Gezondheidsvaardigheden

Gezondheidsvaardigheden zijn vaardigheden om een gezond leven te kunnen leiden. Mensen die gezondheidsvaardig zijn, begrijpen welke factoren invloed hebben op zowel hun lichamelijk als geestelijk welzijn. Ze zijn in staat hierover informatie te verzamelen en deze juist te interpreteren. Om dit te kunnen, zijn andere basisvaardigheden nodig zoals lezen, schrijven en rekenen en digitale vaardigheden. Ook sociale vaardigheden zijn in deze belangrijk. Je moet immers in staat zijn om de juiste vragen te stellen aan de juiste zorgverleners. Gezonde mensen zitten beter in hun vel, zijn daardoor productiever en hebben minder kans op ziekteverzuim. Het gaat hierbij om zowel lichamelijk als geestelijk welzijn. Psychische problemen zijn, net als lichamelijke problemen, niet altijd even duidelijk te zien, maar kunnen een grote rol spelen.

Bijlagen

Overdraagbaar plan van aanpak samenwerking BiblioPlus, Zorgbelang en Cubiss
Doorlopend programma rond het thema gezonde voeding

 

Overdraag plan van aanpak samenwerking Zorgbelang, Stichting Ik Wil, ’t Cruijdenhuis en Cubiss
Programma rond het thema positieve gezondheid