Democratie & burgerschap 

Democratie en burgerschap is een breed thema. Democratie stelt burgers in staat om deel te nemen aan het besluitvormingsproces van hun samenleving, bijvoorbeeld door naar de stembus te gaan. Burgerschap is de manier waarop inwoners deelnemen aan de samenleving en die zo helpen vormgeven.  

De Bibliotheek informeert inwoners en maakt hen bewust hiervan. Zodat inwoners zelf een actieve rol kunnen pakken binnen de samenleving.  

Cubiss adviseert en inspireert bibliotheken bij het invullen van hun rol op dit thema. Dit doen we vanuit vier pijlers: vrijheid, plekberaden, debat en verkiezingen. 

Ga aan de slag met activiteiten rondom 80 jaar bevrijding, of ga écht in gesprek met jouw inwoners via een plekberaad. Organiseer een debat over een actueel thema. Of informeer en leg uit hoe verkiezingen werken.  

Democratie en burgerschap
Linkjes met voorbeelden 

Algemeen 

Vrijheid

Plekberaad

Contact 

Heb je zelf ideeën rondom deze thema’s? Of wil je met bestaande concepten aan de slag? We helpen je graag op weg: Ingrid van Osch, Yvonne van Bijnen