Over Cubiss

Bibliotheken zitten flink in de lift. Ze groeien, bloeien en vernieuwen. Steeds meer mensen weten de bieb te vinden. Al lang niet meer alleen voor een boek, maar ook als fijne plek om te verblijven, te studeren of een cursus te volgen. 

Cubiss adviseert en ondersteunt bibliotheken in Brabant en Limburg bij deze ontwikkelingen in opdracht van de provincie. Ons gezamenlijke droombeeld is dat iedereen volwaardig en blijvend kan deelnemen aan onze maatschappij. 

Met de vergaande digitalisering en razendsnelle ontwikkelingen is dat zeker geen vanzelfsprekendheid. Zo’n 8 miljoen Nederlanders kunnen daar hulp bij gebruiken of zoeken inspiratie en verdieping, bij en via de bibliotheken. Dit betekent een verdubbeling van het huidige bereik. 

Daarom ontwikkelt de klassieke ‘uitleenbibliotheek’ zich tot een maatschappelijk educatieve organisatie; een organisatie die fungeert als spil in een sterk netwerk van onderwijs, de overheid, zorg- en welzijnsorganisaties. 

Cubiss adviseert en ondersteunt bibliotheken bij:

 • het ontwikkelen en uitrollen van innovaties;
 • de distributie van boeken tussen bibliotheken onderling;
 • het vergroten van de kracht en efficiency van het netwerk (met in Brabant 16 en in Limburg 15 bibliotheekorganisaties);
 • het toekomstbestendig maken van hun organisaties.

Cubiss Plus voor maatwerk
Naast onze door de provincie gesubsidieerde wettelijk taken, biedt Cubiss Plus ondersteuning op maat voor groei en innovatie van bibliotheekorganisaties en multifunctionele organisaties (MFO’s). Zo zet Cubiss Plus het puntje op de i van Cubiss. 

Cubiss Plus biedt bewezen toegevoegde waarde, onder meer bij:

 • Integrale Klantbenadering: groei van het aantal verbonden gebruikers
 • Mens en Organisatie
 • Subsidies: aanvragen en implementatie. 

Neem contact op

Bestuur Cubiss-BiSC:

 • Henk Snier
 • Peter van Eijk

Leden van de Raad van Toezicht Cubiss-BiSC:

 • De heer C.H. Wijn, voorzitter
 • Mevrouw C.H.W. Langen, vice-voorzitter
 • Mevrouw M.H. Akkerman-Heins
 • De heer M. Divendal
 • De heer G.J.P.M. Eggen
 • De heer E. Saçan
 • De heer J.F.L.M.M. Dagevos
 • Mevrouw M.R. Jansen

Klik hier voor de toepassing van de Wet normering topinkomens, over bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (WNT).

Ons droombeeld is dat iedereen volwaardig deelneemt aan onze maatschappij!