Tekst

Over Cubiss

Het droombeeld van Cubiss is dat iedereen volwaardig deelneemt aan onze maatschappij.

Wij ondersteunen organisaties die zich bezighouden met vraagstukken rondom lezen, leren en informeren. Denk aan het onderwijs, organisaties in het sociaal domein en bibliotheken.

Linker kolom

Door middel van onderzoek, scholing, evenementen, producten en publicaties helpen we onze klant verder. Verschillende expertises, effectieve samenwerkingen en prettig klantencontact dragen bij aan het maatschappelijk eindresultaat: een leven lang leren!

Lees hier verder over onze visie op leren.

Neem contact op

Bestuur Cubiss-BiSC:

  • Henk Snier
  • Peter van Eijk

Leden van de Raad van Toezicht Cubiss-BiSC:

  • De heer C.H. Wijn, voorzitter
  • Mevrouw C.H.W. Langen, vice-voorzitter
  • Mevrouw M.H. Akkerman-Heins
  • Mevrouw M.G.G. Bakker-Otten
  • De heer M. Divendal
  • De heer G.J.P.M. Eggen
  • Mevrouw D.E.M. Horsten
  • De heer E. Saçan

Klik hier voor de toepassing van de Wet normering topinkomens, over bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (WNT).

Rechter kolom

Ons droombeeld is dat iedereen volwaardig deelneemt aan onze maatschappij!