Impact toolkit

Impact is de verandering die ontstaat door activiteiten die aan jou als organisatie zijn toe te schrijven. Het gaat hier om jouw unieke toegevoegde waarde op een effect. Inzicht hebben in impact is belangrijk. Het helpt bij het vertellen van het verhaal van jouw organisatie en het kan dienen kompas binnen jouw strategie. Maar hoe ga je aan de slag met impact? Wat zijn de eerste stappen om te maken? En waar kun je handige hulpmiddelen vinden die je kunnen helpen bij deze zoektocht?

Tekst

Wat is impact?

De impact van een organisatie is de verandering, op een individu of groep, die ontstaat door de activiteiten van de organisatie. Het gaat hier om de unieke toegevoegde waarde van een organisatie: alle effecten bij elkaar minus dat wat er sowieso al gebeurt. In een optimale situatie kun je deze impact aantonen met behulp van drie vormen bewijslast: tellen, vertellen en wetenschap. Samen laten deze bewijslasten zien wat een organisatie doet, wat het (in)directe effect is van deze bijdrage en welke context bij de gevonden impact geplaatst moet worden. Inzicht in impact beantwoord drie soorten behoeftes: leren & begrijpen, bewijslast en verantwoorden & communiceren.

De unieke toegevoegde waarde van een organisatie

Tellen

Tellen gaat over cijfermatige (impact) data. Dit zijn de resultaten van activiteiten, zoals het aantal deelnemers of tevredenheidscijfers. Deze data is vaak deels al bekend, maar hoe kun je het verzamelen van cijfermatige data verbeteren? En wat kun je vervolgens met deze data?

Meer over tellen >>

Vertellen

Vertellen gaat over de verhalende (impact) data. Denk aan interviews, persona's, voorbeeld situaties en achtergrondverhalen. Op welke manier verzamel je verhalende data? En hoe zet je deze verzamelde data om in een verhaal? Welke verhaal elementen heb je hierbij nodig?

Meer over vertellen >>

Wetenschap

Wetenschap gaat over onderzoeken. Bij het bedenken en uitwerken van een activiteit wordt een bepaald effect gewenst. Dit is de aanname. Onderzoek kan deze aannames onderbouwen. Zo kan aangegeven worden dat activiteit A naar effect B leidt om vervolgens impact C te creëren. 

Meer over wetenschap >>

Tekst

Tools

Een verzameling van verschillende praktische middelen die helpen met het starten en/of ophalen van impact informatie. 

Theory of Change

De Theory of Change (verandermodel) legt op overzichtelijke manier vast welke activiteiten een organisatie doet en wat het behoofde effect is van deze activiteiten. Het gaat om een het in kaart brengen van de logica achter de activiteiten. 

Download het Theory of Change - werkblad >>

Storytelling canvas

Storytelling is een manier om impact aan te tonen. Met storytelling vertel je op creatieve wijze een verhaal en maak je gebruik van verhaalelementen. Het storytelling canvas geeft een overzicht van enkele belangrijke verhaalelementen.

Download het storytelling canvas - werkblad >>

Talas

Talas is een spel waarmee impact informatie bij een Taalhuis verzameld wordt. Met iconen en tekeningen kan op een niet talige manier het verhaal van een laaggeletterde opgehaald worden. 

Download Talas: hoe verder? - werkblad >>

Documentaire 'Community Library'

In een wereld die aan het veranderen is zoekt de bibliotheek naar een nieuwe rol. Cubiss vroeg aan documentairemaker Joep de Boer om deze zoektocht in beeld te brengen om het verhaal van de bibliotheek te delen. 

Ga naar de documentaire 'Community Library' >>

Klant in beeld

Een klantreis laat zien hoe een klant een bepaalde dienst of product ervaart. Maar ook, waar liggen kansen om onze klantreis te verbeteren? Hoe en waar kunnen we meer impact maken?

Vraag het stappenplan 'Klant in beeld' aan >>

Impact BoekStart en de Bibliotheek op school

Voor het projecten bibliotheek op school en BoekStart is een aparte impactkit ontwikkeld.

Ga naar de impactkit 'toolkit Samen werken aan BoekStart en de Bibliotheek op school' >>

Monitoren Koninklijke Bibliotheek

De Koninklijke Bibliotheek heeft de effectenmonitor ontwikkeld. De monitoren gaan over: computer & internet, social media, e-overheid en de Nederlandse taal. 

Meer over de effectenmonitoren >>

Inspiratie

Impact is een steeds belangrijker wordend thema binnen de bibliotheekbranche. Steeds meer Brabantse bibliotheken betrekken impact bij hun beleid. Lees in deze blauwdrukken inspirerende en praktische voorbeelden van werken met impact in de bibliotheek. 

Verhalen in het Taalhuis

Je wilt het verhaal van het Taalhuis (en de rol van de bibliotheek hierin) vertellen. Hoe pak je dit aan? 

Bekijk de blauwdruk >>

Impact en objectiviteit

Je implementeert impact in je beleid en maakt een meetplan. Maar kun je objectief informatie verzamelen, inclusief kwetsbare informatie?

Bekijk de blauwdruk >>

Impact en de Theory of Change

Je wil inzicht krijgen in de impact van je activiteiten. Maar waar moet je beginnen? Wat zijn handige middelen om hiermee aan de slag te gaan?

Meer informatie volgt

Tekst

Meer informatie

Meer weten over het thema impact of één van de voorbeelden op deze pagina? Neem contact op met Lonneke Jans (l.jans@cubiss.nl).