09 december 2019

Aandacht en zichtbaarheid voor de ondernemende netwerkbibliotheek 

We gaan hard werken aan groei in uitstraling, houding en gedrag

Het netwerkproject Bieblab Brabant heeft als doel om de bibliotheekfunctie te verbreden. Door een efficiëntere uitleenfunctie te realiseren, ontstaat er meer ruimte voor ondernemerschap. Een ondernemende bibliotheekorganisatie werkt klantgericht, zoekt de samenwerking op en treedt naar buiten.  

Met dit project ondersteunt Cubiss het werkveld om nieuwe dingen te doen, om te innoveren en voorop te blijven lopen. Onze rol daarin is onder meer het netwerk facilitairen.

Blog

De afgelopen jaren hebben de Brabantse bibliotheekorganisaties de visie van de Community Library omarmd. Nu is het tijd voor de volgende stap: de medewerkers en gebruikers hierin meenemen. Lees hierover verder in mijn blog.

Wil je graag meer informatie? Ideeën? Laat het weten!

 

Dit artikel is opgenomen in de Cubissness (december 2019). Artikelen in deze nieuwsbrief zijn: