Werktraject Gezinsaanpak
Linker kolom

Vanaf 2025 worden gemeenten verantwoordelijk voor de gezinsaanpak geletterdheid. Een enorme uitdaging voor de gemeenten, maar een mooie kans voor de bibliotheek om zich te presenteren als dé aangewezen partner voor de gemeente op dit onderwerp en de subsidiemogelijkheden lokaal te borgen in de gezinsaanpak.  

Hoe zorg je ervoor dat je als bibliotheek klaar bent om deze rol te vervullen? En hoe pak je de samenwerking met de gemeente aan? Om bibliotheken hier goed op voor te bereiden biedt Cubiss het werktraject gezinsaanpak aan. 

Heb je vragen over het werktraject? Neem dan contact op met Katia van Bommel

Rechter kolom
Werktraject gezinsaanpak
Agenda
Linker kolom
  • Digitale aftrap

23 mei 2023 15.00 - 16.30 uur 

Middelste kolom
  • Werksessie 1 – Interne samenwerking

20 juni 2023 10.00 - 13.00 uur 

Rechter kolom
  • Werksessie 2 – Externe samenwerking

19 september 2023 10.00 - 13.00 uur

Linker kolom
  • Werksessie 3 – Doelgroepgericht werken

16 november 2023 10.00 - 13.00 uur  

Middelste kolom
  • Digitale afsluiting

11 januari 2024 10.00 - 11.00 uur 

Tekst

Hoe ziet het werktraject eruit? 

Het werktraject beslaat een periode van ongeveer 12 maanden. 

Per bibliotheekorganisatie nemen twee medewerkers deel aan het werktraject: één collega Jeugd & Educatie en één collega Basisvaardigheden of Taalhuis. Jullie zijn samen bij de intake en de werksessies aanwezig. Ook voeren jullie voorbereidende en tussentijdse opdrachten uit.  

Het werktraject start met het invullen van een Quickscan door het duo dat gaat deelnemen aan het werktraject, en de manager Educatie of Basisvaardigheden. Na de Quickscan volgt een intakegesprek van ongeveer drie kwartier met dit groepje waarin we de resultaten van de Quickscan bespreken en doelen stellen voor het werktraject.   

We starten met een digitale aftrap, gevolgd door drie fysieke werksessies. Het thema van de eerste werksessie is 'interne samenwerking', het tweede thema is 'externe samenwerking' en de derde bijeenkomst staat in het teken van 'doelgroepgericht werken'. 

De fysieke bijeenkomsten starten om 10.00 uur en zijn afgelopen om 13.00 uur, met aansluitend een lunch. 

Het traject wordt afgesloten met een digitale wrap-up. 

De tijdsinvestering is 20 uur per persoon. De deelnemende manager is ongeveer 3 uur kwijt in de voorbereidende fase.  

Wat levert het werktraject op? 

  • Inzicht in waar jouw bibliotheek nu staat met betrekking tot de gezinsaanpak, waar jullie naartoe zouden willen en hoe daar te komen; 

  • Betere verbinding van preventie en curatie, intern en extern; 

  • Meer kennis en vaardigheden op het gebied van de gezinsaanpak; 

  • De mogelijkheid om je te profileren richting de gemeente als dé partner op het gebied van de gezinsaanpak, en zo de subsidiemogelijkheden te borgen. 

‘Door in stappen en vanuit verschillende invalshoeken projectmatig te werken, hebben we concreet een actieplan voor de korte en middellange termijn. Daarnaast hebben we de focus hierop bij het totaal van producten en diensten die we in ons werkveld aanbieden. In het werktraject kun je ervaringen delen en ontvangen van andere bibliotheken. Dit kan jouw organisatie verder helpen op verschillende gebieden; visie, plan van aanpak, maar ook met concrete acties en activiteiten.’  
- Deelnemer aan de landelijke pilot van het werktraject.  

Documenten
Linker kolom

Een visiedocument - meer dan een invuloefening

Wil je de gezinsaanpak verankeren in het beleid van je organisatie? Formuleer dan een duidelijke visie op het thema. Een heldere visie is inspirerend en verbindend en ondersteunt het gezamenlijk belang.

Ga naar het document
Middelste kolom

Praatplaat De Bibliotheek - voor jou en je gezin

We hebben een praatplaat ontwikkeld waarmee je eenvoudig kunt uitleggen én laten zien welke diensten de Bibliotheek in huis heeft voor laagtaalvaardige gezinnen. Je kan elementen van de praatplaat aanpassen, zodat deze toepasselijk zijn voor jouw Bibliotheek. 

Ga naar de praatplaat
Tekst

Werktraject 2024

Wil jouw bibliotheek volgend jaar in 2024 deelnemen aan het werktraject Gezinsaanpak? Geef je interesse door via dit formulier en we nemen contact op.