alle brabanders doen mee (1).png

Samen met de Brabantse bibliotheken en andere (kennis)partners zijn wij de motor van een open, vaardige en inclusieve Brabantse samenleving. Wij zetten ons in om alle Brabanders - van jong tot oud - mee te kunnen laten doen. Want samenleven gaat beter en plezieriger als iedereen meedoet en zich betrokken voelt.

Daarom helpen we Brabanders met het leren en (blijven) ontwikkelen van basisvaardigheden. En bieden we middels een toegankelijk en vitaal bibliotheeknetwerk, uitnodigende, laagdrempelige en veilige leer- en ontmoetingsplekken aan. Iedereen kan hier, individueel of met anderen, kennis en informatie delen en inspiratie opdoen.

Het landelijke bibliotheekconvenant steunt ons hierin. Het bekrachtigt de goede samenwerking die er is binnen de bibliotheeksector. De afspraken die in dit convenant zijn opgenomen, inclusief de drie grote maatschappelijke opgaven, zorgen voor een goede basis en voor focus.

Het Werkplan Cubiss Brabant 2021 is een nieuwe stap in de opdracht van de provincie Noord-Brabant aan Cubiss Brabant. De komst van een nieuw provinciebestuur en de steun van de provincie Noord-Brabant aan de totstandkoming van een nieuw landelijk bibliotheekconvenant liggen hieraan ten grondslag. 

Cubiss Brabant

In opdracht van de Provincie Noord-Brabant voert Cubiss Brabant in 2021 de volgende netwerkprojecten en -activiteiten uit:

  • Resultaatgebied 1: Brabantse jeugd en jongeren geletterd - Ingrid de Jong
  • Resultaatgebied 2: Basisvaardigheden voor Brabanders - Yvonne van den Berg
  • Resultaatgebied 3: Een leven lang ontwikkelen voor Brabanders - Yvonne van den Berg
  • Resultaatgebied 4: Brabantse bibliotheken zijn een krachtige basisvoorziening - Deniz Özkanlı
  • Resultaatgebied 5: Interbibliothecair leenverkeer - Hens Koreman

Voor meer informatie over projecten en activiteiten van Cubiss Brabant in 2021, zie Werkplan Cubiss Brabant 2021. 

Nieuwsbrief

Meld je hier aan voor de Cubiss Brabant-nieuwsbrief.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met Deniz Özkanlıprogrammaleider Cubiss Brabant.