De VoorleesExpress

De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen die moeite hebben met taal extra aandacht krijgen. Twintig weken lang komt een vrijwilliger op een vast moment in de week bij het kind thuis om een uur voor te lezen, taalspelletjes te doen en om de ouders te ondersteunen bij de taalstimulering van hun kind. De VoorleesExpress heeft tot doel om de cyclus van laaggeletterdheid te doorbreken. Door ouders te betrekken bij de taalactiviteiten van hun kind wordt ernaar gestreefd om het taal- en leesplezier te verankeren in het gezin. Ouders die hun kinderen actief stimuleren bij de taalontwikkeling, zorgen er namelijk voor dat kinderen gemotiveerder zijn om te lezen. Daardoor gaan kinderen nog meer lezen en worden ze steeds leesvaardiger. En hierdoor presteren deze kinderen beter op school.

De VoorleesExpress en Cubiss

In Brabant en Limburg vervult Cubiss de rol van provinciaal coördinator in het aanbieden van de VoorleesExpress. Hierdoor is het voor bibliotheken en andere organisaties in het werkgebied laagdrempelig om de VoorleesExpress uit te voeren. Vanuit Cubiss adviseren en ondersteunen we plaatselijke VoorleesExpress-locaties bij het optimaal inzetten van de VoorleesExpress. Ook verzorgen we relevante bijeenkomsten voor projectleiders. Hiermee fungeert Cubiss als tussenschakel en neemt een deel van het werk van Stichting VoorleesExpress over.

Het netwerk in Brabant en Limburg

Meer dan dertig VoorleesExpress-locaties nemen deel aan het netwerk in Brabant en Limburg. In dit werkgebied biedt Cubiss alle bibliotheken én organisaties die nauw samenwerken met bibliotheken de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij dit VoorleesExpress-netwerk. Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met Renske Jongejan of Anke Werker, beiden adviseur taal en media bij Cubiss.

Voor vragen over de VoorleesExpress kan je contact opnemen met Anke Werker voor de provincie Limburg en Renske Jongejan voor de provincie Noord-Brabant.