Datum

Talitha Arise

Zeventien jaar geleden kwam Diana J. Banks vanuit Suriname naar Nederland. Ze wilde graag aan het werk, maar liep tegen talloze obstakels aan binnen de Nederlandse maatschappij. Als ze ontdekt dat veel meer ‘nieuwe Nederlanders’ hier tegenaan lopen, besluit ze het haar levenswerk te maken om deze mensen te helpen. Want: “Ik weet hoe moeilijk het is om hier je plek te vinden.” In 2015 richtte ze vanuit Breda Talitha Arise op. 

Talitha Arise ondersteunt op velerlei manieren. Daar waar organisaties zich – op welke manier dan ook – inzetten om het welzijn van kwetsbare groepen te verbeteren, bieden zij de helpende hand.  Het project Versterken Taalvaardigheid van Cubiss is door Talitha Arise benaderd om te helpen bij Arise. Arise is een drieledig project dat de ervaringen van rolmodellen zodanig in beeld brengt, dat deze een inspiratiebron vormen voor nieuwkomers en migranten die nog niet zolang in Nederland wonen. 

Audiovisueel portret

Evelyne Segniagbeto 3_Vincent Moll.jpgIn deze bijzondere film vertelt nieuwe Nederlander Evelyne hoe zij in Nederland haar weg heeft gevonden. Project ‘Arise!’ legt het verhaal van deze succesvolle nieuwe Nederlander vast op beeld, zodat zoveel mogelijk andere migranten en vluchtelingen het verhaal kunnen horen en er inspiratie uit kunnen putten. Ze kunnen er de tools uithalen die hun voorgangers hebben geholpen.  Ze zien hierin het belang om zo snel mogelijk de Nederlandse taal te leren. Het is het beste en meest overtuigende leermateriaal.

Magazine

TalithaArise_Breda_WilliamvanderVoort-13.jpgHet magazine verdiept de informatie die in de film wordt gegeven. Het thema wordt belicht vanuit verschillende invalshoeken en besproken door uiteenlopende deskundigen en rolmodellen op verschillende niveaus. Hierdoor is het een bron van praktische informatie voor statushouders, migranten, oud-inburgeraars en iedereen die met deze groep mensen werkt. Cubiss heeft twee pagina's in het magazine. Bekijk hier het magazine ‘Arise!’. (Foto gemaakt door William van der Voort)

Tentoonstelling Stedelijk Museum Breda

In ‘Toekomstdromen van nieuwe Brabanders' werden 8 nieuwe Nederlanders geportretteerd over hoe zij zichzelf over 5 jaar zien.   

Bekijk de website van Talitha Arise. Of lees het artikel Succesverhalen als inspiratie voor nieuwe Nederlanders dat verscheen op mestmag.nl

Naar overzicht Actueel en Blogs >>