Tekst

Nieuwe Brabanders

Het projectteam Versterken taalvaardigheid zet zich in opdracht van de provincie Brabant in om taalvaardigheid in Brabant te bevorderen. Het project kreeg daarbij drie extra aandachtsgebieden van de provincie, waaronder 'Nieuwe Brabanders'.

Nieuwe Brabanders zijn niet in Nederland geboren, maar hier op latere leeftijd gekomen. Ze zijn hier om verschillende redenen. Het gaat om expats, vluchtelingen, arbeidsmigranten, statushouders. Vragen die hierbij centraal staan zijn: Hoe maak je deel uit van de samenleving als je er niet geboren bent? Waar loop je tegen aan? En wat heb je nodig van anderen om deel te kunnen nemen?

Portrettenreeks

We hebben enkele Nieuwe Brabanders geïnterviewd en hun verhalen gebundeld in een portrettenreeks. In dit boekje vol portretten staan ook ook een aantal taalinitiatieven. Taal leer je namelijk niet alleen uit een boekje. Taal leer je eigenlijk het beste als je eigenlijk, tegelijkertijd, iets anders doet. Denk aan werken of tijdens een opleiding. Of als je iets doet wat je leuk vindt, bijvoorbeeld je hobby uitvoeren. We hebben een aantal Brabantse initiatieven in het zonnetje gezet. Initiatieven waarbij taal geleerd wordt door én tijdens vrijetijdsbesteding. Denk aan tuinieren, musiceren en handwerken. De nadruk ligt op de activiteit. Tegelijkertijd wordt er een hoop met de taal geoefend. Dit kun je camouflage-activiteiten noemen, maar ook gewoon het uitoefenen van hobby’s.

Lees de verhalen in het boekje en laat je inspireren >>

Tekst

Filmpjes

Er zijn drie filmpjes opgenomen waarin tien Nieuwe Brabanders (statushouders en expats) de hoofdrol spelen. We vroegen ze het hemd van het lijf over wat ze doen om de Nederlandse taal onder de knie te krijgen, welke cultuurverschillen ze ervaren en wat hun toekomstplannen zijn. Met de filmpjes hopen we bewustzijn te creëren over de grote diversiteit binnen de groep Nieuwe Brabanders en over de impact die het heeft om op latere leeftijd naar Nederland te immigreren.

De filmpjes leveren een eerlijk en soms humoristisch beeld op. Veel kijkplezier gewenst! 

De Nederlandse taal

Cultuurverschillen

Toekomstplannen

Tekst

Trends en ontwikkelingen

Aan de hand van deskresearch zijn relevante trends en ontwikkelingen in kaart gebracht die verband houden met de vier thema’s van het project Versterken taalvaardigheid, waaronder Nieuwe Brabanders. Daarbij is gebruik gemaakt van publicaties (cijfermateriaal, onderzoeken en artikelen) van gerenommeerde instituten en instanties en van expertisecentra en (regionale) brancheorganisaties.

De vraag die daarbij centraal stond was: welke veranderingen en uitdagingen met betrekking tot de genoemde thema’s kunnen we de komende
jaren verwachten en wat betekent dat voor het welzijn en welbevinden van de verschillende Brabantse doelgroepen.

Ga naar trends en ontwikkelingen >> 

Wet Inburgering

De nieuwe inburgeringswet lijkt op 1 januari 2022 in te gaan. Dit geeft bibliotheken ruimte om in gesprek te gaan met de gemeente, om kennis te vergaren en keuzes te maken. Welke inburgeraars ga je ondersteunen? Ga je samenwerken met het formele onderwijs? Het geeft kansen voor bibliotheken om als structurele partner aan tafel te komen bij de gemeente en hun dienstverlening te verbreden. 

Lees Nieke Geschieres tips voor bibliotheken rondom de inburgeringswet

Bibliospel

Nieke Geschiere: “Het Bibliospel komt altijd ter sprake als ik mensen spreek die zich met inburgering bezighouden.” Dit is een quiz die in de bibliotheek wordt gespeeld door teams van inburgeraars. Het doel van het spel is dat de deelnemers zich welkom voelen in de bibliotheek, maar vooral dat ze hun weg weten te vinden in de bibliotheek.

Lees meer >> 

Op weg naar werk in Oosterhout

Uit onderzoek blijkt o.a. dat de integratie en taalverwerving van nieuwkomers het meest succesvol verloopt als de inburgeringscursus wordt gecombineerd met een maatschappelijke activiteit. Daarom zette Bibliotheek Theek5, met ondersteuning van Cubiss, in 2018 het project Op weg naar werk in Oosterhout - Een nieuwe toekomst voor nieuwe Oosterhouters op. Nieuwkomers werden gekoppeld aan organisaties in Oosterhout en deden daar gedurende minstens drie maanden vrijwilligerswerk. 

Cubiss heeft begin 2019 een blauwdruk opgesteld met richtlijnen, tips en informatie voor bibliotheken die met nieuwkomers aan de slag willen gaan. 

Lees meer >>

Marktverkenning vluchtelingen 

In 2017 onderzocht Cubiss thema’s rondom vluchtelingen. Benieuwd naar het aantal vluchtelingen dat de afgelopen jaren in het werkgebied van uw bibliotheek is komen wonen? Benieuwd naar de gevarieerde dienstverlening die andere bibliotheken bieden aan nieuwkomers? En die van uw mogelijke samenwerkingspartners? 

Lees meer >>

Arbeidsmigranten

Verschillende Brabantse bibliotheken stelden een paar jaar geleden aan Cubiss de vraag: wat kunnen wij betekenen voor arbeidsmigranten die in ons werkgebied zijn komen wonen? Cubiss onderzocht dit en bundelde de cijfers, uitdagingen en mogelijke oplossingen waar de bibliotheek aan kan bijdragen in de publicatie Arbeidsmigranten in Brabant.

Lees meer >>

Lees ook de blog over de kinderen van arbeidsmigranten van Nieke Geschiere.

Talitha Arise

Diana J. Banks kwam vanuit Suriname naar Nederland. Ze wilde graag aan het werk, maar liep tegen talloze obstakels aan binnen de Nederlandse maatschappij. Als ze ontdekt dat veel meer ‘nieuwe Nederlanders’ hier tegenaan lopen, besluit ze het haar levenswerk te maken om deze mensen te helpen. Want: “Ik weet hoe moeilijk het is om hier je plek te vinden.” In 2015 richtte ze vanuit Breda Talitha Arise op.  

Lees meer >>   

In gesprek met spouses / expats

"Over expats en hun spouses horen we niet zoveel in de media."
Aldus Nieke Geschiere.

In vergelijking met bijvoorbeeld asielmigranten en arbeidsmigranten, blijft de aandacht voor de expats achter. Terwijl er toch best veel expats zijn in Nederland. 

"Ik ben benieuwd naar persoonlijke ervaringen en besluit te informeren bij twee (ex-)spouses uit mijn netwerk. Hun ervaringen lees je in de publicatie Oost west thuis best?.

Blog: Poolse arbeidsmigranten in Nederland, beeldvorming versus praktijk

Het beeld dat in Nederland over Poolse arbeidsmigranten heerst lijkt gekanteld. Werd het nieuws jarenlang gedomineerd door koppen als ‘ze pikken onze banen in’ en ‘nieuw Polenhotel veroorzaakt onrust in de buurt’; inmiddels is daar iets in veranderd. Werden Poolse arbeidsmigranten eerder in de media vooral afgeschilderd als probleemveroorzakers, nu lezen we regelmatig dat ze juist slachtoffer zijn van wantoestanden bij Nederlandse uitzendbureaus en - werkgevers.  

Lees de blog van Nieke Geschiere >>

Blog: KunstkameradenYou!

Stel, je woont in Nederland, maar je spreekt de taal nauwelijks. Je kent de gebruiken en de mensen niet goed. Hoe fijn is het dan om, samenwerkend aan kunst, toch echt in contact te zijn met de ander? 

Het project KunstkameradenYou! biedt deze mogelijkheid aan jonge vluchtelingen en jongeren met een migratie-achtergrond in Tilburg. Samen met lokale kunstenaars werken zij een aantal maanden tweewekelijks aan hun eigen kunstwerk. 

Lees meer >>

Foto van Margo Remie

Blog: Refugee Team

In 2015 werden we geconfronteerd met een grote stroom vluchtelingen uit onder meer Syrië en Eritrea. In 2016 ontstond het Refugee Team, zij werkt via vrijetijdsbesteding aan taal en integratie. 

Het eerste project was nieuwkomers vrijwilligerswerk laten doen bij Tilburgse (sport-)evenementen. Het Refugee Team werkt volgens het principe van wederkerigheid. In ruil voor het werk dat de vrijwilligers doen stelt de opdrachtgever zijn/haar netwerk van sponsoren en leveranciers ter beschikking. 

Lees meer >>

Tekst

Meer informatie

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Yvonne van den Berg.