28 maart 2019

Nieuwe invulling functie Uitgever Cubiss

Het kind staat centraal bij de producten en diensten die Cubiss ontwikkelt en uitgeeft op het gebied van leesbevordering, digitale geletterdheid en cultuureducatie. We sluiten aan bij de talenten en interesses van het kind en hechten waarde aan ervaringsleren door kinderen uit te dagen, te prikkelen, zelf te laten ontdekken en te laten experimenteren. Binnen de uitgeverij-activiteit van Cubiss vervult de Uitgever een spilfunctie.

Per 1 april is de functie van Uitgever in handen van Kirsten Sinke. Zij neemt dan het stokje over van Mirjam Tuinder, die het afgelopen jaar deze rol heeft vervuld.

We willen Mirjam graag bedanken voor de goede en fijne samenwerking en wensen Kirsten veel succes!

 

Dit artikel is opgenomen in de Cubissness (maart 2019). Artikelen in deze nieuwsbrief zijn:

 

Meer weten?
Neem contact op met: