27 mei 2016 Publicatie

Leerzame en goedbezochte bijeenkomst ‘Vluchtelingen in Limburg’ 23 mei jl.

Lees het verslag (en pak de handschoen op)!

Van het organiseren van inzamelingsacties tot het zelf opvangen van asielzoekers - sinds het aantal vluchtelingen uit met name het Midden-Oosten enorm is gegroeid, zijn instellingen en burgers uit het hele land in actie geschoten. Hoe kun je als bibliotheek met dit thema aan de slag en hoe pak je dit aan? Daarover ging de informatiebijeenkomst ‘Vluchtelingen in Limburg’. We doen kort verslag.

Samen met het COA, Vluchtelingenwerk Limburg en het CINOP organiseerde Cubiss op 23 mei jl. de informatiebijeenkomst Vluchtelingen in Limburg, over de impact van de vluchtelingenproblematiek voor Limburg en de rol die hierin is weggelegd voor de bibliotheken.

Ruim 20 professionals (aandachtsfunctionarissen basisvaardigheden en taalvrijwilligers) van bijna alle Limburgse bibliotheken waren aanwezig om vol enthousiasme kennis te nemen van de actualiteiten en de (achtergronden van de) activiteiten van het COA en Vluchtelingenwerk Limburg. Kijk hier voor de presentatie.

Voor bibliotheken liggen er volop kansen om samen met vrijwilligers en professionals van de bibliotheek te kunnen werken aan de Nederlandse taal voor en integratie van vluchtelingen. Onder het motto ‘iemand je taal leren is iemand geruststellen’ presenteerde Mirella Verspiek van het CINOP een verhelderende mini-instructie van de Taalkit DUTCH; een handleiding bedoeld voor taalvrijwilligers en die door de bibliotheek kan worden ingezet voor het taalaanbod aan vluchtelingen. Kijk hier voor de presentatie van Mirella.

Ik kijk terug op een boeiende en goed georganiseerde bijeenkomst met betrokken vertegenwoordigers van de Limburgse bibliotheken. Uitwisseling tussen de bibliotheken, het COA en een docent NT2 vond ik erg waardevol.  
Mirella Verspiek van het CINOP

Ivette Sprooten van Cubiss deelde tot slot de MENUKAART met collectiematerialen voor vluchtelingen uit. Iedere bibliotheek kan hieruit (voor € 500) één van de door Cubiss samengestelde menu’s kiezen. Cubiss verzorgt de verdere afhandeling.

Binnenkort gaan we verder met de bibliotheken in gesprek over hoe je concreet met dit thema aan de slag kunt gaan en wat de aanpak daarin kan/zal zijn. In het najaar organiseren we een brainstorm waarin we onder meer kennis en ervaringen kunnen delen.

Voor meer informatie over de MENUKAART of informatie/suggesties over de vervolgstappen, neem contact op met Ilse Lodewijks of Ivette Sprooten.

Meer weten?
Neem contact op met: