Tekst

Gezinsaanpak

In Nederland hebben ongeveer 2,5 miljoen mensen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Hierdoor is het voor hen lastig om volwaardig mee te kunnen draaien in de maatschappij. Zij hebben moeite met het invullen van formulieren, het gebruiken van een computer of het voorlezen van hun kinderen. Vaak wordt laaggeletterdheid van generatie op generatie doorgegeven. Als ouders moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen, krijgen hun kinderen dit dus vaak ook. Daarom is het belangrijk om laaggeletterdheid bij het hele gezin aan te pakken.
 
In de gezinsaanpak wordt het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid gecombineerd. Ouders krijgen ondersteuning bij het stimuleren van de taalontwikkeling van hun kind(eren) én ze gaan aan de slag met hun eigen basisvaardigheden. Het doel? Het doorbreken van de cyclus van laaggeletterdheid.

Tekst

De gezinsaanpak bij Cubiss 

Om iedereen de kans te bieden om volwaardig deel te nemen aan onze maatschappij, is het belangrijk dat we laaggeletterdheid bestrijden bij volwassenen en voorkomen bij nieuwe generaties. We leven immers in een maatschappij waarin taal de boventoon voert. 
 
Wij geloven in een gezinsaanpak die: 

  • onderdeel is van een visie,  
  • gedragen wordt door professionals vanuit verschillende disciplines en organisaties, 
  • aansluit bij bestaande (landelijke) lijnen, 
  • aansluit bij de behoeftes van het gezin. 

Onderstaande informatie is interessant voor alle organisaties die in contact komen met laagtaalvaardige gezinnen; welzijnsorganisaties, scholen, bibliotheken, gemeenten, enzovoorts. 

Neem bij vragen of voor meer informatie contact op met Katia van Bommel
Dit mag ook gerust voor een stukje advies op dit thema. 

Tekst

Inspiratie

Een verzameling van goede voorbeelden, interviews en blogposts.  

Gezinsaanpak

Een visiedocument - meer dan een invuloefening

Wil je de gezinsaanpak verankeren in het beleid van je organisatie? Formuleer dan een duidelijke visie op het thema. Een heldere visie is inspirerend en verbindend en ondersteunt het gezamenlijk belang.

Ga naar het document
De Taalvriendelijke Bieb

De Taalvriendelijke Bibliotheek

Nederland komt samen in de bibliotheek; een plek voor jong en oud, arm en rijk. We zien veel verschillen in taal en culturele achtergronden. Maar herkent en omarmt jouw bibliotheek deze achtergronden én meertaligheid al? Wij geven je tips om (steeds meer) een Taalvriendelijke Bibliotheek te worden.

Ga naar De Taalvriendelijke Bibliotheek
Een kansrijke start

Een kansrijke start voor ieder kind

In dit magazine lees je meer over de (taal)ontwikkeling van de allerjongsten en hoe bibliotheken zich inzetten om kinderen een kansrijke start te geven. Taalvaardigheid is een basisvoorwaarde voor jeugd en jongeren om mee te kunnen doen. Om een plekje op te eisen in de samenleving. Nu en straks.

Ga naar het magazine
Thuis in taal

Samen Thuis in Taal

Binnen Samen Thuis in Taal wordt de taalontwikkeling van kinderen gestimuleerd. Ouders worden hierbij betrokken en ondersteund, zodat zij de taalontwikkeling van hun kind op hun eigen manier kunnen stimuleren. 

Ga naar Samen Thuis in Taal
Tekst

Aanbod

Wat doet Cubiss op het gebied van de gezinsaanpak? Hier delen we onze ervaringen, publicaties en vind je meer informatie over bijeenkomsten en workshops.

Werktraject gezinsaanpak

Werktraject Gezinsaanpak

Vanaf 2025 worden gemeenten verantwoordelijk voor de gezinsaanpak geletterdheid. Een enorme uitdaging voor de gemeenten, maar een mooie kans voor de bibliotheek om zich te presenteren als dé aangewezen partner voor de gemeente op dit onderwerp en de subsidiemogelijkheden lokaal te borgen in de gezinsaanpak.  

Info over het werktraject
Meertaligheid

Meertaligheid

Meertaligheid kan een belangrijke rol spelen binnen de gezinsaanpak. (Voor)lezen hoeft namelijk niet per se gedaan te worden in het Nederlands.

In Nederland wonen 2,5 miljoen mensen die naast het Nederlands zijn op gegroeid met een andere taal. Het is belangrijk dat er aandacht is voor de taal die kinderen en jongeren thuis spreken, want taal is onderdeel van ons zijn. 

Meer weten over meertaligheid
Pagina Gezinsaanpak

De VoorleesExpress

De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen die moeite hebben met taal extra aandacht krijgen. Twintig weken lang komt een vrijwilliger op een vast moment in de week bij het kind thuis om een uur voor te lezen, taalspelletjes te doen en om de ouders te ondersteunen bij de taalstimulering van hun kind. 

Meer weten over de VoorleesExpress
Vrouw op plattegrond

Praatplaten 

We ontwikkelden een praatplaat voor kinderen tot 4  én een variant voor kinderen van 4 tot 8 jaar. De praatplaten zijn vrij te gebruiken en mogen uitgedeeld worden.  

Ga naar de praatplaat
Vrouwen praten bij laptop

Praatplaat De Bibliotheek - voor jou en je gezin

We ontwikkelden een praatplaat waarmee je eenvoudig kunt uitleggen én laten zien welke diensten de Bibliotheek in huis heeft voor laagtaalvaardige gezinnen.

Ga naar de praatplaat
Gezinsaanpak

Aanhaakkalender Gezinsaanpak

Wil je als bibliotheek samenwerken met lokale partners? Dan geeft deze aanhaakkalender je inzicht in de momenten waarop je samen met partners het belang van (voor)lezen onder de aandacht brengt.

Ga naar kalender

Snuffelen aan voorlezen

Veel ouders, opa’s, oma’s en verzorgers hebben behoefte aan de handreikingen op het gebied van voorlezen. Niet alle cursussen en trainingen zijn bruikbaar voor laagtaalvaardigen. Deze miniworkshop biedt handvaten!

Ga naar de miniworkshop
Tekstloze prentenboeken

Tekstloze prentenboeken

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet; ga aan de slag met tekstloze prentenboeken en praatplaten.

Lees de publicatie

Boekie! Boekie! En dan?

Voor leidsters in de kinderopvang en voorleesvrijwilligers ontwikkelden we de workshop Interactief voorlezen voor peuters. 

Ga naar de miniworkshop

Niet alle ouders kunnen (voor)lezen

Het leren herkennen van laaggeletterheid is een belangrijke skill om te hebben. In deze miniworkshop leer je over de problematiek van laaggeletterdheid en de mogelijkheden om laaggeletterde ouders te herkennen.

Ga naar de miniworkshop
Tekst

Kennisbank

Een overzicht van algemene informatie over de gezinsaanpak. 

BiebtoBieb

Biebtobieb

Bibliotheekmedewerkers vinden inspiratie en informatie over de gezinsaanpak in de biebtobieb groep Gezinsaanpak. 

Naar BiebtoBieb
Kunst van het lezen

BNetwerk

Op de website van BNetwerk is er een aparte pagina over Gezinsaanpak

Naar BNetwerk