29 juni 2015
/
Ervaringen

Debatteren in eenvoudige taal!

Verkiezingsdebatten voor mindertaalvaardige en laaggeletterde burgers lastig te volgen

De afgelopen 15 jaar gaan steeds minder mensen stemmen. Veel mensen, zoals laaggeletterden en minder taalvaardigen, kunnen verkiezingsdebatten niet goed te volgen. Politici gebruiken vaak veel moeilijke taal. In Nederland zijn er zo'n 1,4 miljoen mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven. Daarom besloten Bibliotheek Breda en Bibliotheek Helmond om in samenwerking met Cubiss en Stichting Lezen & Schrijven debatten te organiseren in eenvoudige taal. Een verkiezingsdebat voor iedereen! Met als doel de standpunten van partijen helder over te brengen en burgers te enthousiasmeren om te gaan stemmen. 

Een debat voor iedereen

De debatten vonden plaats in de bibliotheek, tidjens openingstijden, en iedereen was welkom. Naast vrije inloop waren verschillende deelnemers uit het netwerk van de bibliotheek uitgenodigd.  Via het ROC West Brabant en ROC ter AA waren taalcursisten aanwezig. Zij bezochten het debat samen met hun docent Nederlands. Ook via het Leer en werkplein, de voedselbank en de sociale werkplaats was men uitgenodigd. En de opkomst was niet gering: bijna 100 aanwezigen in Breda en ongeveer 70 in Helmond. 

Debatteren in eenvoudige taal speciaal voor laaggeletterden

Lianne Knobel, Specialist mens & maatschappij, Bibliotheek Breda: 

Het debat bracht alle partijen dichter bij elkaar. En het gaf weer een duidelijk beeld hoe belangrijk de rol van een bibliotheek is bij een onderwerpen als dit.

Eenvoudige taal is best moeilijk

Alle lokale politieke partijen waren aanwezig. De politici waren van tevoren gebriefd over de stellingen en hun taalgebruik. Ondanks dat de meeste politici zich goed hielden aan eenvoudige taal, werd er in het heetst van de strijd toch veel jargon en moeilijke woorden gebruikt. Eenvoudige taal bijkt dan ook best moeilijk te zijn. 

Sonja Trapman, Specialist Laaggeletterdheid Bibliotheek Helmond-Peel:

Het verkiezingsdebat heeft een gesprek en ontmoeting opgeleverd tussen de Helmondse politici en 'de gewone mens'.

Verder samenwerken aan eenvoudige taal

De samenwerking tussen de partijen die het debat tot stand hebben gebracht, stopt niet na de debatten. We gaan door. In Breda werkt de bibliotheek al geruimte tijd actief samen met maatschappelijke partners in de stad, de gemeente en UWV. Zij gaan door met het verbeteren van taal- en digitale vaardigheden voor volwassenen. In Helmond staat de samenwerking in een opstartfase. 

De debatten zijn georganiseerd in samenwerking met Cubiss, vanuit het project Taal & Media voor specifieke doelgroepen van de Brabantse Netwerkbibliotheek en Stichting Lezen & Schrijven.

Fotografie: David Janssen, Bibliotheek Breda.