Datum

Project ‘Op weg naar werk’

Een nieuwe toekomst voor nieuwkomers

“Door gelijktijdig te werken aan huisvesting, taalverwerving, opleiding en (vrijwilligers)werk verliezen we bij de integratie van vergunninghouders minder kostbare tijd.”
Uit het WRR-rapport: ‘Geen tijd te verliezen: van opvang naar integratie van asielmigranten’, 2015

Uit onderzoek is gebleken dat de integratie en taalverwerving van nieuwkomers het meest succesvol verloopt als de inburgeringscursus wordt gecombineerd met een maatschappelijke activiteit. Nieuwkomers die in Theek 5 hebben deelgenomen aan projecten en workshops, wilden graag hulp bij het vinden van (vrijwilligers)werk. Oosterhoutse organisaties, die vervolgens gevraagd werden of ze nieuwkomers als vrijwilliger op zouden willen nemen, reageerden enthousiast. Vandaar dat Theek 5, met ondersteuning van Cubiss, bij het Oranje Fonds een subsidieaanvraag indiende om nieuwkomers te kunnen begeleiden bij de stap naar vrijwilligerswerk. De aanvraag werd gehonoreerd en zo is in 2018 bij Bibliotheek Theek 5 het project Op weg naar werk in Oosterhout - Een nieuwe toekomst voor nieuwe Oosterhouters ingezet. Nieuwkomers zijn gekoppeld aan allerlei organisaties in Oosterhout waar veel vrijwilligers werken. De nieuwkomers hebben bij deze organisaties gedurende minstens drie maanden vrijwilligerswerk gedaan.

Wil je meer weten? Download hier de blauwdruk.

Enthousiaste reacties

Uit de evaluatie van het project is gebleken dat zowel de nieuwkomers als de samenwerkingspartners enthousiast zijn. Een van de nieuwkomers stelt: “Door dit project heb ik weer vertrouwen in mijn leven in Nederland gekregen, ik durf nu te dromen dat ik ook hier een toekomst op kan bouwen!”

Een andere deelnemer stelt in eigen woorden: “Ik wil je bedanken voor de kans dat je aan mij heeft gegeven. Het werk in het speelgoedmuseum erg mooie. Daar ben ik blij met mijn kollega's. Mijn kollega's zijn erg aardig, we werken samen, we praten ook samen en we hebben veel plezier. Bovedien helpen ze mij om mijn spreken te verbeteren. Ik wil graag met hun doorgaan.”

Voor de samenwerkingspartners - organisaties waar vaak al veel vrijwilligers werkten - was het een unieke kans om nieuwkomers een plaats te geven in hun organisatie en bij te dragen aan hun integratie. Een van de deelnemende musea zegt: “Ik weet dat veel vrijwilligers het prettig en een goed idee vinden iets te kunnen bijdragen aan de taaldoelstelling en ook hun best doen zo veel mogelijk met de nieuwkomers te praten. Kortom het is voor hun en ook voor ons een waardevolle ervaring. Wat ons betreft mag dit nog lang worden voortgezet.”

Resultaat

Het vrijwilligerswerk heeft zelfs geleid tot betaald werk: een nieuwkomer is betaald gaan werken bij de organisatie waar het vrijwilligerswerk plaatsvond. En een nieuwkomer is door zijn ervaring met het vrijwilligerswerk aangenomen bij een andere organisatie. Hiermee is de doelstelling van het project geslaagd: een bijdrage leveren aan een eerste stap richting de reguliere arbeidsmarkt. Ook zijn de nieuwkomers gedurende het traject geattendeerd op materialen uit de bibliotheekcollectie die hen verder konden helpen bij hun vrijwilligerswerk. Denk aan items over de lokale samenleving, over het leren van de Nederlandse taal en over de Nederlandse arbeidsmarkt. Nieuwkomers en hun begeleiders zijn dus ook echt verbonden met de bibliotheekcollectie.

Blauwdruk

Vanwege de positieve resultaten is Cubiss begin 2019 met diverse bibliotheken in gesprek gegaan om te bekijken of dit project, of elementen eruit, interessant voor hen is. Een mooie kans, zeker nu veel gemeenten op zoek zijn naar partners op het gebied van inburgering. Vanaf 2020 valt de inburgering namelijk weer onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Tevens is er een blauwdruk opgesteld met richtlijnen, tips en informatie voor bibliotheken die hiermee aan de slag willen gaan.

Meer weten?

Bekijk de documenten die voor dit project zijn gemaakt:

Heb je vragen of heeft jouw bibliotheek interesse in dit project, neem contact op met Nieke Geschiere via n.geschiere@cubiss.nl.

2018

op weg naar werk deelnemende organisaties.jpgMaandagavond 26 februari 2018 was de aftrap van het project. De opkomst was overweldigend. Theo Peeters, directeur van Theek 5 en de wethouder van gemeente Oosterhout openden de avond. Na de pauze stelden de representanten van de vrijwilligersorganisaties (waar de nieuwkomers vrijwilligerswerk gaan doen) zich voor door middel van een elevator pitch. Juan Khalaf van Theek 5 was zeer streng op de 3 minuten! Een aantal moedige nieuwkomers durfden zich ook (in het Nederlands!) voor te stellen. De eerste matches tussen vrijwilligersorganisaties en nieuwkomers kwamen toen al tot stand. Het laatste kwartier werd er vooral genetwerkt. De vloer was vrij voor de mensen van vrijwilligersorganisaties en de nieuwkomers om nog meer matches tot stand te brengen. En dat gebeurde.

Vervolgens zorgden Theek 5 en Cubiss ervoor dat er duidelijke afspraken gemaakt worden tussen de partijen en om ook de laatste organisaties en nieuwkomers aan elkaar te matchen. Medewerkers van Cubiss en Theek 5 zijn tijdens het project tenminste één keer bij de organisaties op bezoek geweest om te kijken hoe het gaat met de nieuwkomer en het vrijwilligerswerk. Voor extra begeleiding konden de begeleiders van de nieuwkomers altijd terecht bij het Taalhuis van Theek 5 en/of welzijnsorganisatie Surplus.

 

Naar overzicht Actueel en Blogs >>