Tekst

Het verhaal van de Bibliotheek 

De Bibliotheek is veel meer dan alleen haar uitleenfunctie. Voor mensen in de sector vanzelfsprekend, voor de buitenwacht nog niet altijd. De Bibliotheek is ook een plek waar je kunt ontmoeten en je jezelf kunt ontwikkelen. En de Bibliotheek is een belangrijke netwerkpartner voor andere organisaties. Om de wereld daarvan te doordringen is het belangrijk 'het verhaal van de Bibliotheek' te blijven vertellen. 

In 2023 staan diverse interessante edities op de planning. We vullen ze gedurende het jaar aan op deze plek.


De edities die in 2021 en 2022 zijn verschenen vind je ook op deze pagina. 

Tekst

Storytelling in 2023

Vanuit de Brabantse projecten Basisvaardigheden, Een leven lang ontwikkelen en Brabantse Jeugd en Jongeren Geletterd verschenen deze storytelling-publicaties:

 1. Digitale geletterdheid in het curriculum
 2. Een goede start 
 3. Ansichtkaartactie IDO
 4. Jongeren nemen de bieb over
 5. De bieb en de AI-parade
 6. Samen Digitaal
 7. Zadenbibliotheek 
 8. Zorg buiten de bibliotheek

Editie 7: De Zadenbibliotheek

In de zadenbibliotheek leen je geen boeken, maar zaden.
Onbespoten zaden zijn hier kosteloos beschikbaar om te lenen en te ruilen. Bibliotheek Dommeldal heeft in de vestiging in Geldrop een zadenbibliotheek en opende er in november één in Sterksel. De zadenbibliotheek wordt gerund door enthousiaste vrijwilligers, in samenwerking met de gemeente Geldrop-Mierlo en het Instituut voor Natuureducatie. Het gezamenlijke doel? Meer biodiversiteit!

We spraken met Ellen Reinders, Leny van Lierop en Franca Oortwijn. Ellen is coördinator Leven Lang Ontwikkelen bij Bibliotheek Dommeldal. Leny van Lierop is vrijwilliger coördinator bij het Bibliotheekpunt in Sterksel. Franca Oortwijn zet zich als vrijwilliger in voor de zadenbibliotheek in Geldrop.

Deze publicatie is gemaakt binnen het project Basisvaardigheden en Leven lang ontwikkelen. 

Lees de publicatie

Editie 6: Samen Digitaal

In deze publicatie delen we de ervaringen van Bibliotheek Helmond-Peel over het project Samen Digitaal, een vervolg op de VoorleesExpress. Gezinnen krijgen een tablet met diverse apps waarmee alle gezinsleden, soms ongemerkt, hun taal- en digitale vaardigheden in de thuisomgeving ontwikkelen. Er is begeleiding en ondersteuning en de resultaten zijn positief.

We spraken met drie medewerkers van Bibliotheek Helmond-Peel: Maxim van Someren (tijdelijk projectleider Samen Digitaal), Susan Verheij (community librarian en projectleider Samen Digitaal) en Sonja Trapman (programmamaker). 

Deze publicatie is gemaakt binnen het project Basisvaardigheden en Leven lang ontwikkelen. 

Lees de publicatie

De bieb en AI

Editie 5: de bieb en AI

Bibliotheek Eindhoven en Bibliotheek Midden-Brabant organiseerden in mei 2023 een AI-themamaand. In deze editie lees je hoe ze dit hebben aangepakt, wat het hen opleverde en tips om hiermee zelf aan de slag te gaan. 

Ook is er een inleiding over wat AI is. Welke kansen en bedreigingen biedt AI? Hoe kun je zelf aan de slag met AI?

Deze publicatie is gemaakt binnen het project Basisvaardigheden en Leven lang ontwikkelen. 

Lees de publicatie

Storytelling 2023 BJJG Jongeren nemen de bieb over, voorkant

Editie 4: Jongeren nemen de bieb over

Vrijdagavond, 25 augustus. Loop je op die avond rond etenstijd de bibliotheek in Uden binnen, zie je een groep jongeren druk bezig met tafels en stoelen schuiven, kratten vol boeken sjouwen en kraampjes opbouwen. Het belooft namelijk een avond vol met boekenliefde, leesplezier en creativiteit te worden tijdens het Young Adult Festival van de NOBB. Georganiseerd in samenwerking met het jongerenpanel.

Wat is het jongerenpanel precies? Hoe werkt de bibliotheek hier mee samen? En waarom is dat belangrijk? We spreken met Maureen van Boxtel en Lizzy van Asseldonk van het jongerenpanel, en met Merel Kuitert (jongerenspecialist) en Yonne van Zuilen (vo-specialist) van de NOBB.

Deze publicatie is gemaakt binnen het project Brabantse Jeugd en Jongeren Geletterd. 

Lees de publicatie

Editie 3 2023: Ansichtkaartactie IDO

“De mensen die een ansichtkaart kregen, hebben misschien niet meteen een vraag voor het informatiepunt. Maar ze weten nu wel waar ze terecht kunnen.”

In 2022 en 2023 is het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) in het zonnetje gezet. Er was een landelijke en een provinciale campagne. Ook lokaal zijn er acties geweest. In deze editie deelt Carla Bellaard, projectleider Digitaal burgerschap bij Theek 5, haar ervaringen over de ansichtkaartactie van Theek 5 om het IDO te promoten. Ook delen we een kort verslag van een actie van Bibliotheek CultuurPuntAltena, geïnspireerd op de actie van Theek 5.

Deze publicatie is geschreven binnen het project Basisvaardigheden en Leven lang ontwikkelen.

Lees de publicatie

Linker kolom
Rechter kolom

Editie 2 2023: Een goede start

Een goede start voor ieder kind is belangrijk. Helaas is er geen sprake van een eerlijke kansrijke start voor ieder kind. 

De kansenongelijkheid groeit en dit begint al voor de geboorte. Taalontwikkeling en lezen spelen een grote rol in het hebben van een goede start. Voor de bibliotheek is een belangrijke rol weggelegd in een gelijke en kansrijke start voor ieder kind. 

Marieke Vos (coördinator Educatie bij de Bibliotheek CultuurPuntAltena) en Joan Windzak (EduCulture) vertellen over hun perspectief op een kansrijke start en welke uitdagingen hierbij komen kijken. 

Deze video is gemaakt binnen het project Brabantse Jeugd en Jongeren geletterd. 

Bekijk de video

Voorkant storytelling 2023 editie 1

Editie 1 2023: Digitale geletterdheid in het curriculum

"De kinderen van vandaag zijn de ontwikkelaars, ontwerpers, de politici van morgen."

Technologie ontwikkelt zich erg snel. Om jongeren bewust te maken van dit proces en de voordelen en gevaren daarvan te kunnen inzien, wordt ‘Digitale geletterdheid’ vanaf 2025 toegevoegd aan het onderwijscurriculum.

We spraken met Kristel Martens en Femke de Keyzer. Kristel is groepsleerkracht op Salto-basisschool de Vuurvlinder in Eindhoven en leescoördinator. Femke is als mediacoach van de Bibliotheek Eindhoven verbonden aan Salto-basisschool de Vuurvlinder.

En we spraken met Remco Pijpers. Remco is strategisch adviseur bij Kennisnet. Kennisnet is een publieke ICT-partner voor primair en voortgezet onderwijs. Remco houdt zich bezig met digitale geletterdheid en ethiek.

Deze publicatie is geschreven binnen het project Brabantse Jeugd en Jongeren geletterd.

Lees de publicatie

Tekst

Storytelling in 2022

Vanuit de Brabantse projecten Basisvaardigheden, Een leven lang ontwikkelen en Brabantse Jeugd en Jongeren Geletterd verschenen deze acht storytelling-publicaties:

 1. Breek de bubbel
 2. Grip op de zomerdip
 3. Rondje Brabant presenteert
 4. IDO en jongeren
 5. Digitaal burgerschap
 6. Het geheim van de boekenclub
 7. Ondersteuning Oekraïense vluchtingen
 8. SDG's en de Bibliotheek

Alle verhalen kun je lezen, bekijken en/of beluisteren in de edities hieronder.

Editie 8 2022: SDG's en de bibliotheek

“Het werken met SDG’s is een logische missie voor de bibliotheken”

Bibliotheek Midden-Brabant en NOBB vormden een duo in een project rondom de Sustainable Development Goals. Jantien Borsboom en Eef van Eerdewijk van Bibliotheek Midden-Brabant en Larissa van Dommelen van Noord Oost Brabantse Bibliotheken vertellen enthousiast over hun ervaringen. Hoe is de samenwerking verlopen, hoe hebben ze SDG's in hun programmering opgenomen en welke dromen voor de toekomst hebben zij nog?

Deze publicatie is geschreven binnen het project Leven lang ontwikkelen.

Editie 7 2022: Ondersteuning Oekraïense vluchtelingen

In deze editie vertellen Oekraïense vluchtelingen Mariia en Ihor waarom ze - heel snel - goed Nederlands willen spreken. En over het plezier dat ze hebben in de taallessen. 
Marieke Vos van CultuurPuntAltena vertelt over de aanpak van de bibliotheek en de rol van de gemeente. Taalvrijwilliger Inge deelt haar persoonlijke ervaringen.

Deze publicatie is geschreven binnen het project Basisvaardigheden.

Editie 6 2022: Geheim van de boekenclub
In dit deel nemen we een kijkje bij de boekenclub van Huis73. Wat doen ze allemaal in de boekenclub? Wat voor soort boeken lezen ze? En wat voegt een boekenclub hebben toe aan de leeservaring? Deze publicatie bestaat uit drie podcasts: de boekenclub, de leden en de docent.

Veel luisterplezier!

Deze publicatie is geschreven binnen het project Brabantse jeugd en jongeren geletterd.

Editie 5 2022: Digitaal Burgerschap en de bibliotheek
In deze publicatie delen we de ervaringen van de Noord Oost Brabantse Bibliotheken (NOBB) met hun themamaand over Digitaal Burgerschap.

Sandra van Bruinisse en Annemarie Baaijens geven in deze publicatie antwoord op de volgende vragen:
Waarom vinden de NOBB Digitaal Burgerschap zo’n belangrijk thema? Welke partners hebben Sandra en Annemarie betrokken bij de programmering? Wat heeft deze themamaand ze geleerd?

Deze publicatie is geschreven binnen het project Leven lang ontwikkelen.

Editie 4 2022 - IDO en jongeren

In deze storytelling kijken we of en hoe de Bibliotheek vanuit het IDO specifiek jongeren kan bereiken.

We gingen in gesprek met Gisela Goos, programmamanager en betrokken bij ‘IDO en jongeren’ en met Marjolijn Schuurmans, consulent voor jongeren, 12-25 jaar, allebei werkzaam bij Theek5.
Zij vertellen over de aanpak en de bevindingen en ook hoe je jongeren juist niet bereikt. Handig, als je deze doelgroep wilt bereiken.

Deze publicatie is geschreven binnen het project Basisvaardigheden en Leven lang ontwikkelen.

Editie 3 2022 - Rondje Brabant Presenteert

In deze publicatie komen Lia Verheijen, manager Programmering & Educatie bij Bibliotheek Veldhoven, en Marjolein Neervens, verantwoordelijk voor de programmering bij bibliotheek Nieuwe Veste aan het woord. Ze vertellen over de pilot ‘Rondje Brabant Presenteert’ die zij in dit kader tussen 2020 en 2022 met negen bibliotheken en Cubiss uitvoerden.

We gaan terug naar maart 2020: corona. Ook de bibliotheek moest haar deuren sluiten. “Hoe bereik je dan nog je publiek, je leden, niet-leden en de inwoners uit het dorp of de stad?”, vroegen zowel Lia als Marjolein zich af. "We hebben uiteindelijk met negen bibliotheken de koppen bij elkaar gestoken."

Deze publicatie is geschreven binnen het project Leven lang ontwikkelen.

Editie 2 2022: Grip op de zomerdip

De zomervakantie is de tijd voor basisschoolkinderen om bij te tanken. Geen school, sportclub of verplicht vroeg opstaan. Het is ook een periode waarin kinderen minder lezen.

Doorlezen tijdens de zomervakantie voorkomt een terugval in leesniveau en -motivatie en vergroot het leesplezier. “Lekker doorlezen in de grote vakantie”, is daarom de belangrijkste boodschap van Lisette van Geel, lees- en mediaconsulent van Bibliotheek West-Brabant. Samen met leerkracht Rob Stevens van obs De Springplank in Fijnaart vertelt zij hoe ze kinderen én ouders enthousiast maakt om in de vakantie avonturen in boekvorm te beleven. Twee ouders van kinderen die in de vakantie hebben doorgelezen delen hun ervaringen in deze publicatie. 

Deze publicatie is geschreven binnen het project Brabantse jeugd en jongeren geletterd.

Editie 1 2022: Breek de bubbel 

Pim Lammers, Floor Bink, Anke Jagtenberg en Yvonne van Hengel vertellen in deze editie over diversiteit en wat dit voor hen betekent. "We zijn wel allemaal gelijkwaardig, maar we zijn gewoon niet allemaal gelijk."

Pim Lammers is schrijver. Hij is bekend van zijn boeken als ‘Het lammetje dat een varken is’ waarvoor hij in 2018 een Zilveren Griffel won. Floor Bink werkt bij Bibliotheek Midden-Brabant als programmacoördinator educatie 0 – 4 jaar. Anke Jagtenberg is werkzaam bij kinderopvang ’t Kroontje in Veghel. Yvonne van Hengel is houdings- en bewegingstherapeut en moeder van Samba, drie jaar oud. 

Deze publicatie is geschreven binnen het project Brabantse jeugd en jongeren geletterd.

Tekst

Storytelling in 2021

Vanuit de Brabantse projecten Basisvaardigheden, Een leven lang ontwikkelen en Brabantse Jeugd en Jongeren Geletterd verschenen daarom zes storytelling-publicaties:

 1. We spreken bibliotheekmedewerkers en hun partners over samenwerking rondom positieve gezondheid en digiTaalpunten. 
 2. Onderwijsspecialisten vertellen hoe zij leesplezier centraal zetten. Studenten nemen ons mee in hun opleiding en hoe leesplezier daar wel of geen onderdeel is. 
 3. Vrijwilligers en cursisten van Digi-Taalhuizen delen hun ervaringen. We spreken met mensen die in de bibliotheek/het taalhuis hun basisvaardigheden vergroot hebben.
 4. Bibliotheken en hun samenwerkingspartners leggen uit wat ‘leven lang ontwikkelen’ voor hen betekent en waarom ze daarin samenwerken. 
 5. In het vijfde deel spreken we met mensen die zich met behulp van de bibliotheek (en haar samenwerkingspartners) verder hebben ontwikkeld. 
 6. Leesmediaconsulenten, bibliothecarissen en specialisten praten over de urgentie en aandacht voor (voor)lezen voor jeugd en jongeren op scholen, via de bibliotheek.

Alle verhalen kun je lezen, bekijken en/of beluisteren in de edities hieronder.

In Editie 1: Één team, één resultaat vertellen Huis73 (de bibliotheek van ‘s-Hertogenbosch) en welzijnsorganisatie Farent onder meer over het project DigiTAALpunten in de wijk. 

Ook in Land van Cuijk wordt druk gebouwd aan een samenwerking tussen bibliotheken en andere organisaties. We spreken met BiblioPlus, GGD en huisartsen Zorggroep Syntein over het concept ‘Positieve Gezondheid’.

Deze publicatie is geschreven binnen het project Basisvaardigheden voor Brabanders.

Editie 2: Lezend door de keten: docenten en studenten van diverse opleidingen, een beleidsmedewerker en bibliotheekmedewerkers nemen je in drie verhalen mee in het volgende:
* Uit de praktijk blijkt dat kinderen naarmate ze ouder worden steeds minder gaan lezen. Hoe zorg je ervoor dat ze zelf blijven werken aan hun eigen leesontwikkeling? En hoe enthousiasmeer je leerlingen om het plezier in lezen te vinden en te behouden? 
* Hoe zorg je ervoor dat leerlingen niet ineens in een zwart lees-gat vallen als ze van de basisschool naar het voortgezet onderwijs gaan? En hoe laat je ze überhaupt hun leesniveau doorontwikkelen? 
* Hoe wordt een student pedagogiek zo opgeleid dat die de volgende generatie enthousiast maakt over lezen? En hoe stimuleer je taal en bevorder je lezen overkoepelend in de kinderopvang? 

Deze publicatie is geschreven binnen het project Brabantse jeugd en jongeren geletterd.

Editie 3: Beter in de basis 

In dit derde deel van de reeks spreken we met mensen die in de bibliotheek/het taalhuis hun basisvaardigheden vergroot hebben. Bijvoorbeeld door een cursus Digisterker te volgen of door met de taal te oefenen. Hoe zijn zij bij de bibliotheek of het taalhuis terechtgekomen? En hoe heeft dit hun leven veranderd? Lees de interviews met een Taalcafébezoeker, een taalvrijwilliger, een Digi-Taalhuisbezoeker en zijn maatje en een cursist Digisterker.

Deze publicatie is geschreven binnen het project Basisvaardigheden voor Brabanders.

Editie 4: Eén + één is drie

In dit vierde deel van de reeks spreken we met bibliotheken en hun samenwerkingspartners op het gebied van ‘leven lang ontwikkelen’. Wat betekent een leven lang ontwikkelen voor hen? En waarom werken ze samen op dit thema? Wij vroegen drie bibliotheken en hun partners alles over hun samenwerking:
* In het eerste verhaal wordt de samenwerking tussen Bibliotheek De Kempen en Volksuniversiteit De Kempen beschreven. 
* Voor het tweede interview spraken we met een trainer en coach in mindfulness en Huis 73 in Vught. 
* Als laatste spraken we met Nieuwe Veste en culturele theaterorganisatie Zout.

Deze publicatie is geschreven binnen het project Leven Lang Ontwikkelen voor Brabanders.

Editie 5: Verrijkt weer verder

In het vijfde deel van de reeks Storytelling spreken we met mensen die zich met behulp van de bibliotheek (en haar samenwerkingspartners) verder hebben ontwikkeld. Waar zijn ze mee bezig geweest? En hoe heeft dit hun leven veranderd? Lees en beluister hun verhaal!

Martin en Odette bezochten Walk & Talk, een trainingsprogramma voor werkzoekenden in de bibliotheek. Marilou heeft door een samenwerking van bibliotheek Nieuwe Veste en Zout geschitterd op een podium voor zo’n 1100 mensen!

Deze publicatie is geschreven binnen het project Leven Lang Ontwikkelen voor Brabanders.

Editie 6: Samen voor leesplezier

In dit zesde deel van de reeks gaan we in op de urgentie en aandacht voor (voor)lezen voor jeugd en jongeren op scholen, via de bibliotheek. We spreken met leesmediaconsulenten, bibliothecarissen en specialisten Susan Quirijnen (Bibliotheek De Kempen), Liesbet van Gestel (Theek 5), Annette Jansen (Huis73), Fanny Gijsbers (Bibliotheek Eindhoven), Annelies van Uden (NOBB), Astrid Segeren (Nieuwe Veste), Wendy Konijnendijk (Bibliotheek West-Brabant) en Joyce Kooreman (Bibliotheek Heusden). 

Hoe belangrijk vinden zij (voor)lezen? Wat maakt leesplezier implementeren zo lastig? En waar zijn ze nu mee bezig? Ook spraken we met ouders van basisschoolkinderen. 

Deze publicatie is geschreven binnen het project Brabantse jeugd en jongeren geletterd.