Algemene leveringsvoorwaarden, privacy en auteursrechten

De informatie op deze site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De informatie is bedoeld voor algemeen gebruik en is niet toegespitst op de individuele situatie van de gebruiker.

De toepassing van de informatie en de gevolgen van aan de hand daarvan ingediende gegevens hangen af van ieders persoonlijke situatie. Cubiss wijst aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Mocht u onjuistheden signaleren, wilt u deze dan bij ons melden, Cubiss stelt dat zeer op prijs! U kunt ons bereiken via contact.

Deze site bevat hyperlinks naar andere organisaties en instellingen. Daarnaast kunnen vanuit andere sites links worden gelegd naar deze site. Als u naar deze externe sites linkt, verlaat u de Cubiss-site en bent u gebonden door de gebruiksregels die voor de sites die u bezoekt gelden. Cubiss is niet verantwoordelijk voor de informatie die op deze externe sites wordt gepresenteerd.

Algemene Voorwaarden

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Cubiss en elke overeenkomst tussen de partij met wie Cubiss zaken doet en Cubiss.

Uw privacy

Cubiss vindt de bescherming van uw privacy belangrijk. Bij bezoek aan de site, deelname aan (on-line) onderzoek of e-mailverkeer laat u gegevens van uzelf achter. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de behandeling van uw aanvraag of reactie. Bedoelde gegevens worden niet naar u herleidbaar verzameld of gebruikt. Informatie over bezoeken aan www.cubiss.nl worden slechts gebruikt bij onze dienstverlening aan u, ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen.

Auteursrechten

Cubiss bezit het auteursrecht op de informatie die via www.cubiss.nl wordt verstrekt. Dit geldt ook voor beeldmerken, logo's, foto-, film en audiomateriaal. Het is daarom niet toegestaan de informatie - anders dan voor persoonlijk en/of educatief (niet commercieel) gebruik - te verspreiden of te kopiëren zonder schriftelijke toestemming van Cubiss. Via contact kunt u contact opnemen voor meer informatie over het gebruik van het materiaal.

Verwerkersovereenkomsten 

Onderstaand vind je de verwerkersovereenkomsten die Cubiss, in het kader van de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018, gebruikt voor de volgende diensten: 

Bicat Wise

Cubiss verwerkt onder andere persoonsgegevens voor en in opdracht van afnemers van Bicat Wise-oplossingen en -diensten; dit op basis van een overeenkomst aangaande bibliotheekautomatisering. Cubiss en de afnemer van deze diensten zijn daarom verplicht volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) om een Verwerkersovereenkomst te sluiten. Omdat Cubiss een standaard applicatie (BicatWise en/of SchoolWise en/of MediatheekWise) met de daarbij behorende standaard dienstverlening levert, biedt Cubiss de verwerkingsovereenkomst online aan. Cubiss is in deze de 'verwerker' en de klant de 'verwerkingsverantwoordelijke'. Cubiss en de klant verplichten zich over en weer om de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na te leven. Voor de definities van begrippen wordt aangesloten bij de AVG. Cubiss zal de persoonsgegevens alleen verwerken voor en in opdracht van de klant en om uitvoering te geven aan voornoemde overeenkomst.

Wise verwerkersovereenkomst Cubiss