Basisvaardigheden

In de hedendaagse snel veranderende wereld zijn basisvaardigheden zoals taalvaardigheid, gecijferdheid, (digitale) vaardigheden en gezondheidsvaardigheden essentieel om mee te kunnen doen in onze maatschappij. Ze leggen de basis voor een leven lang ontwikkelen en gelijke kansen. 

Op deze pagina bieden we informatie en praktische handvatten om binnen jouw organisatie aan de slag te gaan met basisvaardigheden. Benieuwd naar wat er landelijk gebeurd? Bekijk dan het kennispleinOp het kennisplein vind je inspirerende nieuwsbrieven en sites over de thema's Basisvaardigheden, Leven Lang Ontwikkelen, Lezen & Digitale Geletterdheid.

Ben je nieuw? De pagina Wegwijzer Basisvaardigheden helpt je op weg in de informatie op het gebied van basisvaardigheden op Bnetwerk. Bekijk ook de introductie voor nieuwe medewerkers rondom Basisvaardigheden.

Taalvaardigheid

Eén op de negen mensen in onze samenleving is laaggeletterd en heeft moeite met lezen en schrijven. Velen van hen hebben ermee leren leven en verbergen hun probleem omdat ze zich schamen. Een effectieve aanpak van en blijvende aandacht voor de problematiek maken het verschil.

Meer weten over Taalvaardigheid

Digitale vaardigheden

De grens tussen online en offline vervaagt. Het is belangrijk dat mensen zelfstandig gebruik kunnen maken van digitale middelen om zo mee te kunnen blijven doen in de samenleving. Ook is het belangrijk dat mensen de kansen en risico's van de online wereld begrijpen. 

Meer weten over Digitale inclusie

Gezondheidsvaardigheden

Gezondheidsvaardigheden zijn vaardigheden om een gezond leven te kunnen leiden. Mensen die gezondheidsvaardig zijn, begrijpen welke factoren invloed hebben op zowel hun lichamelijk als geestelijk welzijn. Om dit te kunnen, zijn andere basisvaardigheden nodig, ook sociale vaardigheden zijn in deze belangrijk.

Meer weten over Gezondheidsvaardigheden

Gecijferdheid

In Nederland zijn naar schatting 2,1 miljoen mensen laaggecijferd (PIAAC 2012). Omgaan met kwantitatieve gegevens zoals getallen, cijfers, maten en grafieken, is voor hen zo lastig dat het belemmerend is in het dagelijks leven. 

Meer weten over Gecijferdheid

Hoger bereik

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen gebruik (kunnen) maken van het aanbod van de bibliotheken en taalhuizen? Hoe bereiken we vooral de doelgroep NT1, en ook NT2? 

Bekijk de pagina met dossiers, onderzoeken en instrumenten om laaggeletterden het best te bereiken.

Duurzame infrastructuur

Bekijk de resultaten van de werkgroepen DigiTaalhuis en Informatiepunt Digitale Overheid in 2022, 2023 en 2024. 

Informatiepunt Digitale Overheid 

Bibliotheken intensiveren de cursussen digivaardigheid om meer mensen zelfredzamer te maken. Daarnaast is er het Informatiepunt Digitale Overheid waar mensen terecht kunnen met vragen. Bekijk hier alle relevante informatie over het programma Digitale inclusie voor Brabantse, Limburgse en Utrechtse bibliotheken. 

  • Materialen voor IDO. 
  • Ook in 2023 wordt de landelijke IDO-campagne regionaal ingezet in Brabant en Limburg. Lees hier meer. 
  • Bekijk hier de resultaten van de IDO campagne 2022. 
  • Bekijk hier de IDO-contactpersonen per bibliotheek.

DigiTaalhuis

Een (Digi)Taalhuis is een samenwerkingsverband van lokale organisaties die in opdracht van en samen met de gemeente werken aan een integrale aanpak van geletterdheid en overige basisvaardigheden. Lees hier meer over DigiTaalhuis.

Deskundigheidsbevordering

Trainingen laaggeletterdheid 

Cubiss verzorgt trainingen, bijeenkomsten en workshops over laaggeletterdheid en basisvaardigheden. Op aanvraag kunnen ze incompany worden verzorgd. Bekijk het aanbod en de mogelijkheden. 

Digitale inclusie

Training van de medewerkers vormt een beduidend onderdeel van het programma Digitale inclusie. Het is belangrijk dat de medewerkers in het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) de informatie van de deelnemende partijen aan de Manifestgroep goed weten te vinden en zich kunnen inleven in de klant. De IDO-medewerker is tenslotte wegwijzer en doorverwijzer. Lees hier meer over het trainingstraject. 

Onderzoek

Aan de hand van deskresearch hebben we relevante trends en ontwikkelingen in kaart gebracht over diverse onderwerpen. Voor de analyses is gebruik gemaakt van publicaties (cijfermateriaal, onderzoeken en artikelen) van gerenommeerde instituten en instanties en van expertisecentra en (regionale) brancheorganisaties. Ook de trends en ontwikkelingen rondom de Schijf van vijf basisvaardigheden zijn in kaart gebracht. Bekijk de trends hier

Publicaties

  • In de publicatie Leren door te camoufleren lees je alles over indirect leren.  Zo ontdek je hoe je camouflage-activiteiten in jouw bibliotheek kunt inzetten om verschillende doelgroepen indirect kennis en vaardigheden bij te brengen. 
  • Er is een rapportage gemaakt voor elk van de vijf Brabantse arbeidsmarktregio's. Centraal staan burgers met onvoldoende taal-, digitale, gezondheids- en financiële vaardigheden. Waar wonen ze? Hoe oud zijn ze? Hebben ze een opleiding genoten? 

Het verhaal van de bibliotheek

De bibliotheek is veel meer dan alleen haar uitleenfunctie. Voor mensen in de sector vanzelfsprekend, voor de buitenwacht nog niet altijd. De bibliotheek is ook een plek waar je kunt ontmoeten en je jezelf kunt ontwikkelen. En de bibliotheek is een belangrijke netwerkpartner voor andere organisaties. Om de wereld daarvan te doordringen is het belangrijk 'het verhaal van de bibliotheek' te blijven vertellen. 

Contact

Neem voor meer informatie contact op met Yvonne van den Berg, projectleider Basisvaardigheden (Brabant) of Ivette Sprooten projectleider Basisvaardigheden (Limburg).