Trends en ontwikkelingen

Aan de hand van deskresearch hebben we relevante trends en ontwikkelingen in kaart gebracht over diverse onderwerpen. Voor de analyses is gebruik gemaakt van publicaties (cijfermateriaal, onderzoeken en artikelen) van gerenommeerde instituten en instanties en van expertisecentra en (regionale) brancheorganisaties.

We beginnen de reeks met de vier thema’s in het kader van Versterken taalvaardigheid: Taal op het werk, ​Nieuwe Brabanders, Jeugd en jongeren taalsterker en Duurzame infrastructuur. De vraag die daarbij centraal stond was: welke veranderingen en uitdagingen met betrekking tot de genoemde thema’s kunnen we de komende jaren verwachten en wat betekent dat voor het welzijn en welbevinden van de verschillende Brabantse doelgroepen.

Medio maart volgen de rapportages rondom de Schijf van vijf basisvaardigheden.

Alle thematische rapporten hebben eenzelfde bijhorende inleiding. Ga naar de inleiding >>

Bekijk de geraadpleegde bronnen >>

Medio maart verschijnen de rapportages rondom de Schijf van vijf basisvaardigheden

Alle thematische rapporten hebben eenzelfde bijhorende inleiding. 

  • Trends en ontwikkelingen rondom Lezen, schrijven, rekenen
  • Trends en ontwikkelingen rondom Digitale vaardigheden
  • Trends en ontwikkelingen rondom Financiële vaardigheden
  • Trends en ontwikkelingen rondom Gezondheidsvaardigheden
  • Trends en ontwikkelingen rondom Juridische en Sociale vaardigheden