Materialen voor IDO - gesprekken gemeente(n) / partners

SPN heeft materialen ontwikkeld om bibliotheken handvatten te geven hun IDO-verhaal over te brengen richting de gemeente (of andere partners).

Het gaat om drie middelen:

  • Praatplaat IDO huidige situatie en toekomst: een schets van de ontwikkelingen van het IDO richting de toekomst. Ontwikkeld door VOB/KB. 
  • IDO A3 Factsheet landelijk en lokaal: een doorvertaling van de praatplaat met rechts een invulbaar gedeelte om de lokale dienstverlening in beeld te brengen. Het zijn aanpasbare tekstvlakken en het lettertype sluit automatisch aan bij de opmaak.
  • IDO presentatie: sheet 1 t/m 4 vertelt het landelijke verhaal, sheet 5 t/m 9 zijn aanpasbaar voor de lokale dienstverlening. Het zijn aanpasbare tekstvlakken en het lettertype sluit automatisch aan bij de opmaak.

Het materiaal is ontwikkeld door Denkschets. Ook Cubiss heeft meegewerkt aan de totstandkoming.

Meer informatie of aanpassing?

Inhoud: Heb je inhoudelijke vragen? Neem contact op met je IDO-contactpersoon bij Cubiss. In deze lijst vind je de namen van de Cubiss IDO-contactpersonen per bibliotheek in Brabant, Limburg en Utrecht.

Opmaak: Mocht je meer wensen hebben dan je zelf kunt aanpassen (denk aan een op maat gemaakte presentatie, eigen beeldmateriaal of andere vlakken) neem dan contact op met de maker Denkschets, contactpersoon Elco. De kosten van aanpassing door Denkschets komen dan voor rekening van de aanvragende bibliotheek.