14 augustus 2023
/
Oplossingen

Training medewerkers rond digitale inclusie

Training van de medewerkers vormt een beduidend onderdeel van het programma Digitale inclusie. Het is belangrijk dat de medewerkers in het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) de informatie van de deelnemende partijen aan de Manifestgroep goed weten te vinden en zich kunnen inleven in de klant. De IDO-medewerker is tenslotte wegwijzer en doorverwijzer. 

Het trainingstraject bestaat uit een basistraining, training Privacy in het IDO, een verdiepingstraining en twee e-learnings.

Trainingen kunnen bij de bibliotheek worden gegeven door adviseurs van Cubiss. Neem hiervoor contact op met je IDO-contactpersoon bij Cubiss.

Inlooptrainingen 2023

Er worden in 2023 ook inlooptrainingen georganiseerd, bedoeld voor medewerkers die het IDO bemensen. Bibliotheekmedewerkers uit Brabant en Limburg kunnen zich aanmelden door op de link te klikken en het aanmeldformulier in te vullen.

Basistraining 
Vrijdagochtend 13 oktober op de Brightland Campus in Heerlen
Donderdagochtend 26 oktober bij Cubiss in Tilburg

Privacy in het IDO
Woensdagochtend 25 oktober op de Brightland Campus in Heerlen
Woensdagochtend 29 november bij Cubiss in Tilburg

Training a la Carte, verdiepingstraining
Woensdagochtend 11 oktober bij Cubiss in Tilburg
Woensdagochtend 1 november bij Bibliotheek Venlo
Woensdagochtend 13 december bij Cubiss in Tilburg

Voor de inlooptrainingen gelden de volgende voorwaarden.

Trainingsaanbod algemeen

Basis

De basis bestaat uit:

1. Een e-learning met praktijkopdrachten die medewerkers individueel doorlopen.
2. Vaardigheidstraining bij de bibliotheek; zoekvaardigheden en gespreksvaardigheden. Maximaal circa 16 personen per training.
3. Training Privacy in het IDO

Vóór de start van de lokale bijeenkomst moeten de werkafspraken (werkwijze, afspraken met partners, IDO-inrichting) duidelijk zijn, zodat de POI-begeleider en de trainingsacteur weten hoe de lokale situatie eruit ziet. Veel bibliotheken organiseren hiervoor onder meer een interne bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op het waarom van een IDO in de bibliotheek en wat er zoal bij komt kijken. Er wordt uitgelegd hoe de mensen kunnen inloggen in de e-learning. Daarna start iedereen met de e-learning.

ad 1. E-learning deskundigheid rond IDO
Het doel van de e-learning is om de deskundigheid rond IDO van medewerkers te vergroten. De e-learning kost zes a acht uur per persoon. Denk er vooraf over na hoe je de e-learning aan collega's aanbiedt. Geef je de mogelijkheid om een dagdeel samen te volgen? Moet de e-learning in eigen tijd (met compensatie van uren) of werktijd gevolgd worden? Om de e-learning te volgen kunnen medewerkers inloggen op Bibliotheek Campus

ad 2. Vaardigheidstraining bij jouw bibliotheek
Plan samen met Cubiss een datum voor een lokale training. De insteek van deze training is het delen van lokale plannen en het oefenen met de casuïstiek van het Informatiepunt Digitale Overheid. Tijdens de bijeenkomst is een acteur aanwezig. Voor de start van de lokale training moeten de werkafspraken (werkwijze, afspraken met partners, balie-inrichting) duidelijk zijn, zodat de POI-begeleider en de trainingsacteur weten hoe de lokale situatie eruit ziet. Maximaal 15 deelnemers per bibliotheek. Deze training duurt 1 dagdeel.

ad 3. Training Privacy in het IDO
Over privacy in het IDO en AVG-proof doorverwijzen. Ook gaan de medewerkers in gesprek over huidige obstakels. Deze training duurt 1 dagdeel.

De trainingen worden fysiek aangeboden. Cubiss kan per basisbibliotheek trainingen vanuit subsidiegelden aanbieden. Neem contact op over de bijzonderheden.

A la carte training

Na de lokale training volgt de verdiepingstraining op maat:

A la carte sessie – 1 dagdeel – maak een keuze uit:

  • Gespreksvaardigheden met acteur en intervisie op basis van casussen
  • Organisatievraagstukken, bijvoorbeeld interne en externe samenwerking
  • Informatievaardigheden, bijvoorbeeld geavanceerd zoeken en vinden

Een mix van onderwerpen is ook bespreekbaar. Bij de informatievaardigheden hoort een e-learning van 2 uur die deelnemers individueel kunnen volgen.

Extra trainingen

Organiseer een IDO bijeenkomst
Deze train-de-trainer sessie gaat over hoe je lokale IDO-bijeenkomsten organiseert voor bijvoorbeeld medewerkers van andere vestigingen of vrijwilligers. 

Intervisie sessie
Organiseer een lokale terugkombijeenkomst nadat het IDO al een aantal maanden open is en draait. 

Trainingsaanbod 2023/2024

De trainingen zijn continu in ontwikkeling. Zo is het aanbod rond de trainingen digitale inclusie onlangs uitgebreid:

* Voor coördinatoren:
  - Intervisie en borgingstechnieken
  - Digidingendesk (IDO en jongeren)

* Voor coördinatoren, partners en gemeente:
  - Samenwerken in een netwerk (training is nog in ontwikkeling, wordt waarschijnlijk vanaf Q4 aangeboden)

* Voor IDO- en bibliotheekmedewerkers:
  - Omgaan met licht verstandelijk gehandicapten en psychisch kwetsbaren, in samenwerking met GGZ en MEE (training is nog in ontwikkeling)

* Voor docenten digitale vaardigheden bij bibliotheken en DigiTaalhuizen:
  - Didactische vaardigheden (cybersoek)

Meer over het Informatiepunt Digitale Overheid vind je bij het programma Digitale Inclusie. Vragen over digitale inclusie? Neem contact op met de projectleiders Yvonne van den Berg (Brabant) of Dionne Klein (Limburg).