Taal & Werkplein

Een goede beheersing van de Nederlandse taal vergroot de zelfredzaamheid van mensen en zorgt ervoor dat ze mee kunnen doen in de maatschappij. De belangrijkste doelstelling van Cubiss. We hebben daarom met Bibliocenter het Taal & Werktplein gerealiseerd, om kwetsbare groepen de kans te bieden om optimaal deel te nemen aan onze maatschappij. Samen met partners bundelen we faciliteiten en activiteiten voor laagopgeleidewerkzoekenden. Het Taal & Werkplein biedt activiteiten rondom zowel taal als werk, die mensen op weg helpen.

Activiteiten rondom taal

  • NL plein: een aparte plek in de bibliotheek voor volwassenen die moeite hebben met lezen en schrijven. Zij kunnen gebruik maken van de pc, van online trainingen en van boeken. 
  • Cursussen digitale vaardigheden: Klik & Tik, Digisterker en Werken met iPad en social media zijn cursussen van de bibliotheek voor hun klanten, ondernemers, zzp-ers en starters. De training Digisterker leertouderen en werkzoekenden omgaan met digitale overheidsloketten. Mensen met een bijstands- of SW uitkering zijn gebaat bij een basistraining internetvaardigheden via oefenen.nl in de bibliotheek.

Activiteiten rondom werk voor laagopgeleide werkzoekenden en ondernemers

Binnen het Taal & Werkplein is er op dit moment veel aandacht voor het thema werk. Dit heeft te maken met de huidige moeilijke arbeidsmarkt en het feit dat het UWV geen vestiging meer heeft in de regio. De bibliotheek is met succes in dat gat gesprongen en organiseert verschillende activiteiten.

Speeddates 

Elke vier weken zijn er bij Bibliocenter speeddates, in samenwerking met UWV, Werk.kom en uitzendbureaus. Werkzoekenden presenteren zichzelf bij de aanwezige uitzendbureaus.

Walk & Talk 

De Levende Sollicitatiegids ‘Walk & Talk’: Op een informele, open manier worden deelnemers geactiveerd en gestimuleerd,onder meer door ze met lotgenoten in contact te brengen. Want van elkaars ervaringen kun je een hoop leren.

Miniworkshops 

Een inhoudelijke verdieping van de Walk & Talks, rondom onderwerpen als ‘Netwerken, hoe doe je dat’, ‘Een goed CV maken’ en ‘Social media inzetten voor je sollicitatie’.

Cubiss heeft het project begeleid en ook de subsidieaanvraag uit handen genomen. Het project is gesubsidieerd door Provincie Limburg, vanuit het project Limburgse Bibliotheken en laaggeletterdheid.

Een mooi voorbeeld van samenwerking ten behoeve van de ontwikkeling van specifieke doelgroepen. We houden u op de hoogte van de ervaringen en resultaten.

Wilt u eens praten over de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem contact op met ons!

Meer weten?
Neem contact op met: