeenkomst staat onder voorbehoud gepland op maandag 29 juni voor bibliotheken die in 2020 starten met een IDO. Per Bibliotheek kunnen twee medewerkers deelnemen.Het idee is om in het najaar nog een bijeenkomst in te plannen.

E-learning 

Er is een e-learning om de deskundigheid rond IDO van medewerkers op te frissen. De kartrekker van de IDO kan de namen en e-mailadressen van collega's mailen naar info@bibliotheekcampus.nl. De bibliotheekcampus zorgt voor de toegang tot de e-learning. Let op! De bibliotheken die later dit jaar starten met IDO, lopen vertraging op vanwege de corona-maatregelen. Medewerkers kunnen individueel alvast aan de slag met de e-learning voor het IDO. Je kunt hiervoor inloggen op www.bibliotheekcampus.nl. 

Zodra de vaardigheidstraining in jouw organisatie aan de orde is, kun je de kennis uit de e-learning weer even opfrissen. Die kost je dan veel minder tijd. De lokale kick-off wordt uitgesteld. Praktische vragen kunnen verzameld worden bij de coördinator. 

De e-learning kost ongeveer zes uur per persoon. Denk er vooraf over na hoe je de e-learning aan collega's aanbied. Geef je de mogelijkheid om een dagdeel samen te volgen? Moet de e-learning in eigen tijd (met compensatie van uren) of werktijd gevolgd worden?

Lokale training

Plan samen met Cubiss een datum voor een lokale training. De insteek van deze training is het delen vana lokale plannen en het oefenen met de casuïstiek van het Informatiepunt. Tijdens de bijeenkomst is een acteur aanwezig. Voor de start van de lokale training moeten de werkafspraken (werkwijze, afspraken met partners, balie-inrichting) duidelijk zijn, zodat de POI-begeleider en de trainingsacteur weten hoe de lokale situatie eruit ziet. Maximaal 15 deelnemers per bibliotheek.

Optionele trainingen

Naast de lokale training, bieden we ook een aantal optionele trainingen op maat:

  • Privacy in het IDO: Tijdens deze bijeenkomst krijgen medewerkers informatie over privaacy zaken rond digitale inclusie. Ook gaan ze in gesprek over huidige obstakels. 
  • Organiseer een IDO bijeenkomst: Deze train-de-trainer sessie gaat over hoe je lokale IDO-bijeenkomsten organiseert voor bijvoorbeeld medewerkers van aandere vestigingen of vrijwilligers. 
  • Verdiepingsessie IDO: Een op maat gemaakte verdiepingssessie waarbij we echt duiken in specifieke vragen rond IDO.
  • Intervisie sessie: Een op lokale terugkombijeenkomst nadat het IDO al een aantal maaanden open is en draait. 

 

IDO-adviseurs binnen Cubiss

Mocht jouw bibliotheek aanvullende opleidingswensen hebben, ga hierover dan in gesprek met jouw IDO-adviseur binnen Cubiss.  

IDO-adviseurs Brabant IDO-adviseurs Limburg

 

 

 

 

Meer informatie

Meer over het Informatiepunt Digitale Overheid vind je bij het programma Digitale Inclusie. Vragen over digitale inclusie? Neem contact op met de projectleiders Yvonne van den Berg (Brabant) of Ivette Sprooten (Limburg)

Meer weten?
Neem contact op met: