over-cubiss.jpg

Over Cubiss

Het droombeeld van Cubiss is dat iedereen volwaardig deelneemt aan onze maatschappij.

Wij ondersteunen organisaties die zich bezighouden met vraagstukken rondom lezen, leren en informeren. Denk aan het onderwijs, organisaties in het sociaal domein en bibliotheken. 

Door middel van onderzoek, scholing, evenementen, producten en publicaties helpen we onze klant verder. Verschillende expertises, effectieve samenwerkingen en prettig klantencontact dragen bij aan het maatschappelijk eindresultaat: een leven lang leren!

Kijk hier voor de Cubiss-bureaufolder Iedereen doet mee!

Lees hier verder over onze visie op leren.

Kijk hier voor de Verklaring Algemeen Nut Beogende Instelling.

 

Neem contact op 

 

Directeur-bestuurder Cubiss: de heer H. Snier

Leden van de Raad van Toezicht Cubiss:

  • Mevrouw C.H.W. Langen – voorzitter
  • Mevrouw M.G.G. Bakker-Otten
  • Mevrouw D.E.M. Horsten
  • De heer G.J.P.M. Eggen
  • De heer E. Saçan

Ons droombeeld is dat iedereen volwaardig deelneemt aan onze maatschappij!