Samen met de Brabantse bibliotheken en andere (kennis)partners zijn wij de motor van een open, vaardige en inclusieve Brabantse samenleving. Wij zetten ons in om alle Brabanders - van jong tot oud - mee te kunnen laten doen. Want samenleven gaat beter en plezieriger als iedereen meedoet en zich betrokken voelt.

Daarom helpen we Brabanders met het leren en (blijven) ontwikkelen van basisvaardigheden. En bieden we middels een toegankelijk en vitaal bibliotheeknetwerk, uitnodigende, laagdrempelige en veilige leer- en ontmoetingsplekken aan. Iedereen kan hier, individueel of met anderen, kennis en informatie delen en inspiratie opdoen.

Het landelijke bibliotheekconvenant steunt ons hierin. Het bekrachtigt de goede samenwerking die er is binnen de bibliotheeksector. De afspraken die in dit convenant zijn opgenomen, inclusief de drie grote maatschappelijke opgaven, zorgen voor een goede basis en voor focus.

Met het Werkplan Cubiss Brabant 2023 werkt Cubiss in nauwe samenwerking met de Brabantse bibliotheken en vele andere partners aan haar opdracht om zoveel mogelijk Brabanders mee te kunnen laten doen in onze samenleving.

De BNB Actieagenda 2021-2024 is erop gericht om iedereen - van jong tot oud - te hepen met het leren en (blijven) ontwikkelen van de basisvaardigheden die daarvoor nodig zijn. In de Actieagenda 2021-2024 lichten we de vier resultaatgebieden toe en leggen we uit welke acties en concrete resultaten daarbij horen. Vervolgens beschrijven we wat er nodig is om onze plannen tot een succes te maken. We gaan in op samenwerking, rolverdeling en financiële inzet. De infographic laat in een oogopslag zien waarmee we aan de slag gaan. Met 'we’ bedoelen we alle partijen in de Brabantse Netwerkbibliotheek.

Cubiss Brabant

In opdracht van de Provincie Noord-Brabant voert Cubiss Brabant in 2023 de volgende netwerkprojecten en -activiteiten uit:

  • Resultaatgebied 1: Brabantse jeugd en jongeren geletterd - Ingrid de Jong
  • Resultaatgebied 2: Basisvaardigheden voor Brabanders - Yvonne van den Berg
  • Resultaatgebied 3: Een leven lang ontwikkelen voor Brabanders - Yvonne van den Berg
  • Resultaatgebied 4: Brabantse bibliotheken zijn een krachtige basisvoorziening - Pepijn Lemmens
  • Resultaatgebied 5: Interbibliothecair leenverkeer - Geert Welten

Nieuwsbrief

Meld je hier aan voor de Cubiss Brabant-nieuwsbrief.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met Deniz Özkanlıprogrammaleider Cubiss Brabant.