Tekst

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Bibliotheken, laat van je horen!

Op 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Op deze pagina vind je allerlei informatie die je helpt om je bestaansrecht richting de lokale politiek te bewijzen. 

 • Argumenten - alle landelijke en provinciale cijfers 
 • Programmering - diverse activiteiten en producten die je in kunt zetten om mensen te betrekken bij het publieke debat en om ze goed geïnformeerd naar de stembus te helpen. Je kunt ook ervaringen lezen over activiteiten rond de afgelopen verkiezingen.
 • Stem je mee! - ga met dit pakket aan de slag om mensen te bereiken en te informeren over de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Over democratie, de partijen, partijprogramma's, belang binnen de gemeente en hoe stem je. Inclusief uitgebreide handleiding met veel tips.
 • Lobby In Limburg - waar staan de Limburgse bibliotheken voor, verslag van een Stamtafel rondom dit onderwerp
 • Lees- en luistertips - alles over verkiezingen, meer lezen, podcasts en terugkijken

Als je vragen hebt, neem voor Limburg contact op met Ivette Sprooten, en voor Brabant met Yvonne van den Berg.

Tekst

Argumenten

Om goed beslagen ten ijs te komen, moet je argumenten hebben. Getallen én verhalen.

Argumentenkaarten
Op 16 maart 2022 vinden de volgende gemeenteraadsverkiezingen plaats. We hebben de argumenten die bibliotheken kunnen gebruiken om een succesvolle lobby naar politici en ambtenaren te voeren per thema in argumentenkaarten genoteerd. De argumentenkaart is een werkdocument, het is geen kant-en-klare-publicatie die je zo in kunt zetten. Je moet de teksten aanpassen naar jouw situatie. In geel is aangegeven waar jij je cijfers en bijzonderheden kunt noteren.
<< Bekijk het hier>>

Ken uw doelgroep
Per gemeente is inzichtelijk gemaakt waar laaggeletterden en andere maatschappelijke kwetsbaren zich binnen je gemeente bevinden.
<<Bekijk en/of download de rapportages>>   

Arbeidsmarktregio in beeld
Er is een rapportage gemaakt voor elk van de vijf Brabantse arbeidsmarktregio's. Centraal staan burgers met onvoldoende taal-, digitale, gezondheids- en financiële vaardigheden. Waar wonen ze? Hoe oud zijn ze? Hebben ze een opleiding genoten?
<<Bekijk en/of download de rapportages>>

Dashboard Basisvaardigheden voor volwassenen
Dit dashboard toont de gegevens van het onderzoek Basisvaardigheden voor volwassenen. Het geeft bibliotheken de mogelijkheid hun individuele resultaten af te zetten tegen de landelijke cijfers, de resultaten van de provincie en bibliotheken van vergelijkbare grootte. Zo biedt het dashboard diverse aanknopingspunten om het gesprek aan te gaan met de gemeente en andere samenwerkingspartners. 
<<Bekijk het hier>>   

Trends en ontwikkelingen
Aan de hand van deskresearch hebben we relevante trends en ontwikkelingen in kaart gebracht. Voor de analyses is gebruik gemaakt van publicaties (cijfermateriaal, onderzoeken en artikelen) van gerenommeerde instituten en instanties en van expertisecentra en (regionale) brancheorganisaties. Het gaat om vier thema’s: Taal op het werk, ​Nieuwe Brabanders, Jeugd en jongeren taalsterker en Duurzame infrastructuur. De vraag die daarbij centraal stond was: welke veranderingen en uitdagingen met betrekking tot de genoemde thema’s kunnen we de komende jaren verwachten en wat betekent dat voor het welzijn en welbevinden van de verschillende Brabantse doelgroepen.
Ook de trends en ontwikkelingen rondom de Schijf van vijf basisvaardigheden zijn in kaart gebracht. 
<<Bekijk het hier>>

Kennisplein
Op de pagina Kennisplein vind je inspirerende nieuwsbrieven en sites over de thema's Basisvaardigheden, Leven Lang Ontwikkelen, Lezen & Digitale Geletterdheid. 
<<Bekijk het hier>>

Programmering

Vind jij/vindt jouw bibliotheek het ook belangrijk dat iedereen mee kan doen in onze samenleving? Organiseer dan een speciale avond

 • Informatieavond in heldere taal

De toolkit voor het organiseren van een informatieavond in heldere taal vind je hier.

Speel het spel Stem je mee!  

In 2018 organiseerde Cubiss met een bibliotheek een debat in heldere taal. De debatten vonden plaats in de bibliotheek, tijdens openingstijden, en iedereen was welkom. Naast vrije inloop waren verschillende deelnemers uit het netwerk van de bibliotheek uitgenodigd. Lees de ervaringen uit 2018.

 • Ontmoeting en debat in bibliotheken

De bibliotheek is een geschikte organisatie om hier een plek aan te geven. Bovendien is een van de
wettelijke taken van Nederlandse bibliotheken het organiseren van ontmoeting en debat. De bibliotheek is de perfecte plek voor het laten plaatsvinden van een publieke discussie. In 'the get started guide' gaan we in op waarom het debat, gesprek, discussie, dialoog in de bibliotheek plaats kan en moet vinden. >>> lees verder

 • Een combinatie is natuurlijk ook mogelijk.

Stem je mee!?

Veel bibliotheken in Limburg en Brabant hebben het Stem je mee! pakket ontvangen.

Als bibliotheek kun je met dit pakket aan de slag om mensen te bereiken en te informeren over de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Over democratie, de partijen, partijprogramma's, belang binnen de gemeente en hoe stem je. Inclusief uitgebreide handleiding met veel tips.

Programmering

Speel Stem je mee! in je taalles of organiseer een informatieavond waarin je (een deel van) Stem je mee! speelt.
Bekijk de tips voor het organiseren van een debatavond en lees de ervaringen die we opdeden met debatteren in heldere taal in 2018.

Als je vragen hebt, neem contact op met Ivette Sprooten (Limburg) of Yvonne van den Berg (Brabant).

Lobby en gemeenteraadsverkiezingen: waar staan we als Limburgse bibliotheken voor?

De inspanningen van de Limburgse bibliotheken richting de gemeente(n) zijn gericht op het realiseren van structurele subsidie voor de bibliotheek in het algemeen en voor de thema's leesbevordering en leesmotivatie en aanpak laaggeletterdheid in het bijzonder.  

Op 16 maart 2022 vinden de volgende gemeenteraadsverkiezingen plaats. Nu dus de tijd om ons weer te laten zien en horen! >>> lees verder

Lees- luister(kijk)tips

Verkiezingen

 • Het is fijn dat iemand eenvoudig uitlegt hoe verkiezingen en stemmen werkt. Wil jij deelnemers laten oefenen met stemmen? Dat kan met het programma van Steffie Helpt.
 • ProDemos, Stichting Lezen en Schrijven en Ieder(in) hebben in opdracht van het ministerie BZK een handreiking ontwikkeld met tips en voorbeelden. Door hier bij politieke partijen en gemeenten aandacht voor te vragen willen zij dat verschillende groepen kiezers in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 minder drempels ervaren en makkelijker kunnen stemmen.
 • Politiek voor iedereen! Handige tips voor toegankelijke verkiezingsuitingen en -evenementen. In deze handreiking geeft ProDemos duidelijke tips voor het maken van toegankelijke online en fysieke verkiezingsuitingen en -evenementen. 
 • Wie mag stemmen, hoe werkt het, verkiezingen in eenvoudige taal, ondersteunende filmpjes, je vindt het hier.

 

Lezen

 

Podcast

Meer politieke podcasts.

Terugkijken