1 maart 2021
/
Overige

Toer de bieb Limburg

Limburgse bibliotheken geven aan meer vóór en mét de doelgroep NT1 te willen doen. Bij het uitzetten van experimenten die bij een aantal bibliotheken eind 2018 zijn uitgevoerd, is (beter) rekening gehouden met deze doelgroep. Maar wat vindt de laagtaalvaardige zelf van de bibliotheek? Is er een drempel om naar de bibliotheek te gaan? En hoe hoog is die drempel? En als ze eenmaal binnen zijn, hoe verloopt de kennismaking met de bibliotheek, de materialen, de medewerkers?  
Tijd om het aan henzelf te vragen. 

Op initiatief van Cubiss brachten taalambassadeurs (voormalig laaggeletterden) een bezoek aan Limburgse bibliotheken. Om de bibliotheken te helpen nog toegankelijker te zijn voor deze doelgroep. 

Opzet toer de bieb

We hebben 20 Limburgse bibliotheken bezocht met 7 taalambassadeurs van Stichting ABC. Theo Selder en Theo van Kessel, Yazagul, Hendrik, André, Piet en Jalal hebben met veel enthousiasme, kennis en plezier de bibliotheekvestigingen verkend onder begeleiding van Cubiss adviseurs Ivette Sprooten en Milja de Vries.  

De ambassadeurs bekeken als ervaringsdeskundigen onder andere de vindbaarheid, aanduidingen in de bibliotheek, routing door de bibliotheek en faciliteiten speciaal voor de doelgroep laaggeletterden.  

Verslaglegging

Van elk bezoek is een verslag gemaakt met filmpjes, foto’s en aanbevelingen. Het gaat nadrukkelijk om de bevindingen van de taalambassadeurs. De verslagen zijn gedeeld en persoonlijk besproken met de betrokken bibliotheken. Bekijk hier een compilatie.

Ook is er een algemeen rapport gemaakt, waarin we de opmerkingen noemen die we meermaals gehoord hebben van de taalambassadeurs. Ook melden we hun tips en aanbevelingen. De foto’s zijn gekozen ter illustratie. We hopen dat de opmerkingen helpen om aan de slag te gaan. 

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Ivette Sprooten, projectleider Participatie & Zelfredzaamheid.