09 december 2019

Versterken taalvaardigheid

Aandacht voor moeilijk bereikbare doelgroepen

Met het project 'Versterken Taalvaardigheid' draagt Cubiss bij aan het taalvaardiger maken van verschillende groepen Brabanders. En dat doen we niet alleen.

Samen met onder meer bibliotheken, Taalhuizen, gemeenten, opleidingsinstituten en welzijnsorganisaties werken we aan taalvaardigheid. De lijnen die in onze meerjarige opdracht Taal & Media zijn opgenomen, zetten we komend jaar voort; we blijven structureel aandacht creëren voor het belang van taalvaardigheid. Met een extra focus op borging, activatie en aandacht voor specifieke doelgroepen.

Blog

Taalvaardigheid is één van de vaardigheden die broodnodig zijn om je in onze samenleving staande te houden. Alle investeringen die de afgelopen jaren zijn gedaan, zijn alleen van blijvende waarde als iedereen blíjft investeren in dit thema. In 2020 zetten we hier dan ook weer vol op in. Lees hierover verder in mijn blog.

Wil je meer informatie? Ideeën? Laat het weten!

 

Dit artikel is opgenomen in de Cubissness (december 2019). Artikelen in deze nieuwsbrief zijn:

Meer weten?
Neem contact op met: