04 september 2020

Aan de slag met tekstloze prentenboeken en praatplaten

Tekstloze prentenboeken en praatplaten zijn fantastische hulpmiddelen om taalvaardigheid en meertaligheid van kinderen én volwassenen te stimuleren. Dit geldt zowel voor de taalleerders met Nederlands als moedertaal (NT1) als voor taalleerders voor wie Nederlands de tweede taal is (NT2). Ze vormen een perfect middel om in te zetten bij de gezinsaanpak, het stimuleren van meertaligheid en het doorbreken van de cyclus van laaggeletterdheid. 

Tekstloze prentenboeken en praatplaten worden nog niet intensief gebruikt, omdat ze onbekend zijn voor een breed publiek. Met deze publicatie wil Cubiss een lans breken voor tekstloze prentenboeken en praatplaten. We geven de “voorlezer” handvatten voor het gebruik ervan, bieden context en laten de meerwaarde zien. 

Deze publicatie is bedoeld als praktisch hulpmiddel. Er zijn dertien werkvormen uitgewerkt die zowel onderwijs- en bibliotheekprofessionals als vrijwilligers kunnen inzetten in de klas, bijvoorbeeld bij BoekStart-bijeenkomsten, VoorleesExpress-sessies, in de kinderopvang, bij azc’s en bij taalcafés. Bij elke werkvorm staat beschreven voor welke doelgroep(en) je deze kunt inzetten.

Veel (lees)plezier!

Bekijk hier de publicatie

IZIZWJNZ01.png

 

Dit artikel is opgenomen in de Cubissness (oktober 2020). Artikelen in deze nieuwsbrief zijn: