Tekst

Over Cubiss

Bibliotheken zitten flink in de lift. Ze groeien, bloeien en vernieuwen. Steeds meer mensen weten de bieb te vinden. Al lang niet meer alleen voor een boek, maar ook als fijne plek om te verblijven, te studeren of een cursus te volgen. 

Cubiss ondersteunt bibliotheken in Brabant en Limburg bij deze ontwikkelingen in opdracht van de provincie. Ons gezamenlijke droombeeld is dat iedereen volwaardig en blijvend kan deelnemen aan onze maatschappij. 

Met de vergaande digitalisering en razendsnelle ontwikkelingen is dat zeker geen vanzelfsprekendheid. Zo’n 8 miljoen Nederlanders kunnen daar hulp bij gebruiken of zoeken inspiratie en verdieping, bij en via de bibliotheken. Dit betekent een verdubbeling van het huidige bereik. 

Daarom ontwikkelt de klassieke ‘uitleenbibliotheek’ zich tot een maatschappelijk educatieve organisatie; een organisatie die fungeert als spil in een sterk netwerk van onderwijs, de overheid, zorg- en welzijnsorganisaties. 

Cubiss ondersteunt bibliotheken bij:

 • het ontwikkelen en uitrollen van innovaties;
 • de distributie van boeken tussen bibliotheken onderling;
 • het vergroten van de kracht en efficiency van het netwerk (met in Brabant 16 en in Limburg 15 bibliotheekorganisaties);
 • het toekomstbestendig maken van hun organisaties.

Naast deze door de provincie gesubsidieerde wettelijk taken, speelt Cubiss Plus in op aanvullende behoeften vanuit de sector. 

Neem contact op

Linker kolom

Bestuur Cubiss-BiSC:

 • Henk Snier
 • Peter van Eijk

Leden van de Raad van Toezicht Cubiss-BiSC:

 • De heer C.H. Wijn, voorzitter
 • Mevrouw C.H.W. Langen, vice-voorzitter
 • Mevrouw M.H. Akkerman-Heins
 • De heer M. Divendal
 • De heer G.J.P.M. Eggen
 • De heer E. Saçan
 • De heer J.F.L.M.M. Dagevos
 • Mevrouw M.R. Jansen

Klik hier voor de toepassing van de Wet normering topinkomens, over bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (WNT).

Rechter kolom

Ons droombeeld is dat iedereen volwaardig deelneemt aan onze maatschappij!