Datum

Een kansrijke start voor ieder kind

In het actieprogramma Kansrijke Start werken gemeenten en het Rijk samen met alle partijen die betrokken zijn bij de eerste duizend dagen van het kind (gerekend vanaf het begin van de zwangerschap) aan een goede start voor zoveel mogelijk kinderen. Denk hierbij aan het ziekenhuis, het consultatiebureau, de GGD, kinderopvangorganisaties en scholen.

Deze organisaties helpen (aanstaande) ouders met zorg en ondersteuning op verschillende gebieden. En natuurlijk hoort ook de bibliotheek in dit rijtje thuis. De taalontwikkeling van kinderen is belangrijk voor een optimale kans op een goede toekomst. Cubiss werkt vanuit een provinciale taak samen met de bibliotheken aan meer aandacht voor taal. Naast het uitrollen van landelijke programma’s, zoals BoekStart en de Bibliotheek op school, zetten we ons in voor meer urgentiebesef bij verschillende partners als het gaat om het stimuleren van taalontwikkeling bij jeugd en jongeren.

In dit magazine lees je meer over de (taal)ontwikkeling van de allerjongsten en hoe bibliotheken zich inzetten om kinderen een kansrijke start te geven. Taalvaardigheid is een basisvoorwaarde voor jeugd en jongeren om mee te kunnen doen. Om een plekje op te eisen in de samenleving. Nu en straks.

Veel inspiratie en leesplezier!

Lezen

Lees hier de publicatie. 

Meer informatie?

Heb je vragen of opmerkingen over de publicatie? Laat het ons gerust weten.
Neem contact op met Anke Werker

Delen

Is de publicatie interessant voor jouw netwerk? Deel het gerust. Je kan hiervoor eventueel onderstaande buttons gebruiken. 

Naar overzicht Actueel en Blogs >>

Downloads