12 december 2019

Participatie & Zelfredzaamheid

Bijna 13% van de Limburgers (in de leeftijd van 16 tot 65 jaar) is gebaat bij het aanscherpen van hun basisvaardigheden. Dat blijkt een taaie uitdaging; deze mensen zijn niet makkelijk te vinden en te motiveren voor een taaltraining. Een positieve benadering helpt.

We gaan uit van de (collectieve) kennis en de kracht van burgers. Het uitgangspunt is steeds een fasegerichte aanpak: vinden, bereiken, scholen en borgen. Goede samenwerking van bibliotheken met partners in Taalhuizen en taalnetwerken blijft noodzakelijk om een effectieve infrastructuur, een goede doorverwijzing en wervende (camouflage)activiteiten te organiseren. We delen graag een paar behaalde resultaten met je.

Hoger Bereik

Een prioriteit van het project Participatie & Zelfredzaamheid is het verhogen van het bereik van mensen met een Nederlandse achtergrond (NT1; Nederlands als eerste taal). Voor de zomer vond een inspirerende bijeenkomst voor bibliotheken plaats, vol informatie over hoger bereik van de NT1-doelgroep. Diverse sprekers vertelden over de landelijke strategiekit Hoger Bereik, de persona’s van Lost Lemon en het programma Klasse! over het vinden en werven van de NT-doelgroep. In december volgt er een tweede (werk)sessie met daarin aandacht voor de doelgroep en daarbij behorende camouflagestrategieën.

Taalarme gezinnen

Laaggeletterdheid wordt van generatie op generatie doorgeven; kinderen van taalzwakke ouders hebben meer kans om laaggeletterd te worden. Het bereiken van de laagtaalvaardige ouders kreeg dit jaar ook prioriteit. Vijf bibliotheken zijn ondersteund bij het uitvoeren van projecten gericht op ouders in taalarme gezinnen. Deze ondersteuning liep uiteen van het adviseren over de beleidsstrategie, zorgen voor meer verbinding tussen adviseurs educatie en basisvaardigheden en ondersteuning bij de opzet van een voorleescafé in een kinderopvanglocatie.

Tour de bieb

Limburgse bibliotheken gaven aan meer vóór en mét de doelgroep NT1 te willen doen. Maar wat vindt de laagtaalvaardige zelf van de bibliotheek? Hoe verloopt de kennismaking met de bibliotheek, de materialen, de medewerkers? Hoogste tijd om het aan henzelf te vragen! In de herfst van 2019 hebben zeven taalambassadeurs (voormalig laaggeletterden) om en om maar liefst 18 Limburgse bibliotheken bezocht. Op dit moment worden de verslagen besproken met de bezochte bibliotheken.

Vooruitblik op 2020

We gaan in 2020 verder met een aantal onderdelen waar we dit jaar mee zijn gestart. Denk aan het realiseren van een hoger bereik van laagtaalvaardige Limburgers, het ondersteunen bij de gezinsaanpak en het werken aan de doorontwikkeling van digiTaalhuizen als netwerkorganisatie. Nieuwe thema's zijn o.a. digitale inclusie; het ondersteunen van de bibliotheken die een informatiepunt Digitale Overheid openen. Ook de activering van gemeenten is een nieuw thema. Gemeenten krijgen vanaf 2020 een belangrijkere (regie)rol in de aanpak van laaggeletterdheid. Hoe kun je hier als Bibliotheek het beste in acteren? Ook staat de nieuwe inburgeringswet op de agenda.

Vanaf 2020 ben ik geen projectleider meer voor het Limburgse project Participatie & Zelfredzaamheid. Ik ga me onder andere focussen op het coördineren van alle POI-activiteiten in het land rondom digitale inclusie. Hierover kunnen jullie ook nog altijd contact met me opnemen. Het projectleiderschap voor dit Limburgse project draag ik einde 2019 over aan Ivette Sprooten. Uiteraard wens ik haar heel veel succes met het projectleiderschap!

 

Dit artikel is opgenomen in de Cubissness (december 2019). Artikelen in deze nieuwsbrief zijn: