Impact toolkit

iconen toolkit impact no back. png.png

Impact is de verandering die ontstaat door activiteiten die aan jou als organisatie zijn toe te schrijven. Het gaat hier om jouw unieke toegevoegde waarde op een effect. Inzicht hebben in impact is belangrijk. Het helpt bij het vertellen van het verhaal van jouw organisatie en het kan dienen kompas binnen jouw strategie. Maar hoe ga je aan de slag met impact? Wat zijn de eerste stappen om te maken? En waar kun je handige hulpmiddelen vinden die je kunnen helpen bij deze zoektocht?

Op deze pagina is onze 'impact toolkit' te vinden. Met deze toolkit helpen we bij het maken van deze eerste stappen rond impact. We maken impact behapbaar. In deze toolkit informatie over impact, hulpmiddelen om in te zetten enn inspiratie om zelf aan de slag te gaan met impact.

Wat is impact?

iconen grafiek.jpgImpact is een breed begrip dat op verschillende manieren wordt geïnterpreteerd. Daarbij is impact niet eenvoudig aan te tonen: wanneer maak je als organisatie impact? De impact van een organisatie is de verandering, op een individu of groep, die ontstaat door de activiteiten van de organisatie. Het gaat hier om de unieke toegevoegde waarde van een organisatie: alle effecten bij elkaar minus dat wat er sowieso al gebeurt. 

"Impact is de verandering die ontstaat door jouw

activiteiten. Jouw unieke toegevoegde waarde ".

Impact gaat dus om verandering. In een optimale situatie kun je deze impact aantonen met behulp van drie vormen bewijslast: tellen, vertellen en wetenschap. Samen laten deze bewijslasten zien wat een organisatie doet, wat het (in)directe effect is van deze bijdrage en welke context bij de gevonden impact geplaatst moet worden. Belangrijk is te beseffen dat het meten van impact niet per se cijfermatig wordt gedaan. Er wordt gekeken naar een volledig plaatje: het tellen en vertellen van data. 

 

 

Waarom aan de slag met impact?

iconen def impact.jpg

Maar waarom ga je aan de slag met impact? Inzicht in impact brengt verschillende voordelen:

  • Impact gebruiken bij de verantwoording naar, zowelgemeentes en opdrachtgevers als naar jezelf
  • Impact gebruiken als bewijsvoering
  • Impact gebruiken om van activiteiten te leren en de systemen erachter begrijpen

Dit maakt dat inzicht hebben in je impact kan bijdrage aan de effectiviteit en identiteit van een bedrijf. 

klein_cropIcoon tellen.jpg 

Tellen

Tellen gaat over cijfermatige (impact) data. Dit zijn de resultaten van activiteiten, zoals het aantal deelnemers of tevredenheidscijfers. Deze data is vaak deels al bekend, maar hoe kun je het verzamelen van cijfermatige data verbeteren? En wat kun je vervolgens met deze data?

klein_cropicoon verhalen.jpg 

Vertellen

Vertellen gaat over de verhalende (impact) data. Denk aan interviews, persona's, voorbeeld situaties en achtergrondverhalen. Op welke manier verzamel je verhalende data? En hoe zet je verzamelde data om in een verhaal? Welke onderdelen heb je hierbij nodig?

klein_cropIcoon wetenschap.jpg

Wetenschap

Wetenschap gaat over onderzoeken. Bij het bedenken en uitwerken van een activiteit wordt een bepaald effect gewenst. Dit is de aanname. Onderzoek kan deze aannames onderbouwen. Zo kan aangegeven worden dat activiteit A naar effect B leidt om vervolgens impact C te creëren. 

TOOLS

klein_cropIcoon toc.jpg

Theory of Change

De 'Theory of Change', ook wel verandermodel, is veel gebruikt model bij het aantonen van impact. Het Theory of Change model legt op overzichtelijke manier vast welke activiteiten een organisatie doet en wat het behoofde effect is van deze activiteiten. Het gaat om een het in kaart brengen van de logica achter de activiteiten. Gemaakte aannames worden zo zichtbaar. Deze aannames worden waar mogelijk gekoppeld aan bestaande onderzoeken om zo het impactverhaal te onderbouwen. 


Download het Theory of Change - werkblad

klein_cropicoon storytelling canvas.jpg

Storytelling canvas

Impact aantonen kan op verschillende manieren. Storytelling is er hier één van. Met storytelling vertel je op creatieve wijze een verhaal. Dit verhaal is de rode draad in alle vormen van communicatie naar een doelgroep. Bij het vormen van een verhaal maak je gebruik van verhaalelementen. Het storytelling canvas geeft een overzicht van enkele belangrijke verhaalelementen.


Download het storytelling canvas - werkblad

klein_cropicoon talas.jpg

Talas

Talas is een spel waarmee impact informatie bij een Taalhuis verzameld wordt. Met Talas wordt de wereld van een laaggeletterde besproken. Het spel maakt gebruik van iconen als visuele ondersteuning. Zo ligt de nadruk van het gesprek niet enkel op taal. Het uiteindelijke doel van Talas is om de wereld van een laaggeletterde visueel in kaart te brengen. Met dit beeld kan gekeken worden welke veranderingen in deze wereld ontstaan en welke rol het Taalhuis hierin speelt. Maar hoe kun je de informatie die je ophaalt met Talas gebruiken voor het aantonen van je impact?


Download Talas: hoe verder? - werkblad
Meer lezen over Talas? Lees het artikel 'Talas, de zoektocht op de berg die impact heet'. 

klein_cropicoon klant in beeld.jpg

Klant in beeld

Een klantreis laat zien hoe een klant een bepaalde dienst of product ervaart. Wat vindt een klant positief? Welke momenten vinden ze belangrijk? Maar ook, waar in de klantenreis missen we contactmomenten? Waar liggen kansen om onze klantreis te verbeteren? Ofwel, hoe en waar kunnen we meer impact maken?

 


Vraag hier het stappenplan 'Klant in beeld' aan. 

klein_cropicoon documentaire.jpg

Documentaire 'Community Library'

In een wereld die aan het veranderen is zoekt de bibliotheek naar een nieuwe rol. Cubiss vroeg aan documentairemaker Joep de Boer om deze zoektocht in beeld te brengen. In de documentaire delen  bestuurders, mensen uit het veld en bibliotheekinnovator David Lankes hun visie. De documentaire is bedoeld voor bibliotheek bestuurders. Het help hen om het verhaal van bibliotheek in transitie te vertellen. Zowel intern, aan hun eigen medewerkers. Maar ook extern, aan partners in het maatschappelijk veld en de lokale politiek.


Ga naar de documentaire 'Community Library'

klein_cropicoon bieb school.jpg

Impact bibliotheek op school

Voor het projecten bibliotheek op school en BoekStart is een aparte impactkit ontwikkeld. In deze impactkit staat hoe je het verhaal van deze projecten kan vertellen, welke resultaten je kan aanhalen en welke onderzoeken over de programma's zijn uitgevoerd. Tevens vindt je daar inspiratie over deze programma's in de vorm van achtergrondinformatie en filmpjes om te gebruiken als je over dit onderwerp in gesprek gaat met partners.


Ga naar de impactkit 'samen werken aan taal en leesontwikkeling'.

 

klein_cropicoon monitoren.jpg

Monitoren Koninklijke Bibliotheek

De Koninklijke Bibliotheek heeft het onderwerp impact al enkele jaren op de onderzoeksagenda staan. Een resultaat hiervan is de effectenmonitor. Deze monitor gaat over vier onderzoeksmodules waarmee bibliotheken de effecten van hun educatieve cursussen kunnen meten. De monitoren gaan over: computer & internet, social media, e-overheid en de Nederlandse taal. Het gebruik van de monitoren wordt o.a. uitgelegd in een webinar 'Aan de slag met de Effectenmonitor'.


Klik hier voor meer informatie over de effectenmonitoren

Meer weten over de impact toolkit of het thema impact? 

 

 

 

Neem dan contact op met:

illustratie lonneke.png
Lonneke Jans

l.jans@cubiss.nl

illustratie eline.png

Eline Somers

e.somers@cubiss.nl