Tekst

Het verhaal van de bibliotheek 

De bibliotheek is veel meer dan alleen haar uitleenfunctie. Voor mensen in de sector vanzelfsprekend, voor de buitenwacht nog niet altijd. De bibliotheek is ook een plek waar je kunt ontmoeten en je jezelf kunt ontwikkelen. En de bibliotheek is een belangrijke netwerkpartner voor andere organisaties. Om de wereld daarvan te doordringen is het belangrijk 'het verhaal van de bibliotheek' te blijven vertellen. 

In 2022 staan diverse interessante edities op de planning. We vullen ze gedurende het jaar aan op deze plek.
In 2021 verschenen 6 edities, je vindt ze hieronder.

Editie 8 2022: SDG's en de bibliotheek

“Het werken met SDG’s is een logische missie voor de bibliotheken”

Bibliotheek Midden-Brabant en NOBB vormden een duo in een project rondom de Sustainable Development Goals. Jantien Borsboom en Eef van Eerdewijk van Bibliotheek Midden-Brabant en Larissa van Dommelen van Noord Oost Brabantse Bibliotheken vertellen enthousiast over hun ervaringen. Hoe is de samenwerking verlopen, hoe hebben ze SDG's in hun programmering opgenomen en welke dromen voor de toekomst hebben zij nog?

Deze publicatie is geschreven binnen het project Leven lang ontwikkelen.

Editie 7 2022: Ondersteuning Oekraïense vluchtelingen

In deze editie vertellen Oekraïense vluchtelingen Mariia en Ihor waarom ze - heel snel - goed Nederlands willen spreken. En over het plezier dat ze hebben in de taallessen. 
Marieke Vos van CultuurPuntAltena vertelt over de aanpak van de bibliotheek en de rol van de gemeente. Taalvrijwilliger Inge deelt haar persoonlijke ervaringen.

Deze publicatie is geschreven binnen het project Basisvaardigheden.

Editie 6 2022: Geheim van de boekenclub
In dit deel nemen we een kijkje bij de boekenclub van Huis73. Wat doen ze allemaal in de boekenclub? Wat voor soort boeken lezen ze? En wat voegt een boekenclub hebben toe aan de leeservaring? Deze publicatie bestaat uit drie podcasts: de boekenclub, de leden en de docent.

Veel luisterplezier!

Deze publicatie is geschreven binnen het project Brabantse jeugd en jongeren geletterd.

Editie 5 2022: Digitaal Burgerschap en de bibliotheek
In deze publicatie delen we de ervaringen van de Noord Oost Brabantse Bibliotheken (NOBB) met hun themamaand over Digitaal Burgerschap.

Sandra van Bruinisse en Annemarie Baaijens geven in deze publicatie antwoord op de volgende vragen:
Waarom vinden de NOBB Digitaal Burgerschap zo’n belangrijk thema? Welke partners hebben Sandra en Annemarie betrokken bij de programmering? Wat heeft deze themamaand ze geleerd?

Deze publicatie is geschreven binnen het project Leven lang ontwikkelen.

Editie 4 2022 - IDO en jongeren

In deze storytelling kijken we of en hoe de Bibliotheek vanuit het IDO specifiek jongeren kan bereiken.

We gingen in gesprek met Gisela Goos, programmamanager en betrokken bij ‘IDO en jongeren’ en met Marjolijn Schuurmans, consulent voor jongeren, 12-25 jaar, allebei werkzaam bij Theek5.
Zij vertellen over de aanpak en de bevindingen en ook hoe je jongeren juist niet bereikt. Handig, als je deze doelgroep wilt bereiken.

Deze publicatie is geschreven binnen het project Basisvaardigheden en Leven lang ontwikkelen.

Editie 3 2022 - Rondje Brabant Presenteert

In deze publicatie komen Lia Verheijen, manager Programmering & Educatie bij Bibliotheek Veldhoven, en Marjolein Neervens, verantwoordelijk voor de programmering bij bibliotheek Nieuwe Veste aan het woord. Ze vertellen over de pilot ‘Rondje Brabant Presenteert’ die zij in dit kader tussen 2020 en 2022 met negen bibliotheken en Cubiss uitvoerden.

We gaan terug naar maart 2020: corona. Ook de bibliotheek moest haar deuren sluiten. “Hoe bereik je dan nog je publiek, je leden, niet-leden en de inwoners uit het dorp of de stad?”, vroegen zowel Lia als Marjolein zich af. "We hebben uiteindelijk met negen bibliotheken de koppen bij elkaar gestoken."

Deze publicatie is geschreven binnen het project Leven lang ontwikkelen.

Editie 2 2022: Grip op de zomerdip

De zomervakantie is de tijd voor basisschoolkinderen om bij te tanken. Geen school, sportclub of verplicht vroeg opstaan. Het is ook een periode waarin kinderen minder lezen.

Doorlezen tijdens de zomervakantie voorkomt een terugval in leesniveau en -motivatie en vergroot het leesplezier. “Lekker doorlezen in de grote vakantie”, is daarom de belangrijkste boodschap van Lisette van Geel, lees- en mediaconsulent van Bibliotheek West-Brabant. Samen met leerkracht Rob Stevens van obs De Springplank in Fijnaart vertelt zij hoe ze kinderen én ouders enthousiast maakt om in de vakantie avonturen in boekvorm te beleven. Twee ouders van kinderen die in de vakantie hebben doorgelezen delen hun ervaringen in deze publicatie. 

Deze publicatie is geschreven binnen het project Brabantse jeugd en jongeren geletterd.

Editie 1 2022: Breek de bubbel 

Pim Lammers, Floor Bink, Anke Jagtenberg en Yvonne van Hengel vertellen in deze editie over diversiteit en wat dit voor hen betekent. "We zijn wel allemaal gelijkwaardig, maar we zijn gewoon niet allemaal gelijk."

Pim Lammers is schrijver. Hij is bekend van zijn boeken als ‘Het lammetje dat een varken is’ waarvoor hij in 2018 een Zilveren Griffel won. Floor Bink werkt bij Bibliotheek Midden-Brabant als programmacoördinator educatie 0 – 4 jaar. Anke Jagtenberg is werkzaam bij kinderopvang ’t Kroontje in Veghel. Yvonne van Hengel is houdings- en bewegingstherapeut en moeder van Samba, drie jaar oud. 

Deze publicatie is geschreven binnen het project Brabantse jeugd en jongeren geletterd.

Tekst

Storytelling in 2021

Vanuit de Brabantse projecten Basisvaardigheden, Een leven lang ontwikkelen en Brabantse Jeugd en Jongeren Geletterd verschenen daarom zes storytelling-publicaties:

  1. We spreken bibliotheekmedewerkers en hun partners over samenwerking rondom positieve gezondheid en digiTaalpunten. 
  2. Onderwijsspecialisten vertellen hoe zij leesplezier centraal zetten. Studenten nemen ons mee in hun opleiding en hoe leesplezier daar wel of geen onderdeel is. 
  3. Vrijwilligers en cursisten van Digi-Taalhuizen delen hun ervaringen. We spreken met mensen die in de bibliotheek/het taalhuis hun basisvaardigheden vergroot hebben.
  4. Bibliotheken en hun samenwerkingspartners leggen uit wat ‘leven lang ontwikkelen’ voor hen betekent en waarom ze daarin samenwerken. 
  5. In het vijfde deel spreken we met mensen die zich met behulp van de bibliotheek (en haar samenwerkingspartners) verder hebben ontwikkeld. 
  6. Leesmediaconsulenten, bibliothecarissen en specialisten praten over de urgentie en aandacht voor (voor)lezen voor jeugd en jongeren op scholen, via de bibliotheek.

Alle verhalen kun je lezen en beluisteren in de edities hieronder.

In Editie 1: Één team, één resultaat vertellen Huis73 (de bibliotheek van ‘s-Hertogenbosch) en welzijnsorganisatie Farent onder meer over het project DigiTAALpunten in de wijk. 

Ook in Land van Cuijk wordt druk gebouwd aan een samenwerking tussen bibliotheken en andere organisaties. We spreken met BiblioPlus, GGD en huisartsen Zorggroep Syntein over het concept ‘Positieve Gezondheid’.

Deze publicatie is geschreven binnen het project Basisvaardigheden voor Brabanders.

Editie 2: Lezend door de keten: docenten en studenten van diverse opleidingen, een beleidsmedewerker en bibliotheekmedewerkers nemen je in drie verhalen mee in het volgende:
* Uit de praktijk blijkt dat kinderen naarmate ze ouder worden steeds minder gaan lezen. Hoe zorg je ervoor dat ze zelf blijven werken aan hun eigen leesontwikkeling? En hoe enthousiasmeer je leerlingen om het plezier in lezen te vinden en te behouden? 
* Hoe zorg je ervoor dat leerlingen niet ineens in een zwart lees-gat vallen als ze van de basisschool naar het voortgezet onderwijs gaan? En hoe laat je ze überhaupt hun leesniveau doorontwikkelen? 
* Hoe wordt een student pedagogiek zo opgeleid dat die de volgende generatie enthousiast maakt over lezen? En hoe stimuleer je taal en bevorder je lezen overkoepelend in de kinderopvang? 

Deze publicatie is geschreven binnen het project Brabantse jeugd en jongeren geletterd.

Editie 3: Beter in de basis 

In dit derde deel van de reeks spreken we met mensen die in de bibliotheek/het taalhuis hun basisvaardigheden vergroot hebben. Bijvoorbeeld door een cursus Digisterker te volgen of door met de taal te oefenen. Hoe zijn zij bij de bibliotheek of het taalhuis terechtgekomen? En hoe heeft dit hun leven veranderd? Lees de interviews met een Taalcafébezoeker, een taalvrijwilliger, een Digi-Taalhuisbezoeker en zijn maatje en een cursist Digisterker.

Deze publicatie is geschreven binnen het project Basisvaardigheden voor Brabanders.

Editie 4: Eén + één is drie

In dit vierde deel van de reeks spreken we met bibliotheken en hun samenwerkingspartners op het gebied van ‘leven lang ontwikkelen’. Wat betekent een leven lang ontwikkelen voor hen? En waarom werken ze samen op dit thema? Wij vroegen drie bibliotheken en hun partners alles over hun samenwerking:
* In het eerste verhaal wordt de samenwerking tussen Bibliotheek De Kempen en Volksuniversiteit De Kempen beschreven. 
* Voor het tweede interview spraken we met een trainer en coach in mindfulness en Huis 73 in Vught. 
* Als laatste spraken we met Nieuwe Veste en culturele theaterorganisatie Zout.

Deze publicatie is geschreven binnen het project Leven Lang Ontwikkelen voor Brabanders.

Editie 5: Verrijkt weer verder

In het vijfde deel van de reeks Storytelling spreken we met mensen die zich met behulp van de bibliotheek (en haar samenwerkingspartners) verder hebben ontwikkeld. Waar zijn ze mee bezig geweest? En hoe heeft dit hun leven veranderd? Lees en beluister hun verhaal!

Martin en Odette bezochten Walk & Talk, een trainingsprogramma voor werkzoekenden in de bibliotheek. Marilou heeft door een samenwerking van bibliotheek Nieuwe Veste en Zout geschitterd op een podium voor zo’n 1100 mensen!

Deze publicatie is geschreven binnen het project Leven Lang Ontwikkelen voor Brabanders.

Editie 6: Samen voor leesplezier

In dit zesde deel van de reeks gaan we in op de urgentie en aandacht voor (voor)lezen voor jeugd en jongeren op scholen, via de bibliotheek. We spreken met leesmediaconsulenten, bibliothecarissen en specialisten Susan Quirijnen (Bibliotheek De Kempen), Liesbet van Gestel (Theek 5), Annette Jansen (Huis73), Fanny Gijsbers (Bibliotheek Eindhoven), Annelies van Uden (NOBB), Astrid Segeren (Nieuwe Veste), Wendy Konijnendijk (Bibliotheek West-Brabant) en Joyce Kooreman (Bibliotheek Heusden). 

Hoe belangrijk vinden zij (voor)lezen? Wat maakt leesplezier implementeren zo lastig? En waar zijn ze nu mee bezig? Ook spraken we met ouders van basisschoolkinderen. 

Deze publicatie is geschreven binnen het project Brabantse jeugd en jongeren geletterd.