28 maart 2019

Publieke dienstverlening en de maatschappelijk-educatieve bibliotheek

Blended learning

Frontoffice-medewerkers zijn het gezicht van de bibliotheek. Zij ontvangen de bezoekers en zij krijgen vragen over allerlei onderwerpen. De kennis over landelijke programma’s is vaak wel aanwezig bij de backoffice, maar in mindere mate bij de frontoffice. Denk aan BoekStart, de Bibliotheek op school en vraagstukken met betrekking tot het sociaal domein.  

Het is belangrijk om de aanwezige kennis bij de frontoffice-medewerkers te vergroten, in het bijzonder met betrekking tot het sociaal domein. Daarnaast is het zinvol om de frontoffice-medewerkers meer te betrekken bij en te informeren over het nieuwe bibliotheekwerk.  

Hiertoe is een landelijk blended learning trainingstraject ontwikkeld: De publieke dienstverlening en de maatschappelijk-educatieve bibliotheek. Medewerkers van twee Brabantse bibliotheken hebben de afgelopen maanden meegedaan aan een landelijke pilot. En wat blijkt: een groot succes!  

Het traject bestaat uit vier bijeenkomsten en tussendoor volgen de cursisten zes e-learnings. De kennis die men uit de e-learning haalde, wordt in de bijeenkomsten weer vertaald naar de eigen praktijk. Deze blended learning, ofwel een combinatie van (‘fysieke’) verdiepingsbijeenkomsten en uitgebreide e-learnings, werkt goed.

Goed om verbinding te zoeken tussen degene die het bedenken (in de backoffice) en degene die het moeten ‘verkopen’ (in de frontoffice).  

Cursist Sonja Trapman, Helmond-Peel 

 

 

Zoals gezegd, het blijkt dat met name het thema sociaal domein voor veel medewerkers een terrein is waar nog wel wat te leren valt. Er is geëvalueerd en de aandachtspunten zijn verwerkt in een nieuwe versie. Deze wordt binnenkort landelijk aangeboden. We houden je op de hoogte!

 

Dit artikel is opgenomen in de Cubissness (maart 2019). Artikelen in deze nieuwsbrief zijn: