03 november 2014 Publicatie

De brede bieb: een open leercentrum voor kwetsbare burgers

De bibliotheek in het sociaal domein

Artikel: De brede bieb – een open leercentrum voor kwetsbare burgers (Thomas Bersee)

Steeds meer bibliotheken worden actief in het sociaal domein. Kwetsbare volwassenen krijgen hierin prioriteit, als het gaat om bevordering van redzaamheid, participatie en actief burgerschap. Bibliotheken bieden steeds meer educatieve activiteiten op het gebied van taalvaardigheid en digitale vaardigheden. Dit gebeurt in samenwerking met andere organisaties, zoals een ROC, een sociale werkvoorziening en het UWV. De bibliotheek fungeert dan als partner binnen deze educatienetwerken. Cubiss stimuleert en ondersteunt deze ontwikkeling.

Het tijdschrift Sociaal Bestek vroeg Thomas Bersee, adviseur volwasseneneducatie bij Cubiss, een artikel te schrijven over deze ontwikkelingen. Lees in het artikel De brede bieb: een open leercentrum voor kwetsbare burgers hoe bibliotheken in het door bezuinigingen ontstane gat springen en zich ontpoppen tot leercentrum.

Sociaal Bestek is het vakblad voor specialisten op het terrein van participatie, sociale zekerheid en maatschappelijke ondersteuning.

Voor informatie en advies over organisaties in het sociaal domein, neem contact met ons op.

Meer weten?
Neem contact op met: