28 maart 2019

Het mbo en de bibliotheek

De Koninklijke Bibliotheek en Cubiss hebben in 2018 een pilot uitgevoerd rond digitale geletterdheid in het mbo. We hebben gekeken wat Brabantse mbo’s al doen aan digitale geletterdheid en hoe bibliotheken hier met hun aanbod op kunnen inspelen.

Conclusie: Bibliotheken zijn voor het mbo vaak nog een onbekende. Ze zijn niet in beeld als mogelijke partner voor digitale geletterdheid. Omgekeerd is dit bij veel bibliotheken ook het geval. Om dit te overbruggen zullen het mbo en de bibliotheken elkaar moeten leren kennen. 

Daarom hebben we een document gemaakt om bibliotheken handvatten te geven om in gesprek te gaan met deze diverse doelgroep. Want er liggen zeker kansen om meer voor elkaar te gaan betekenen.

Meer lezen? De nieuwste editie van Mediawijs in het Onderwijs  gaat over het mbo. 

 

Dit artikel is opgenomen in de Cubissness (maart 2019). Artikelen in deze nieuwsbrief zijn:

Meer weten?
Neem contact op met: