Ivette Sprooten

Adviseur - projectleider
06 52 67 26 65

Met name in Limburg initieer ik uiteenlopende projecten en activiteiten rondom de complexe problematiek van laaggeletterdheid en sociale inclusie. Ik initieer samenwerkingsverbanden rondom deze thematiek en ik geef workshops en presentaties ten behoeve van de bewustwording van de problemen rondom laaggeletterdheid. Ook ben ik betrokken bij ontwikkelingen in verband met de verbreding  en innovatie van dienstverlening rondom (speciale) collecties en content curatie.

Ik ben ”ïn” voor alle thema’s die te maken hebben met de maatschappelijke sleutelrol van de bibliotheek en haar partners. Graag zet ik de tanden in beleidsmatige en strategische vraagstukken bij collectie beherende organisaties o.a. bibliotheken, erfgoedinstellingen, archieven.

Het ontwikkelen en uitvoeren van workshops in verband met organisatieontwikkelingen en deskundigheidsbevordering van bibliotheekmedewerkers en vrijwilligers, vind ik altijd weer een prettige uitdaging.

Cubiss acteert bij een breed palet aan maatschappelijk thema’s. De multidisciplinaire aard van mijn carrièreverloop en de uiteenlopende ervaringen hierbij,  kan ik daardoor op een interessante en dynamische manier inzetten en combineren.

Zelf zou ik me omschrijven als een bruggenbouwer en netwerker.

Ik adviseer je graag over:

  • Basisvaardigheden    
  • Taalvaardigheid    
  • Ondernemen in het sociaal domein
Alle medewerkers >>