Statushouders in Brabant - factsheet

Tot de statushouders rekenen we alle personen die een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde of onbepaalde tijd hebben ontvangen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Ook nareizigers van statushouders ontvangen een (afgeleide) asielvergunning en behoren in dit onderzoek tot de statushouders. 

Bekijk nu de factsheet die gemaakt is rondom statushouders in Brabant, bestaande uit twee pagina's:

  • Wat valt op?
    Hoeveel statushouders wonen in Brabant? Hoe oud zijn ze? Waar wonen ze? We hebben de cijfers uit Cohortstudie asiel van CBS op een rij gezet.

  • Wet inburgering 2021
    Voor de dagelijkse praktijk van statushouders en van mensen die met statushouders werken (betaald dan wel vrijwillig) staat een grote verandering op stapel; de nieuwe inburgeringswet. Het huidige inburgeringsstelsel wordt vervangen omdat het niet voldoet. Wat zijn de consequenties van de nieuwe wetgeving? De hernieuwde wet gaat pas in 2021 in, waarom moeten we nu al actie ondernemen? Collega Nieke Geschiere geeft antwoord.

Heb je vragen? Stel ze aan Nieke Geschiere.