1 oktober 2020
/
Ervaringen

Samen Thuis in Taal

We spreken met beleidsmedewerker Geeske Kanters van de Bibliotheek Eindhoven over het programma Samen Thuis in Taal, dat de bibliotheek samen met pedagogisch expertisecentrum Rijkt heeft ontwikkeld. In januari 2020 werd het succesvolle pilotjaar, gefinancierd vanuit de Tel Mee Met Taal subsidie, feestelijk afgesloten.

Opzet

Binnen Samen Thuis in Taal wordt de taalontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 2 t/m 8 jaar gestimuleerd. Ouders worden hierbij betrokken en ondersteund, zodat zij de taalontwikkeling van hun kind op hun eigen manier kunnen stimuleren. Het project wordt grotendeels onder schooltijd uitgevoerd in verschillende SPILcentra in Eindhoven. Deze SPILcentra zijn een plek waar peuterwerk, kinderopvang en het basisonderwijs bij elkaar komen.

Leerkrachten hebben een intakegesprek met de gezinnen waarvan zij denken dat ze baat kunnen hebben bij het project. Gedurende het schooljaar worden de laagtaalvaardige kinderen uit deze gezinnen begeleid door een vaste vrijwilliger die een aantal keer per week (voor)leest en taalspelletjes doet met de kinderen in de leeftijd van 2 t/m 8 jaar. Deze interventie op school bestaat uit een stukje ‘preteaching’ en ‘reteaching’, waarin de leerlingen bijvoorbeeld voor de les apart worden genomen om alvast instructie krijgen over wat er gaat volgen in de les. De vrijwilligers maken hierbij gebruik van het materiaal of de thematiek van de leerkracht. Deze pre- en reteaching heeft een positief effect op de leeropbrengsten van kinderen.

Geeske: “Wanneer de ervaren vrijwilligers, vaak oud-leerkrachten, een band opgebouwd hebben met het kind gaan ze ook thuis bij het gezin voorlezen.” De vrijwilliger komt 10 keer bij de gezinnen thuis en probeert het gezin in de positieve spiraal van taalplezier mee te nemen. De ouders worden tijdens deze contactmomenten gestimuleerd om voor te lezen. Wanneer voorlezen in het Nederlands voor ouders nog te lastig is kan dit in de thuistaal. Het doel van de huisbezoeken is de gezinnen helpen bij het ontwikkelen van vaste voorleesrituelen de taalvaardigheid van ouders zélf te verhogen, eventueel door een doorverwijzing naar de Taalhuis.

Resultaten

“De vrijwilligers worden op school en bij de gezinnen thuis echt als helden ontvangen,” vertelt Geeske. Op school en thuis zien ze namelijk dat de aanpak van Samen Thuis in Taal resultaat heeft. Omdat kinderen tijdens het uurtje met de vrijwilliger ook onderwerpen behandelen die in de klas aan bod gaan komen, hebben ze tijdens de reguliere lessen meer zelfvertrouwen. Daarnaast zien ze op school dat de kinderen meer plezier in het (voor)lezen krijgen. 

Doorontwikkeling

Wegens Corona heeft Samen Thuis in Taal even stilgelegen, maar inmiddels wordt de draad weer opgepakt. Geeske: “Pedagogisch medewerkers en leerkrachten kregen op de SPILcentra een training Herkennen & Doorverwijzen om hen bewust te maken van het bestaan van laaggeletterdheid. We hopen dat er dan ook NT1-gezinnen worden aangemeld voor het project en dat het project nog meer ingebed raakt in het onderwijs.” In de toekomst wil Geeske graag ook een digitale component aan het programma toevoegen en deelnemende ouders een training aanbieden over het educatief inzetten van de iPad in de thuissituatie. 

Meer info over Samen Thuis in Taal?

Dan kun je een mailtje sturen naar samenthuisintaal@bibliotheekeindhoven.nl.