Resultaten werkgroep Basisvaardigheden 2022-2024

Onderstaande stukken zijn gemaakt in de jaren 2022, 2023 en 2024 door de leden van de werkgroep Basisvaardigheden. De werkgroep IDO en werkgroep DigiTaalhuis van 2022 zijn in 2023 samengevoegd in de werkgroep Basisvaardigheden. 

Neem voor meer informatie contact op met Yvonne van den Berg, projectleider Basisvaardigheden en Leven lang ontwikkelen.

Overig

Aanpakken

BiebWellness bij de Bibliotheek Midden-Brabant
•    BiebWellness - plan van aanpak

Meeleesclub (eenvoudig lezen) in Waalwijk en Tilburg
•    Meeleesclub - plan van aanpak

Havendagen Werkendam juli 2023
•    Havendagen Werkendam 2023 - plan van aanpak
•    Voorbeeld kaart jongeren met QR-code
•    Voorbeelden ansichtkaarten IDO

Dag van de DigiD in Oss
•    Dag van de DigiD in Oss - plan van aanpak
•    Dag van de DigiD in Oss - plan de campagne

Pilot DigiPunten rondom MijnETZ
•    Pilot DigiPunten patiëntenportaal MijnETZ - plan van aanpak

Pilot Samen Digitaal
•    Samen Digitaal - plan van aanpak

Pilot Taalmaatjes van Theek 5
•    Pilot Taalmaatjes van Theek 5

Samenwerkingsproject van gemeente Barneveld, Ede, Scherpenzeel, bibliotheken, Rijnbrink, Behavioural Insights, Muzus en Sociale Innovatie Studio om laaggeletterde mensen te bereiken
•    Praktische stappen om kwetsbare groepen succesvol te bereiken

Aanpakken IDO

Kernverhaal Informatiepunt Digitale Overheid
•    Kernverhaal voor de einddoelgroep
•    Kernverhaal voor de toeleider

Aanpakken DigiTaalhuis

Kernverhaal DigiTaalhuis
•    Kernverhaal voor de einddoelgroep
•    Kernverhaal voor de toeleider