Tekst

Gezinsaanpak

In Nederland hebben ongeveer 2,5 miljoen mensen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Hierdoor is het voor hen lastig om volwaardig mee te kunnen draaien in de maatschappij. Zij hebben moeite met het invullen van formulieren, het gebruiken van een computer of het voorlezen van hun kinderen. Vaak wordt laaggeletterdheid van generatie op generatie doorgegeven. Als ouders moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen, krijgen hun kinderen dit dus vaak ook. Daarom is het belangrijk om laaggeletterdheid bij het hele gezin aan te pakken.
 
In de gezinsaanpak wordt het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid gecombineerd. Ouders krijgen ondersteuning bij het stimuleren van de taalontwikkeling van hun kind(eren) én ze gaan aan de slag met hun eigen basisvaardigheden. Het doel? Het doorbreken van de cyclus van laaggeletterdheid.

Tekst

De gezinsaanpak bij Cubiss 

Om iedereen de kans te bieden om volwaardig deel te nemen aan onze maatschappij, is het belangrijk dat we laaggeletterdheid bestrijden bij volwassenen en voorkomen bij nieuwe generaties. We leven immers in een maatschappij waarin taal de boventoon voert. 
 
Wij geloven in een gezinsaanpak die: 

  • onderdeel is van een visie,  
  • gedragen wordt door professionals vanuit verschillende disciplines en organisaties, 
  • aansluit bij bestaande (landelijke) lijnen, 
  • aansluit bij de behoeftes van het gezin. 

 
Onderstaande informatie is interessant voor alle organisaties die in contact komen met laagtaalvaardige gezinnen; welzijnsorganisaties, scholen, bibliotheken, gemeenten, enzovoorts. 

Neem bij vragen of voor meer informatie contact op met Hannah Schouten of Anke Werker.

Tekst

Inspiratie

Een verzameling van goede voorbeelden, interviews en blogposts.  

Meer! BoekStartTrommel

Vijf Limburgse bibliotheken zijn dit jaar aan de slag gegaan met de BoekStartTrommel: een mooi initiatief binnen de gezinsaanpak om ouders te wijzen op het belang van (voor)lezen. Volg hoe je alles uit de BoekStartTrommel haalt.

Inspiratie en voorbeelden >>

De Taalvriendelijke Bibliotheek

Nederland komt samen in de bibliotheek; een plek voor jong en oud, arm en rijk. We zien veel verschillen in taal en culturele achtergronden. Maar herkent en omarmt jouw bibliotheek deze achtergronden én meertaligheid al? Wij geven je tips om (steeds meer) een Taalvriendelijke Bibliotheek te worden.

Ga naar De Taalvriendelijke Bibliotheek >> 

BieBies Bus  

In gesprek met projectleider Mayke Steeghs van Bibliotheek Venlo over BieBies Bus.  Een bus die rijdt naar zoveel mogelijk wijken in Venlo en de dorpen waar veel laagtaalvaardige gezinnen wonen.

Lees haar verhaal >>  

Taal & Tablets

In 2019 heeft Bibliotheek Lek & IJssel een nieuw programma ontwikkeld; Taal & Tablets. Met Taal & Tablets worden laagtaalvaardige ouders op een laagdrempelige manier gestimuleerd om samen met hun kind taal- en digitale vaardigheden te ontwikkelen. 

Ga naar Taal & Tablets >> 

Het hele gezin betrekken

Ouders bereiken via de kinderen, hoe doe je dat? We deden ervaring op bij de kookchallenge van stichting het Eetschap en Petje af.

Lees de blogpost >>

Samen Thuis in Taal

Binnen Samen Thuis in Taal wordt de taalontwikkeling van kinderen gestimuleerd. Ouders worden hierbij betrokken en ondersteund, zodat zij de taalontwikkeling van hun kind op hun eigen manier kunnen stimuleren. 

Ga naar Samen Thuis in Taal >>

Pratende pennenmagie

Deze Voorleespen is een prachtig voorbeeld van het stimuleren van de moedertaal binnen het gezin op een eenvoudige & slimme manier. Zo dachten ook de VoorleesExpress-locaties van Bibliotheek Landgraaf en Welzijn de Meierij die in 2020 met de pen aan de slag gingen.

Ga naar Pratende pennenmagie >> 

Voorleesfeest

Om de opening van de Kinderboekenweek te vieren organiseerde de bibliotheek Helmond-Peel een Pools-Nederlands voorleesfeest.

 

 

Lees de blogpost >>

Tekst

Aanbod

Wat doet Cubiss op het gebied van de gezinsaanpak? Hier delen we onze ervaringen, publicaties en vind je meer informatie over bijeenkomsten en workshops. 

Tekstloze prentenboeken

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet; ga aan de slag met tekstloze prentenboeken en praatplaten.

Lees de publicatie >>

Mix & Match 

Specialisten binnen bibliotheken houden zich al een tijdje met laaggeletterdheid binnen gezinnen bezig, maar vaak nog los van elkaar. Hoe kunnen zij elkaar daarbij nog meer versterken, op zo’n manier dat er écht sprake is van een gezinsaanpak? Dat is de vraag die centraal staat tijdens de Mix & Match-sessies!

Ga naar Mix & Match >>

BoekStartTrommel

De BoekStartTrommel is een broodtrommel, gevuld met  voorleesmateriaal voor tweejarigen, tips over voorlezen en informatie over de bibliotheek, gericht op ouders van jonge kinderen.

Ga naar BoekStartTrommel >> 

Praatplaat De Bibliotheek - voor jou en je gezin

We ontwikkelden een praatplaat waarmee je eenvoudig kunt uitleggen én laten zien welke diensten de Bibliotheek in huis heeft voor laagtaalvaardige gezinnen.

Ga naar de praatplaat >>

Boekie! Boekie! En dan?

Voor leidsters in de kinderopvang en voorleesvrijwilligers ontwikkelden we de workshop Interactief voorlezen voor peuters. 

Ga naar de workshop >>

Niet alle ouders kunnen (voor)lezen

Het leren herkennen van laaggeletterheid is een belangrijke skill om te hebben. In deze miniworkshop leer je over de problematiek van laaggeletterdheid en de mogelijkheden om laaggeletterde ouders te herkennen.

Ga naar de miniworkshop >>

Snuffelen aan voorlezen

Veel ouders, opa’s, oma’s en verzorgers hebben behoefte aan de handreikingen op het gebied van voorlezen. Niet alle cursussen en trainingen zijn bruikbaar voor laagtaalvaardigen. Deze miniworkshop biedt handvaten!

Ga naar voorlezen >>

Praatplaten 

We ontwikkelden een praatplaat voor kinderen tot 4  én een variant voor kinderen van 4 tot 8 jaar. De praatplaten zijn vrij te gebruiken en mogen uitgedeeld worden.  

Ga naar praatplaten >>

Boekenpret 2.0

In 2020 heeft Cubiss Brabant de pilot Boekenpret 2.0 voor NT2-gezinnen doorlopen met twee bibliotheken: Helmond-Peel en Nieuwe Veste. Ondanks de coronaperikelen is de pilot geslaagd te noemen. Wil je graag zelf aan de slag met Boekenpret 2.0 of ben je gewoon nieuwsgierig naar hoe de pilot is gegaan?

Lees dan hier het artikel en uitgebreide verslag >>

Aanhaakkalender Gezinsaanpak

Wil je als bibliotheek samenwerken met lokale partners? Dan geeft deze aanhaakkalender je inzicht in de momenten waarop je samen met partners het belang van (voor)lezen onder de aandacht brengt.

Ga naar kalender>>

Tekst

Kennisbank

Een overzicht van algemene informatie over de gezinsaanpak. 

Biebtobieb

Bibliotheekmedewerkers vinden inspiratie en informatie over de gezinsaanpak in de biebtobieb groep Gezinsaanpak. 

Naar biebtobieb >> 

Kunst van Lezen

Op de website van Kunst van Lezen staan een aantal publicaties en presentaties over de gezinsaanpak.

Naar Kunst van Lezen >>

Subsidies gezinsaanpak

Aan de slag met de gezinsaanpak? Deze subsidies zijn beschikbaar. 

Naar overzicht subsidies gezinsaanpak  >>