09 december 2019

Het belang en de noodzaak van een lange adem

2020 wordt een bijzonder jaar. Een jaar waarin we met de Provincie nieuwe afspraken gaan maken in het kader van een nieuwe beleidsperiode en vervolgopdracht aan Cubiss. De afgelopen jaren hebben we samen met de Brabantse bibliotheken en diverse maatschappelijke partners geïnvesteerd in het neerzetten van een ijzersterke, inhoudelijke basis vanuit de werkplannen en aanvullende opdrachten. We boekten mooie resultaten, maar we zijn er nog niet. Het belang en de noodzaak van een lange adem, wordt ook landelijk onder andere door de Sociaal Economische Raad onderschreven.

Sámen vonken!

In 2020 gaan we vonken met waar we als Cubiss goed in zijn: vanuit onze expertise en rol van co-creator, aanjager en verbinder impactvolle initiatieven ontplooien met onze partners. Vanuit het nieuwe Brabantse programma spelen we in op de meest actuele landelijke ontwikkelingen rondom onder andere leesbevordering en het nieuwe curriculum. 

Structurele aanpak

We gaan steeds meer van losse projecten naar een structurele aanpak. In 2020 zullen we enerzijds de resultaten borgen, maar gaan we vooral sterk inzetten om samen met de provincie en stakeholders onze thema’s hoog op de politieke agenda te krijgen. In aanvulling op lobbyactiviteiten, starten we begin 2020 onder andere met een trend- en ontwikkelingen-analyse die de relevantie en noodzaak van een vervolgaanpak duidelijk maakt. Samen met onze partners dragen we de impact van onze initiatieven uit.

Gedreven team

Eind 2020 hebben we bereikt dat we succesvol hebben bijgedragen aan een nieuw Provinciaal beleidsplan en afspraken hebben vastgelegd in een nieuwe meerjarige provinciale opdracht. Een succesvolle afronding van het werkplan 2020 draagt daar uiteraard aan bij. Maar dit alles niet zonder de inzet van het enthousiaste, gedreven en zeer professionele Cubiss team! 

 

Dit artikel is opgenomen in de Cubissness (december 2019). Artikelen in deze nieuwsbrief zijn: