1 februari 2023
/
Oplossingen

Training medewerkers rond digitale inclusie

Training van de medewerkers vormt een beduidend onderdeel van het programma Digitale inclusie. Het is belangrijk dat de medewerkers in het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) de informatie van de deelnemende partijen aan de Manifestgroep goed weten te vinden en zich kunnen inleven in de klant. De IDO-medewerker is tenslotte wegwijzer en doorverwijzer. Het trainingstraject bestaat uit:

  • Een e-learning met praktijkopdrachten die medewerkers individueel doorlopen.
  • Lokale bijeenkomst(en) bij de bibliotheek met een vaardigheidstraining, onder meer over 'doorvragen' en 'zakelijke empathie'. Maximaal 16 deelnemers per bibliotheek.

Vóór de start van de lokale bijeenkomst moeten de werkafspraken (werkwijze, afspraken met partners, IDO-inrichting) duidelijk zijn, zodat de POI-begeleider en de trainingsacteur weten hoe de lokale situatie eruit ziet. Veel bibliotheken organiseren hiervoor onder meer een interne bijeenkomst.Tijdens deze kick off bijeenkomst wordt ingegaan op het waarom van een IDO in de bibliotheek en wat er zoal bij komt kijken. Er wordt uitgelegd hoe de mensen kunnen inloggen in de e-learning. Daarna start iedereen met de e-learning.

E-learning deskundigheid rond IDO

Er is een e-learning om de deskundigheid rond IDO van medewerkers te vergroten. De e-learning kost ongeveer zes uur per persoon. Denk er vooraf over na hoe je de e-learning aan collega's aanbied. Geef je de mogelijkheid om een dagdeel samen te volgen? Moet de e-learning in eigen tijd (met compensatie van uren) of werktijd gevolgd worden? Om de e-learning te volgen kunnen medewerkers inloggen op Bibliotheek Campus

Lokale training met Cubiss

Plan samen met Cubiss een datum voor een lokale training. De insteek van deze training is het delen van lokale plannen en het oefenen met de casuïstiek van het Informatiepunt Digitale Overheid. Tijdens de bijeenkomst is een acteur aanwezig. Voor de start van de lokale training moeten de werkafspraken (werkwijze, afspraken met partners, balie-inrichting) duidelijk zijn, zodat de POI-begeleider en de trainingsacteur weten hoe de lokale situatie eruit ziet. Maximaal 15 deelnemers per bibliotheek.

De training wordt zowel fysiek als online aangeboden. Cubiss kan deze per basisbibliotheek twee keer vanuit subsidiegelden aanbieden.

A la carte trainingen

Naast de lokale training, bieden we ook een aantal optionele trainingen op maat:

A la carte sessie – 1 dagdeel – maak een keuze uit:

  1. Gespreksvaardigheden met acteur en intervisie op basis van casussen
  2. Organisatievraagstukken, bijvoorbeeld interne en externe samenwerking
  3. Informatievaardigheden, bijvoorbeeld geavanceerd zoeken en vinden

Een mix van onderwerpen is ook bespreekbaar.

Privacy in het IDO  – 1 dagdeel

Over privacy in het IDO en AVG-proof doorverwijzen. Ook gaan de medewerkers in gesprek over huidige obstakels. 

Organiseer een IDO bijeenkomst

Deze train-de-trainer sessie gaat over hoe je lokale IDO-bijeenkomsten organiseert voor bijvoorbeeld medewerkers van andere vestigingen of vrijwilligers. 

Intervisie sessie

Organiseer een lokale terugkombijeenkomst nadat het IDO al een aantal maanden open is en draait. 

Meer over het Informatiepunt Digitale Overheid vind je bij het programma Digitale Inclusie. Vragen over digitale inclusie? Neem contact op met de projectleiders Yvonne van den Berg (Brabant) of Dionne Klein (Limburg).