over-cubiss.jpg

Over Cubiss

Cubiss streeft ernaar dat iedereen de kans krijgt zich persoonlijk te ontwikkelen en kennis op kan doen die nodig is om volwaardig deel te kunnen nemen aan onze maatschappij.

We adviseren en ondersteunen organisaties en netwerken die zich gesteld zien voor vraagstukken rond lezen, leren en informeren. Denk aan bibliotheken, het onderwijs en organisaties in het sociaal domein.

We bieden oplossingen die bijdragen aan de ontwikkeling van mensen en aan meedoen van iedereen. Hierbij leggen we connecties met partners en ontwikkelen we allianties. We werken vanuit multidisciplinaire teams. Omdat je samen verder komt.

Kijk hier voor de Cubiss-bureaufolder Iedereen doet mee!

Kijk hier voor de Verklaring Algemeen Nut Beogende Instelling.

 

Neem contact op 

 

Directeur-bestuurder Cubiss: de heer H. Snier

Leden van de Raad van Toezicht Cubiss:

  • De heer M.J.H.M. Marijnen - voorzitter
  • Mevrouw C.H.W. Langen – vice-voorzitter
  • Mevrouw M.G.G. Bakker-Otten
  • Mevrouw D.E.M. Horsten
  • De heer J.P. Ragetlie

Ons droombeeld is dat iedereen volwaardig deelneemt aan onze maatschappij!

Ontvang deze download

Wil je deze download ontvangen, laat dan hieronder je gegevens achter.