28 maart 2019

VIB-scan

De vrijwilliger in beeld met de VIB-scan

Waar heeft uw organisatie behoefte aan bij het maken of aanscherpen van het vrijwilligersbeleid? Wat versta je onder vrijwilligerswerk en vrijwilligers? Voor welke taken zet je vrijwilligers in? Wat is belangrijk voor een goede samenwerking tussen vaste medewerkers en vrijwilligers? Kortom: heeft u uw Vrijwilligers(beleid) In Beeld? Voor het antwoord op bovenstaande en andere vragen is de Cubiss VIB-scan ontwikkeld. 

Met behulp van de Cubiss VIB-scan (VIB = Vrijwilliger In Beeld) brengt Cubiss samen met de bibliotheek relevante onderwerpen met betrekking tot vrijwilligers in kaart, om ze vervolgens te prioriteren. Belangrijk hierbij is dat bij het maken van de Cubiss VIB-scan de bibliotheek vertegenwoordigd wordt door zowel leden van het management, als medewerkers én vrijwilligers van de bibliotheek. Na afloop ontvangt u een rapportage met concrete aanbevelingen, op maat voor uw bibliotheek. 

De VIB-scan maakt de onderwerpen waaruit een vrijwilligersbeleid bestaat bespreekbaar in vier stappen, namelijk: 

  • Het toekomstideaal (richten)
  • De positie van de vrijwilliger (inrichten)
  • Verantwoordelijkheden en kennis (verrichten)
  • Het samenwerken (herrichten)

Met deze vier stappen sluit de VIB-scan aan bij de processen en werkwijze binnen de Bibliotheek.

Wanneer de VIB-scan is uitgevoerd en de aanbevelingen uit de rapportage zijn doorgevoerd, dan is het vrijwilligerswerk in de bibliotheek echt "goed geregeld".

 

Dit artikel is opgenomen in de Cubissness (maart 2019). Artikelen in deze nieuwsbrief zijn:

Meer weten?
Neem contact op met: