13 oktober 2020

Beleidsplan. Visie herijken. Teamontwikkeling. 

Hoe doen we dat in Coronatijd?! 

Digitaal vergaderen, Zoom-meetings. Dit zijn prima tools voor het onderhouden van de dagelijkse werkzaamheden en contacten. Maar in deze tijd zijn er ook kwesties waarvoor je eigenlijk liever samenkomt om met elkaar diepgaandere gesprekken aan te gaan. Maar wat als fysieke bijeenkomsten niet kunnen of mogen?

Al doende leert men, en met behoud van kwaliteit!

De afgelopen maanden stelden meerdere bibliotheken ons die vraag. Al experimenterend heeft Cubiss hier goede manieren voor gevonden. Meerdere digitale groepsgesprekken met steeds een klein aantal stakeholders, zowel in- als extern, leverden input voor een herijkte visie. Persoonlijke digitale interviews met stakeholders leverde resultaten op waarmee een online werksessie werd georganiseerd om tot de ontwikkeling van een nieuwe dienstverlening te komen.

Bij een andere bibliotheekorganisatie gingen we aan de slag met Profile Dynamics, een online enquêtetool gericht op het naar boven halen van persoonlijke drijfveren van medewerkers. Medewerkers vulden thuis hun enquête in en de gesprekken met de medewerkers hierover werden digitaal gevoerd. Een mooie start voor verdere teamontwikkeling. 

Tijdens de lockdownperiode in april en mei hebben we voor meerdere bibliotheken een medewerkersonderzoek uitgevoerd. Want ook daar speelde de vraag: "Hoe doen we dat in deze tijd waarin veel medewerkers thuis zitten?". In dit geval legden leidinggevenden telefonisch contact met hun medewerkers om uit te leggen wat het doel was van het onderzoek en vulden de medewerkers daarna vanuit huis de digitale enquête in. De resultaten waren prima. 

Een keertje sparren over de mogelijkheden?

Kortom, ook digitaal is er heel veel mogelijk. Met behoud van kwaliteit! Heeft u een vraag of behoefte waarvan u zich afvraagt hoe u dat in deze tijd kunt aan-/ oppakken? Neem dan contact op met Sheila Schuijffel. We adviseren u graag!

 

Dit artikel is opgenomen in de Cubissness (oktober 2020). Artikelen in deze nieuwsbrief zijn: 

Meer weten?
Neem contact op met: