1 januari 2023
/
Oplossingen

De weg naar een vitale bieb start bij de medewerker

Gemotiveerde medewerkers zijn de pijler van een succesvolle bibliotheekorganisatie

Medewerkers zijn een belangrijke pijler van elke (bibliotheek)organisatie. Ze zijn één van de belangrijkste factoren in de kwaliteit van je dienstverlening. Zij maken dagelijks het verschil tussen succes en mislukking. Tevreden en betrokken medewerkers zijn essentieel voor het bereiken van de ambities van de organisatie. Het is dan ook belangrijk te weten wat er speelt bij je medewerkers zodat deze factor (nog) succesvoller gemaakt kan worden. Een medewerkersonderzoek van Cubiss levert hiervoor input.

Medewerkersonderzoek levert concrete inzichten

Door regelmatig een medewerkersonderzoek uit te voeren, geef je je medewerkers de kans om hun mening te geven en mee te denken. Dit levert niet alleen relevante informatie op waarmee je je voordeel kunt doen, het zorgt er ook voor dat medewerkers zich gehoord voelen. Daarmee stijgt de betrokkenheid. Medewerkersonderzoek geeft inzicht in ervaringen van medewerkers en hun tevredenheid met het werk. De resultaten van en aanbevelingen uit het onderzoek geven onder meer handvatten om processen te optimaliseren en daarmee de dienstverlening aan bezoekers en klanten concreet te verbeteren.

Betrek medewerkers bij verbeterplannen

Het bespreken van de uitkomsten van het medewerkersonderzoek met het MT is vanzelfsprekend een vast onderdeel van onze aanpak. Maar voor het succesvol doorvoeren van verbeterplannen is de betrokkenheid van medewerkers belangrijk. Cubiss biedt dan ook altijd de mogelijkheid om een medewerkersonderzoek af te sluiten met een presentatie van de uitkomsten aan de medewerkers. Op een interactieve manier wordt tijdens deze sessie van medewerkers gevraagd zelf verbeteracties te formuleren en deze ook te prioriteren. Het grote voordeel van deze aanpak is dat medewerkers zich mede verantwoordelijk gaan voelen voor de verbeteracties, die daarmee een veel grotere kans van slagen hebben.

Landelijke benchmark geeft inzicht in waar de organisatie staat

Cubiss heeft jarenlang ervaring met medewerkersonderzoek in de bibliotheeksector. Cubiss gebruikt hiervoor speciaal voor de sector ontwikkelde standaardvragenlijsten, zodat uw resultaten volledig gebenchmarkt kunnen worden met andere bibliotheekorganisaties. Deze benchmark hebben we begin 2020 landelijk geüpdatet. Zo ziet u direct waar u staat met uw organisatie.

De basis is goed

Het basis-medewerkersonderzoek gaat in op onderwerpen als motivatie, werkomstandigheden en werkdruk. En het gaat in op het samenwerken met collega’s, de aansturing door leidinggevenden, de bedrijfscultuur, de communicatie etc. Kortom, een onderzoek met een breed scala aan onderwerpen.

Extra modules geven nog meer inzicht

Bovenop de basis kunnen extra modules worden toegevoegd. Denk aan onderwerpen als betrokkenheid, feedback, ondernemerschap, vrijwilligers of duurzame inzetbaarheid.

Sommige onderwerpen van de extra modules komen ook in de basisvragenlijst voor, maar dan in beperktere vorm. In de extra modules wordt dieper op een bepaald onderwerp ingegaan en kan beter een eventuele ‘vinger op de zere plek’ worden gelegd. De Cubiss adviseur informeert en adviseert u graag.

Haal ook het verhaal achter de cijfers naar boven

Tot slot adviseert Cubiss enkele focusgroepgesprekken toe te voegen. In deze groepsgesprekken wordt dieper ingegaan op de belangrijkste aspecten en knelpunten die naar voren zijn gekomen tijdens het oriënterend gesprek met het MT en uit de resultaten van de digitale vragenlijst. Een focusgroepgesprek biedt medewerkers de mogelijkheid om meningen en overwegingen te delen, toe te lichten en hierover met elkaar in discussie te gaan. Deze kwalitatieve onderzoeksmethode biedt de mogelijkheid om het verhaal achter de cijfers naar boven te krijgen.

Betrek de vrijwilligers

Steeds vaker wordt ook gebruik gemaakt van de inzet van vrijwilligers. Om vrijwilligers te betrekken bij de organisatie en ook hun mening serieus te nemen, heeft Cubiss een vrijwilligersonderzoek ontwikkeld. Dit onderzoek kan ook als extra module bij het medewerkersonderzoek ingezet worden. In het vrijwilligersonderzoek wordt onder meer ingegaan op wat voor type vrijwilliger men is en vanuit welke behoefte men vrijwilliger is geworden. De antwoorden op deze vragen geven handvatten voor de inzet en de begeleiding van vrijwilligers.

Meer weten?

Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen over het Cubiss medewerkersonderzoek neem dan contact op met Bob Derix, adviseur bij Cubiss.